Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur lägger jag till observatörer och lärarassistenter till min kurs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur lägger jag till observatörer och lärarassistenter till min kurs?

Ni kan lägga till observatörer och Lärar Assistenter (LAs) till er kurs när som helst.

  • LAs ger kurs stöd och har nÃ¥gra eller alla behörigheter som instruktörerna. Om ni inte är säker pÃ¥ vilka tillstÃ¥nd LAs är tillÃ¥tna för er institution, var god kontakta er Canvas administratör.
  • Observatörer kan länkas till en student och följa studentens framsteg i kursen. Observatörer kan inkludera föräldrar, vÃ¥rdnadshavare, och/eller mentorer.

Om ni vill lägga till samma person till en annan sektion, kan ni registrera dem i en sektion och sedan lägga till dem till ytterligare sektioner senare.

Notera: Om knappen Lägg till Personer inte är tillgänglig, har er instutition begränsat detta alternativ. Var vänlig kontakta er administratör för hjälp.

Tillgång till Personer

Tillgång till Personer

I Kurs Navigeringen, klicka länken Personer (People).

Lägg Till Personer

Lägg Till Personer

Klicka knappen Lägg Till Personer (Add People).

Notera: Om knappen Lägg Till Personer inte är tillgänglig, har er instutition begränsat detta alternativ. Var god kontakta er administratör för hjälp.

Lämna in Email Adresser

Lämna in Email Adresser

Skriv eller klistra in en email adress eller flera email adresser i fältet ange [1]. Välj roll alternative för LA eller Observatör i Roll rullgardinsmenyn [2]. Tilldela en sektion i rullgardinsmenyn för Sektion [3]. Ni kan även begränsa LA till att betygsätta studenter i sin sektion genom att klicka checkboxen Kan betygsätta studenter... (Can grade students) [4]. Klicka knappen Nästa (Next) [5].

Fel Meddelande för Användar Registrering

Fel Meddelande för Användar Registrering

Om ni ser ett fel meddelande för användar registrering, försäkra er då om att email adressen är korrekt formatterad. Om email adressen är formatterad inkorrekt, bör ni kontakta er administratör för hjälp.

Kontrollera Personer

Kontrollera Personer

Canvas kommer att verifiera att email adressen är giltig [1]. Om ni inte är redo att lägga till en användare, klicka knappen Börja Om (Start Over) [2]. Klicka annars pÃ¥ knappen Lägg Till Användare (Add Users) [3].    

Notera: Om användaren tidigare har skapat ett Canvas konto med den email adress ni använder, kommer användarens namn att komma upp i namn fältet. Annars kommer namn fältet att förbli tomt.

Bekräfta Inskrivingen

Bekräfta Inskrivingen

Canvas kommer att verifiera er inskrivning. För att lägga till fler användare, klicka knappen Lägg Till Fler Användare (Add More Users) [1]. För att återgå till Person sidan, klicka knappen Färdig (Done) [2].

Se Oavgjord Inskrivning

Se Oavgjord Inskrivning

Användaren kommer att få en inbjudan till att gå med i kursen i sin epost. Användarens status kommer att visas som oavgjort tills hen accepterar kurs invitationen. Om ni vill lägga till någon till flera sektioner, kan ni lägga till dem till ytterligare sektioner.

Notera: Det kan ta upp till 24 timmar för användare att få sina invitationer.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.