Hur visar jag analyser för en enskild elev i New Analytics?

Studentanalyser visar er hur bra en specifik student presterar i din kurs. Du kan visa analys i både aktiva och avslutade kurser. Endast aktiva och slutförda studentregistreringar inkluderas i data för New Analytics. Raderade eller inaktiva användarregistreringar genererar inte data.

Tillgängliga analyser inkluderar kursomdöme, veckoonlineaktivitet och kommunikation. Som standard visar analyssidan ett interaktiv diagram över alla data. Men du kan visa data inom en tabell när du vill.

Läs mer om New Analytics.

Anteckningar:

 • Om du inte ser länken New Analytics i kursnavigeringen måste du eventuellt föra länken synlig via fliken Navigering i kursinställningarna. Om länken New Analytics inte är tillgänglig på fliken Navigering har ditt lärosäte inaktiverat funktionen.
 • Data uppdateras varje dygn i New Analytics. Bekräfta tiden när data senast uppdaterades i kursen, eftersom innehållet kan vara utdaterade jämfört med senaste kursaktiviteten och studentinlämningar.
 • För att du ska kunna se New Analytics i Canvas måste du eventuellt aktivera tredjepartscookies i dina webbläsarinställningar.
 • Eftersom sidvisningsdata på mobila enheter baseras på enhetsinställningarna och nätverksanslutningen kan dessa variera från tiden då sidvisningarna faktiskt ägde rum. Sidvisningsdata bör inte användas för att bedöma akademisk integritet.
 • Onlineaktivitet som sker varje vecka visas i formatet måndag–söndag.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna New Analytics

För att öppna New Analytics, klicka på länken New Analytics i kursnavigeringen [1] eller på knappen New Analytics på kurshemsidan [2].

Obs! Om du inte ser länken New Analytics måste du eventuellt föra länken synlig via fliken Navigering i kursinställningarna.

Visa datastatus

För rapportnoggrannhet visar sidan tiden för den senaste uppdateringen av analysdata.

Anteckningar:

 • Om kursen har slutförts inkluderar analyssidan en etikett för slutförande ovanför datumet för senaste uppdateringen av data.
 • Data uppdateras varje dygn i New Analytics.

Visa diagram över veckoonlineaktivitet

För att visa studentens veckoonlineaktivitet, klicka på fliken Veckoonlineaktivitet (Weekly Online Activity) [1].

Data visas som ett diagram med två rader: genomsnittligt antal sidvisningar [2] och genomsnittligt antal deltaganden [3]. Följande åtgärder genererar deltaganden:

 • Meddelanden: publicera en ny kommentar till en meddelande
 • Uppgifter: lämna in en uppgift
 • Kollaborationer: öppna en kollaboration för att visa/redigera ett dokument
 • Konferenser: delta i en webbkonferens
 • Diskussioner: publicera en kommentar till en diskussion
 • Sidor: skapa en sida
 • Quizzes: lämna in ett quiz
 • Quizzes: börja ett quiz

Data för den aktuella veckan visas med en linje prickar [4].

För att ladda ned en CSV-fil med veckoonlineaktivitet, klicka på knappen Ladda ned (Download) [5].

Anteckningar:

 • Definitionen av vad som utgör deltagande baseras på federala riktlinjer om studentdeltagande för onlinekurser. Observera att eftersom kommunikationen mellan studenter och lärare ofta försiggår utanför LMS:en är denna inte inkluderad i mätningen av deltagandet. Men Kursanalys har inkluderat en historik i inkorgen som innehåller meddelanden som skickats mellan studenter och lärare så att dessa kan visas jämte mätningen av deltagandet.
 • Deltagandedata för studenter som använder externa verktyg stöds inte.

Visa datatabell över veckoonlineaktivitet

För att visa veckoonlineaktivetet i en tabell, klicka på ikonen Alternativ [1] och välj alternativet Datatabell (Data Table) [2]. Datatabellen visar startdatumet för veckan [3], antal sidvisningar [4] och antalet deltaganden [5].

Öppna Studentanalys

För att se analyser för alla studenter i din kurs, klicka på fliken Studenter (Students) [1].

För att se analyser för en student i din kurs, klicka på studentens namn [2].

För att hitta en student kan du sortera efter studentens namn i tabellen [3] eller i en annan kolumn [4].

Analystabellen är paginerad så att du kan se fler studenter om du fortsätter att scrolla till längst ned på sidan.

Se studentinformation

Se studentinformation

När du tittar på analyser för en enskild student kan du se studentens namn och skicka ett meddelande till studenten [1].

För att gå tillbaka till kursanalys, klicka på länken Kursanalys (Course Analytics) [2].

Visa diagram över kursomdöme

Som standard öppnas studentanalysen i fliken Kursomdöme (Course Grade) [1]. Diagrammet Kursomdöme visar inlämningsstatus och omdöme för alla uppgifter i kursen. Studentens aktuella kursomdöme visas ovanför diagrammet [2].

X-axeln visar en ikon som indikerar om aktiviteten är en uppgift, quiz eller diskussion. Y-axeln indikerar omdömets procenttal.

En ifyllt punkt i diagrammet representerar en bedömd uppgift [3] och en tom punkt representerar en uppgift som inte bedömts [4]. Klicka på en av punkterna för att visa mer information om uppgiften.

För att ladda ned en CSV-fil med omdömesdata för kursen, klicka på knappen Ladda ned (Download) [5].

Visa tabell med kursomdömesdata

För att visa kursomdömesdata i en tabell, klicka på ikonen Alternativ [1] och välj alternativet Datatabell (Data Table) [2]. Datatabellen visar uppgiftens namn [3], inlämningsdatum [4], inlämnad [5], status [6] och omdöme [7]. Tabellen kan sorteras genom att klicka på valfri kolumnrubrik.

Visa diagram över kommunikation

Visa diagram över kommunikation

För att visa en översikt över meddelanden, klicka på fliken Kommunikation (Communication) [1]. Kommunikationsdiagrammet visar antalet samtal som har ägt rum mellan den studerande och läraren i Canvas inkorgen. Antalet meddelanden som skickats av studenter och lärare visas ovanför diagrammet [2].

X-axeln visar dataintervallet och Y-axeln antalet skickade meddelanden. Studenternas och lärarnas meddelande differentieras med olika färger. Du kan förbättra kontrasten i diagrammet genom att klicka på ikonen Diagramalternativ [3] och välja Visa former (Display Shapes) [4].

För att se information om stapeldiagrammet, håll muspekaren över den specifika stapeln du vill se. Du kan se det totala antalet meddelanden som skickats under datumintervallet. Klicka på fältet för att visa de specifika dagarna och antalet meddelanden som skickades under intervallet.

För att ladda ned en CSV-fil med kommunikationsdata för kursen, klicka på knappen Ladda ned (Download) [5].

 

Visa datatabell över kommunikation

Visa datatabell över kommunikation

För att visa kommunikationen i en tabell, klicka på ikonen Alternativ [1] och välj alternativet Datatabell (Data Table) [2]. Datatabellen visar startdatumet för veckan [3], antal studentmeddelanden [4] och antalet lärarmeddelanden [5]. Tabellen kan sorteras genom att klicka på valfri kolumnrubrik.

För att se information för ett visst datumintervall, klicka på datumet [6].

Visa onlinedeltaganderapport

Om ditt lärosäte har aktiverat funktionen kan du även visa onlinedeltaganderapporten som visar om studenter uppfyller kriterierna för onlinedeltagande för de avsedda klassdagarna. Kriterier för onlinedeltagande hanteras av ditt lärosäte.