Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag Inkorgen som instruktör?

Hur använder jag Inkorgen som instruktör?

Inkorgen är uppdelad i två paneler och visar meddelanden i kronologisk ordning. Ni kan se och svara på konversationer och sortera dem efter kurs eller inkorgstyp. Inkorgen har i sig ingen begränsning för filstorlek, men bilagor som läggs till i en konversation inkluderas i avsändarens personliga filer.

Läs mer om Inkorgen.

Anteckningar:

  • Om du höger-klickar eller alternativ-klickar på inkorgslänken, kan ni öppna inkorgen i en ny webbläsarflik för att hålla den till hands medan ni gör andra uppgifter i Canvas.
  • Användare visas i Inkorgen när de har en aktiv registrering i en kurs, och kan inte delta i kurs om den inte är publicerad.
  • När en kurs har slutförts och kurssdatumen har gått ut kan du inte längre skicka meddelanden till studenter i den kursen.

Öppna inkorgen

Öppna inkorgen

I global navigationen, klicka på länken Inkorg (Inbox).

Om inkorgslänken innehåller en numrerad indikator, visar indikatorn hur många olästa meddelanden du har i din inkorg. När du läst meddelandena kommer indikatorn att försvinna.

Se verktygsfält

Verktygsbaren inkluderar alternativ för globala meddelanden. Om du vill läsa in konversationer, filtrerar du dina meddelanden efter kurs eller grupp [1] och skriver [2]. Att filtrera via typ låter er filtrera meddelanden via Inkorg, Olästa, Märkta med Stjärna, Skickade, Arkiverade, och Inlämningskommentarer. Ni kan skriva ett meddelande när som helst genom att använda ikonen komponera [3].

Ni kan även leta efter konversationer efter användare i fältet Sök via användare (Search by user) [4].

När ni väl har valt en konversation, kan ni använda de andra alternativen i verktygsfältet för att:

  1. Svara på en konversation
  2. Svara alla i en konversation
  3. Arkivera en konversation
  4. Radera en konversation
  5. Vidarebefordra, markerad konversation som läst eller oläst, och stjärnmärk konversationer

Visa inkorgspaneler

Visa konversationspaneler

Konversationer för vald kurs och inkorgsfilter syns i den vänstra inkorgspanelen.

Se Konversationer

Se Konversationer

Inkorgen visas i kronologisk ordning från den senaste till den äldsta, med de senaste konversationerna överst [1] och de äldre konversationerna på längs ned.

Du kan manuellt markera en konversation som läst eller oläst genom att sväva över konversationen och klicka på cirkeln till vänster om konversationen [2]. För att stjärnmarkera en konversation, sväva över konversationen och klicka på stjärnan till höger om konversationen [3].  

Se Konversationstråden

När du markerar en konversation [1], visas alla meddelanden i den konversationstråden i höger inkorgspanel [2].  

Hantera Konversationstrådar

Inom varje konversation kan ni svara, svara-alla, vidarebefordra, eller radera en hel konversationstråd [1]. Ni kan även sväva med musen över ett individuellt meddelande och använda samma kommandon inom det individuella meddelandet [2].  

Välj flera konversationer

För att välja flera meddelanden för att arkivera, radera, markera som läst, markera som oläst eller stjärnmarkera, klicka på kryssrutan för varje meddelande [1]. Du kan också trycka på kommandotangenten (Mac) eller kontrollknappen (Windows), medan du klickar på varje meddelande du vill välja. Klicka på önskat alternativ i verktygsfältet för inkorgen [2].

För att välja alla meddelanden, klicka på kommandot + A-tangenter (Mac) eller kontroll + A-tangenterna (Windows).

Om du vill välja ett antal meddelanden klickar du på det första meddelandet du vill välja, håller ned Skift-tangenten och sedan på det senaste meddelandet du vill välja. Alla meddelanden mellan de första och de sista meddelandena kommer att väljas.

Obs! Du kan också klicka på meddelandet eller använda samma tangentbordskommando för att avmarkera ett meddelande.

Was this article helpful? Yes No