cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

Hur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Vissa funktioner kan dock ändra arbetsflödet för vanliga aktiviteter i Canvas under din aktiva termin. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kursinställningar som ett funktionsalternativ. Funktionsalternativen kan du välja när du vill aktivera den nya funktionen för din kurs.

Den här lektionen ger dig en genomgång av hur du hanterar funktionsalternativ på kursnivå. På kursnivå kan du ha möjlighet att implementera funktioner på en kurs-till-kurs-basis. Instruktörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå. För att se alternativ för funktioner på kursnivå i Canvas, besök lektionen för nuvarande kursfunktioner.

För att en funktion ska synas i en kurs, måste funktionen aktiveras av din institutionella av en Canvas-administratör.

Observera att de flesta funktionsalternativ endast kommer att vara frivilliga för en kort tidsperiod. När ett funktionsalternativ officiellt är släppt till din produktionsmiljö, har du några utågvor (beroende på funktionen) innan alternativet kommer att aktiveras för alla Canvas användare. Därför rekommenderar vi att du använder din betamiljö för att lära sig om nya funktionsalternativ för din kurs.

Öppna Kursinställningar

Öppna Kursinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Öppna Funktionsalternativ Fliken

Öppna Funktionsalternativ Fliken

Klicka på fliken Funktionsalternativ (Feature Options).

Se Funktionsval

Se Funktionsval

Tillgängliga funktioner visas i fliken för funktionsalternativ. Nya funktioner aktiveras av din institutionella administratör, och fliken Funktionsalternativ kommer inte att visa några funktioner förrän de gett dig tillgång till funktionen.

Varje kursfunktion innehåller en funktionsbeskrivning. Klicka på pilen bredvid funktionen för att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen.

Se Funktions Etikett

Se Funktions Etikett

Funktionsetiketter hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett [1] innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö. Funktioner kan också ha en beta-etikett [2], vilket betyder att den är tillgänglig för din användning men testas fortfarande för användning och tillgänglighets-beteende. Att aktivera en beta-version kan skapa oönskat beteende för ditt Canvas-konto.

Obs! Ibland kan funktioner ha en Utvecklings-tag (Development), vilket betyder att funktionen är endast tillgänglig för testning i din beta miljö; den är inte tillgänglig i er produktionsmiljö.

Visa Funktionstillgång

Visa Funktionstillgång

Varje funktion visar en funktionsåtkomststatus som ställts in av din admin.

Obs! Kursfunktioner aktiveras på en kurs-till-kurs-basis.

Se en aktiv funktion

Se en aktiv funktion

Om en funktion är aktiverad av din administratör, kommer funktionen gråmarkeras och vara inställd på På. Din kurs kommer att behöva använda den här funktionen.

Visa tillåten funktion

Visa tillåten funktion

Om en funktion är tillåten av din admin, kan du välja hur du vill hantera funktionen för din kurs. Funktionen kommer att visa två alternativ:

  1. På: Växla denna knapp för att aktivera den här funktonen för din kurs.
  2. Av: Som standard kommer funktionen vara avstängd. Avstå från att växla den här knappen om du inte vill aktivera den här funktionen för din kurs. Det här alternativet är bra för funktioner som visas under en termin och inte vill distrahera eleverna från kursen.

Obs! Beroende på funktionens funktionalitet, när du aktiverar en funktion till På, kan Canvas visa ett varningsmeddelande som ber dig bekräfta ditt val, eftersom vissa kursfunktioner kan få oavsiktliga konsekvenser om den är avstängd.

Se avstängda funktioner

Se avstängda funktioner

Om en funktion som tidigare ställdes till förfogande av din admin har varit avstängd, kommer funktionen blir gråtonad och inställd på Off. Kontakta din admin för mer information om denna förändring.

Visa Användarnivå Funktioner

Visa Användarnivå Funktioner

Användare kan aktivera funktionsalternativ på användarnivå längst ned i sina profilinställningar.

Obs! Administratörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback