Sut ydw i’n gweld Dadansoddiadau Newydd (New Analytics) ar gwrs fel addysgwr?

Mae dadansoddiadau myfyrwyr yn dangos i chi sut hwyl mae myfyriwr penodol yn ei gael ar eich cwrs. Gallwch weld dadansoddiadau mewn cyrsiau gweithredol a chyrsiau sydd wedi dirwyn i ben. Dim ond ymrestriadau myfyrwyr gweithredol ac wedi’u cwblhau sy’n cael eu cynnwys mewn data ar gyfer Dadansoddiadau Newydd. Ni fydd ymrestriadau defnyddwyr anweithredol neu wedi’u dileu yn cynhyrchu data.

Mae’r dadansoddiadau sydd ar gael yn cynnwys gradd cwrs, gweithgarwch ar-lein wythnosol, a chyfathrebu. Yn ddiofyn, mae’r dudalen dadansoddiadau’n dangos graff siart rhyngweithiol o’r holl ddata. Ond, gallwch chi weld data mewn unrhyw dabl ar unrhyw adeg.

Dysgu mwy am Ddadansoddiadau Newydd.

Sylwch:

 • Os na allwch chi weld y ddolen Dadansoddiadau Newydd yn yr adran Crwydro’r Cwrs, efallai y bydd angen i chi wneud y tab yn weladwy drwy’r tab Crwydro yng Ngosodiadau’r Cwrs. Os nad yw’r ddolen Dadansoddiadau Newydd ar gael yn y tab Crwydro, mae eich sefydliad wedi analluogi’r nodwedd hon.
 • Mae data’n cael ei adnewyddu yn yr adran Dadansoddiadau Newydd bob 24 awr. Cadarnhewch yr amser y cafodd y data ei ddiweddaru ddiwethaf yn y cwrs, oherwydd gallai’r cynnwys fod yn hen o’i gymharu â chyflwyniadau myfyrwyr a gweithgarwch diweddar ar y cwrs.
 • Er mwyn i’r adran Dadansoddiadau Newydd ymddangos yn Canvas, efallai y bydd angen i gwcis trydydd parti gael eu galluogi yng ngosodiadau eich porwr.
 • Oherwydd bod data ymweliadau â thudalennau ar ddyfais symudol yn seiliedig ar osodiadau’r ddyfais a chysylltiad y rhwydwaith, mae’n bosibl y bydd yn wahanol i amser yr ymweliadau â thudalennau. Ni ddylai data ymweliadau â thudalennau gael ei ddefnyddio i asesu hygrededd academaidd.
 • Mae Gweithgarwch Ar-lein Wythnosol yn ymddangos mewn fformat Dydd Llun-Dydd Sul.

Agor Cwrs

Agor Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch enw’r cwrs [2].

Agor Dadansoddiadau Newydd

I agor Dadansoddiadau Newydd, cliciwch y ddolen Dadansoddiadau Newydd (New Analytics) yn yr adran Crwydro’r Cwrs [1] neu glicio’r botwm Dadansoddiadau Newydd (New Analytics) yn Nhudalen Hafan y Cwrs [2].

Sylwch: Os na allwch chi weld y ddolen Dadansoddiadau Newydd, efallai y bydd angen i chi wneud y tab yn weladwy drwy’r tab Crwydro yng Ngosodiadau’r Cwrs.

Gweld Statws Data

Os yw’r cwrs wedi dod i ben, mae’r dudalen dadansoddi’n cynnwys label Wedi dod i ben.

Gweld Graff Gweithgarwch Ar-lein Wythnosol

I weld gweithgarwch ar-lein wythnosol myfyriwr, cliciwch y tab Gweithgarwch Ar-lein Wythnosol (Weekly Online Activity) [1].

Mae data’n cael ei ddangos fel siart gyda dwy res: cyfartaledd ymweliad â thudalen [2] a chyfartaledd cymryd rhan [3]. Bydd y gweithredoedd canlynol gan ddefnyddiwr yn achos o gymryd rhan:

 • Cyhoeddiadau: postio sylw newydd ar gyhoeddiad
 • Aseiniadau: cyflwyno aseiniad
 • Cydweithrediadau: llwytho cydweithrediad i weld/golygu dogfen
 • Cynadleddau: ymuno â gwe-gynhadledd
 • Trafodaethau: postio sylw newydd ar drafodaeth
 • Tudalennau: creu tudalen
 • Cwisiau: cyflwyno cwis
 • Cwisiau: dechrau gwneud cwis

Mae data ar gyfer yr wythnos sy’n mynd rhagddi yn cael ei nodi gan linell o ddotiau [4].

I lwytho CSV o’r data gweithgarwch ar-lein wythnosol, cliciwch y botwm Llwytho i Lawr (Download) [5].

Sylwch:

 • Mae’r diffiniad o gymryd rhan yn seiliedig ar ganllawiau ffederal yn ymwneud â phresenoldeb myfyrwyr fel sy’n berthnasol i gyrsiau ar-lein. Sylwch, oherwydd bod cyfathrebu rhwng myfyrwyr ac athrawon yn aml yn digwydd y tu allan i LMS, nid yw wedi’i gynnwys fel metrig cymryd rhan. Ond, fel rhan o’r cynnig Dadansoddiadau Cwrs, mae hanes o negeseuon blwch derbyn sy’n cael eu hanfon rhwng myfyrwyr ac addysgwyr yn cael ei gynnwys fel bod modd ei weld ochr yn ochr â’r metrigau cymryd rhan.
 • Does dim modd delio a data cyfranogiad myfyrwyr sy’n defnyddio adnoddau allanol.

