Canllaw Addysgwyr Canvas Table of Contents

Cyflwyniad

Dadansoddi

Cyhoeddiadau

Aseiniadau

Calendr

Cydweithrediadau

Cynadleddau

Adnodd Mewngludo Cwrs

Dewislen Crwydro’r Cwrs

Cyrsiau ac Adrannau

Trafodaethau

e-Bortffolios

Apiau Allanol (LTI)

Ffeiliau

Dewislen Crwydro'r Safle Cyfan

Graddau

Grwpiau

Blwch Derbyn

Modiwlau

Deilliannau

Tudalennau

Pobl

Gosodiadau Proffil a Defnyddiwr

Cwisiau

Cwisiau Newydd

Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Cyfarwyddiadau Sgorio

Gosodiadau

SpeedGrader

Gwasanaethau Gwe