Hur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Den här lektionen ger dig en genomgång av hur du hanterar funktionsalternativ på kursnivå. På kursnivå kan du ha möjlighet att implementera funktioner på en kurs-till-kurs-basis. Instruktörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå. För att se alternativ för funktioner på kursnivå i Canvas, besök lektionen för nuvarande kursfunktioner.

För att en funktion ska synas i en kurs, måste funktionen låsas upp för ditt lärosäte av en Canvas-administratör.

Anteckningar:

  • Inställningar av funktionsalternativ kopieras aldrig från produktion och behåller alltid sina standardinställningar. Funktionsalternativ måste hanteras inividuellt i test- och beta-miljöer.
  • Vissa funktionsalternativ är inte tillgängliga i gratis-för-lärare-konton. Vänligen se Canvas Account Comparisons PDF.

Öppna Kursinställningar

Öppna Kursinställningar

I kursnavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna fliken Funktionsalternativ

Öppna fliken Funktionsalternativ

Klicka på fliken Funktionsalternativ (Feature Options).

Visa funktionsalternativ

Visa funktionsalternativ

Tillgängliga funktioner visas i fliken Funktionsalternativ. Nya funktioner aktiveras av din institutionella administratör, och fliken Funktionsalternativ kommer inte att visa några funktioner förrän de gett dig tillgång till funktionen.

Varje kursfunktion innehåller en funktionsbeskrivning. Klicka på pilen bredvid funktionen för att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen.

Funktionsalternativ för filter

Funktionsalternativ för filter

Du kan filtrera alla funktioner, aktiverade funktioner eller inaktiverade funktioner genom att klicka på rullgardinsmenyn Filter.

Funktionsalternativ för sökning

Funktionsalternativ för sökning

Om du vill söka efter ett funktionsalternativ anger du ett nyckelord i fältet Sök (Search).

Se funktionstaggar

Funktionstaggar hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö [1].

Funktioner kan även innehålla en Funktionsförhandsgranskningstagg (Feature Preview tag) [2], vilket innebär att den här under aktiv utveckling. Du kan välja att använda funktionen och delta i en communitygrupp för att bidra till förbättringen av funktionen via direkt feedback. Åtkomst till användargruppen är noterad i beskrivningen av funktionsalternativet.

Visa tillstånd för funktioner

Varje funktion visar funktionens tillstånd som angetts av din administratör.

Aktiverade funktioner visar ikonen Aktiverad [1].

Inaktiverade funktioner visar ikonen Inaktiverad [2].

Anteckningar:

  • Funktionstillstånd som har låsts av en administratör visas inte i kursens funktionsalternativslista.
  • Kursfunktioner aktiveras på en kurs-till-kurs-basis.

Hantera funktionstillstånd

Om du vill aktivera eller inaktivera en olåst funktion klickar du på funktionens ikon för Tillstånd [1].

Om du vill aktivera funktionen klickar du på alternativet Aktiverad (Enabled) [2].

Om du vill inaktivera funktionen klickar du på alternativet Inaktiverad (Disabled) [3].

Anteckningar: 

  • Funktionstillstånd som har låsts av en administratör visas inte i kursens funktionsalternativslista.
  • Beroende på funktionens funktionalitet när du aktiverar en funktion till På, kan Canvas visa ett varningsmeddelande som ber dig bekräfta ditt val, eftersom vissa kursfunktioner kan få oavsiktliga konsekvenser om den är avstängd.