cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur laddar jag upp ändringar till Omdömesboken?

Hur laddar jag upp ändringar till Omdömesboken?

Du kan använda CSV filer för att ladda upp förändringar till Betygsboken. Du kan ladda upp information till existerande uppgifter, eller så kan du använda en CSV-fil för att skapa nya uppgifter i Omdömesboken. Nya uppgifter kommer att publiceras automatiskt i er kurs. Om du inte vet hur man sparar en fil i CSV-format, se handboken för det program du använder för att skapa förändringar i omdömesboken (t.ex. Excel).

Om du inte vill skapa en ny CSV-fil, kan du alltid ladda ner CSV från Canvas, ändra den, och sedan ladda upp samma fil igen och ändringarna du gjort kommer att synas i Canvas när du har laddat upp CSV-filen.

Om du skapar en kolumn för en ny uppgift, kommer Canvas att fråga dig om du vill importera uppgiften. Uppladdning av nya uppgifter har följande inställningar:

 • Uppgiftsgrupp: Uppgifter
 • Inlämningstyp: Ingen inlämning
 • Inlämningsdatum: Alla

 Anteckningar:

 • CSV filen för Omdömesboken tolkar fullstänga/ofullständiga uppgifter som full eller inga poäng (t.ex. för en uppgift på 10 poäng tilldelas 0 eller 10 poäng). Resultat med fler poäng än noll tolkas som fullständigt, noll poäng tolkas som ofullständigt.
 • CSV filuppladdningar kan skapa uppgifter och uppdatera omdömen; de kan inte uppdatera något annat område av Omdömesboken, som t.ex. uppgiftsstatus eller kommentarer.
 • Alfabetiska betyg och GPA-uppgifter stödjer inte några poster som inte är del av uppgiftens omdömesschema.
 • Alla ändringar som görs i skrivskyddade kolumner är inkluderade i uppladdningen. Men skrivskyddade kolumner ignoreras automatiskt i uppladdningen.
 • När flera betygsättningsperioder är aktiverade kan inte uppladdningar av CSV-filer skapa nya uppgifter. För närvarande måste nya uppgifter skapas i Canvas gränssnitt. Dessutom verifieras CSV-filerna mot betygsättningsperiodens stängningsdatum; uppgifternas omdömen kan inte ändras i en avslutad betygsättningsperiod.
 • En uppladdning kommer inte att känna igen uppgifter som heter Nuvarande poäng, Aktuella Poäng, Slutligt resultat, Slutlig poäng eller slutomdöme.
 • För att ladda upp ändringar i Omdömesboken med student- eller uppgiftsnamn som innehåller specialtecken, kontrollera att filen sparas som en UTF-8 CSV.

 

Se ett Exempel på en CSV-fil

Se ett Exempel på en CSV-fil

För nya filer, spara filen som Grades-Course_Name.csv.

Kräver kolumner och sortering

 • Studentnamn
 • Student-ID
 • SIS Användar-ID (krävs endast om nduanvänder SIS)
 • SIS Login ID (krävs endast om du använder SIS)
 • Avsnitt
 • Uppgift (detta kan gälla ett existerande uppgifter eller en ny uppgift; behåll ID för existerande uppgifter)

Öppna Omdömesbok

Öppna Omdömesbok

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Ladda upp Poäng

Ladda upp Poäng

För att ladda upp poäng, klicka på länken Åtgärder (Actions) [1] och sedan på knappen Import [2].

Välj fil

Välj fil

Klicka på Välj fil (Choose File) eller Bläddra-knappen (beroende på din webbläsare).

Öppna fil

Lokalisera CSV-filen [1] klicka sedan knappen Öppna (Open) [2].

Ladda upp Data

Ladda upp Data

Klicka på knappen Ladda Upp Data (Upload Data).

Ladda Upp Ny Data

Ladda Upp Ny Data

Om du lägger till en ny kolumn till CSV-filen och sedan laddar upp den filen, kommer Canvas att fråga dig vad du vill göra med den nya kolumnen. I rullgardinsmenyn, välj alternativet En ny uppgift (A new assignment) [1]. Tilldela sedan det maximala antalet poäng [2]. Klicka på knappen Fortsätt (Continue) [3].

Anteckningar: När flera betygsättningsperioder är aktiverade kan inte uppladdningar av CSV-filer skapa nya uppgifter.

Spara ändringar

Spara ändringar

Granska de ändringar du gjort i din Omdömesbok [1].

Om du laddar upp uppgifter utan omdömesändringar kommer dessa att döljas i uppladdningen.

Klicka på Spara ändringar (Save Changes) knappen [2].

Omdirigera meddelandet

Omdirigera meddelandet

Ett meddelande kan visa en varning att om du omdirigeras till bedömningsöversikten och att stora CSV-filer kan ta några minuter att uppdatera. För att undvika att skriva över data ska du se till att uppdateringar visas i bedömningsöverskten innan ytterligare ändringar görs..

För att fortsätta, klicka på knappen OK.

Se Uppdaterad Omdömesbok

Se Uppdaterad Omdömesbok

Se uppdaterad information i Omdömesboken.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback