Vad är ePortföljer?

Eftersom ePortföljer är bundna till användarprofiler och inte en specifik kurs, kan användare använda ett obegränsat antal ePortföljer där det kan samla och dokumentera sina undervisningsprojekt, inlämningar, erfarenheter, och andra arbeten. Användare kan behålla ePortföljer som privata eller dela dem med andra studenter, instruktörer, och/eller framtida arbetsgivare.

I Canvas förblir ePortföljer aktiva så länge användaren är i institutionens SIS och erhåller en skolinloggning. Canvas tillåter även användare att exportera ePortföljer till ZIP-filer. ePortföljer kan ställas in för att tillåta privat eller offentlig åtkomst.

När kan jag använda ePortföljer?

När kan jag använda ePortföljer?

Använd ePortföljer för att:

  • Skapa en utbildningsjournal på nätet för reflektion
  • Skapa en sida på nätet som kan förvandlas till ett Uppdrag
  • Demonstrera behärskning av kursens Resultat
  • Dela ert bästa arbete ifrån ett flertal olika kurser
  • Visa arbeten av yrkesmässig kvalitet för framtida arbetsgivare