Gweld Tabl Data Gweithgarwch Ar-lein Wythnosol

I weld gweithgarwch ar-lein wythnosol mewn tabl, cliciwch yr eicon Opsiynau [1] a dewis yr opsiwn Tabl Data (Data Table) [2]. Mae’r tabl data yn dangos dyddiad cychwyn wythnos [3], nifer yr ymweliadau â thudalen [4], a nifer y cyfranogiadau [5].

Agor Dadansoddiadau Myfyrwyr

I weld dadansoddiadau ar gyfer pob myfyriwr ar eich cwrs, cliciwch y tab Myfyrwyr (Students) [1].

I weld dadansoddiadau ar gyfer un myfyriwr yn eich cwrs, cliciwch enw'r myfyriwr [2].

I ddod o hyd i fyfyriwr, gallwch drefnu’r tabl yn ôl enw myfyriwr [3], neu unrhyw bennyn colofn arall [4].

Mae’r tabl dadansoddiadau wedi’i dudalennu, felly gallwch weld mwy o fyfyrwyr wrth sgrolio at waelod y dudalen.

Gweld Gwybodaeth Myfyriwr

Gweld Gwybodaeth Myfyriwr

Wrth edrych ar ddadansoddiadau ar gyfer myfyriwr unigol, gallwch weld enw’r myfyriwr ac anfon neges at y myfyriwr [1].

I ddychwelyd i'r adran dadansoddiadau cwrs, cliciwch y ddolen Dadansoddiadau Cwrs (Course Analytics) [2].

Gweld Graff Siart Gradd Cwrs

Yn ddiofyn, mae dadansoddiadau myfyrwyr yn agor i’r tab Gradd Cwrs (Course Grade) [1]. Mae’r graff siart Gradd Cwrs yn dangos gradd a statws cyflwyno pob aseiniad ar y cwrs. Mae gradd cwrs cyfredol y myfyriwr i’w weld uwch ben y graff siart [2].

Mae’r echelin x yn dangos eicon i nodi os yw’r gweithgaredd yn aseiniad, cwis, neu drafodaeth. Mae’r echelin y yn nodi canran y radd.

Mae dot solid yn y siart y cynrychioli aseiniad wedi’i raddio [3] ac mae dot gwag yn cynrychioli aseiniad heb ei raddio [4]. Cliciwch ar unrhyw ddot i weld rhagor o fanylion am yr aseiniad.

I lwytho CSV o ddata gradd cwrs, cliciwch y botwm Llwytho i Lawr (Download) [5].

Gweld Tabl Data Gradd Cwrs

I weld data gradd cwrs mewn tabl, cliciwch yr eicon Opsiynau [1] a dewis yr opsiwn Tabl Data (Data Table) [2]. Mae’r tabl data yn dangos enw’r aseiniad [3], dyddiad erbyn [4], dyddiad cyflwyno [5], statws [6], a gradd [7]. Mae modd trefnu’r tabl drwy glicio unrhyw bennyn colofn.

Gweld Graff Cyfathrebu

Gweld Graff Cyfathrebu

I weld trosolwg o negeseuon, cliciwch y tab Cyfathrebu (Communication) [1]. Mae’r graff Cyfathrebu (Communication) yn dangos nifer y sgyrsiau rhwng y myfyriwr a'r addysgwr neu’r addysgwyr ym Mlwch Derbyn Canvas. Mae cyfanswm y negeseuon sydd wedi cael eu hanfon gan fyfyrwyr ac addysgwyr i’w weld uwchben y graff [2].

Mae’r echelin x yn dangos yr ystod dyddiadau ac mae’r echelin y yn dangos nifer y negeseuon sydd wedi cael eu hanfon. Mae negeseuon myfyrwyr ac addysgwyr yn cael eu gwahaniaethu gan wahanol liwiau. I wella cyferbyniad y siart, cliciwch yr eicon Opsiynau Siart [3] a dewis yr opsiwn Dangos Siapiau (Display Shapes) [4].

I weld manylion y graff bar, dylech hofran dros y bar penodol rydych chi am ei weld. Gallwch chi weld cyfanswm y negeseuon a gafodd eu hanfon yn yr ystod dyddiadau. Cliciwch y bar i weld y diwrnodau penodol a nifer y negeseuon a gafodd eu hanfon yn yr ystod.

I lwytho CSV o ddata cyfathrebu, cliciwch y botwm Llwytho i Lawr (Download) [5].

 

Gweld Tabl Data Cyfathrebu

Gweld Tabl Data Cyfathrebu

I weld gweithgarwch cyfathrebu mewn tabl, cliciwch yr eicon Opsiynau [1] a dewis yr opsiwn Tabl Data (Data Table) [2]. Mae’r tabl data yn dangos dyddiad cychwyn wythnos [3], nifer y negeseuon gan fyfyrwyr [4], a nifer y negeseuon gan addysgwyr [5]. Mae modd trefnu’r tabl drwy glicio unrhyw bennyn colofn.

I weld manylion ystod dyddiadau penodol, cliciwch y dyddiad [6].

Gweld Adroddiad Presenoldeb Ar-lein

Os yw wedi’i alluogi gan eich sefydliad, gallwch chi hefyd weld adroddiad Presenoldeb Ar-lein sy’n nodi a yw myfyrwyr wedi cyrraedd y maen prawf presenoldeb ar gyfer y diwrnodau dosbarth sydd wedi’u nodi. Mae meini prawf presenoldeb ar-lein yn cael eu rheoli gan eich sefydliad.