Sut ydw i’n dod o hyd i ddeilliant sy’n bodoli’n barod i’w ychwanegu at gwrs?

Mae’r holl Ddeilliannau sy’n cael eu hychwanegu ar lefel cyfrif, neu ar lefel yr isgyfrif, ar gael i chi fel addysgwr. Gallwch ganfod a mewngludo Safonau Cyfrif, sef deilliannau sydd wedi’u creu gan eich Gweinyddwr Canvas ar gyfer y sefydliad cyfan. Gallwch hefyd ganfod Safonau Taleithiau a Safonau Common Core.

Gallwch fewngludo deilliant unigol neu fewngludo grŵp deilliannau cyfan.

Er mwyn mewngludo swp o ddeilliannau o ffeil, dysgwch fwy am fewngludo deilliannau o ffeil.

Mae’r wers hon yn dangos sut mae darganfod deilliant yn y wedd tudalen Deilliannau glasurol. Os ydy’r dudalen Deilliannau yn eich cwrs yn edrych yn wahanol i'r delweddau yn y wers hon, dysgwch sut mae dod o hyd i ddeilliant mewn cwrs mewn cyfrif sydd wedi galluogi’r opsiwn nodwedd Gwell Rheoli Deilliannau.

Agor Deilliannau

Agor Deilliannau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Deilliannau (Outcomes).

Dod o hyd i Ddeilliant

Dod o hyd i Ddeilliant

Cliciwch y botwm Canfod (Find).

Mewngludo Deilliant

Dewiswch enw grŵp deilliannau i weld y deilliannau sydd ar gael [1]. Gallwch hefyd weld grwpiau deilliannau o fewn grwpiau deilliannau eraill.

Pan fyddwch chi wedi dod o hyd i ddeilliant, cliciwch enw’r deilliant rydych am ei fewngludo [2]. Cliciwch y botwm Mewngludo (Import) [3].

Sylwch: Gallwch hefyd fewngludo grŵp deilliannau cyfan.

Gweld Deilliant

Gweld y deilliant sydd wedi’i fewngludo.

Mae deilliannau a grwpiau deilliannau yn cael eu mewngludo i’r prif lefel deilliannau; gallwch ddysgu sut mae symud deilliannau neu grwpiau deilliannau.