Sut ydw i'n ychwanegu rhagofynion at fodiwl?

Pan fyddwch chi’n gosod modiwl rhagofynnol, bydd y modiwl wedi’i gloi nes bod myfyriwr wedi cwblhau’r eitemau gofynol. Ond, oni bai fod gofynion cwblhau wedi’u gosod ar gyfer y modiwlau blaenorol, bydd myfyrwyr yn dal i allu cael gafael ar fodiwlau sydd ar y gweill.

Wrth ddewis modiwl rhagofynnol, gallwch chi ddim ond dewis o fodiwlau blaenorol. Efallai y bydd angen i chi aildrefnu modiwlau i gywiro argaeledd rhagofyniad.

Nodyn: Dim ond os ydych chi wedi ychwanegu o leiaf un modiwl y gallwch chi ychwanegu rhagofynion.

Agor Modiwlau

Agor Modiwlau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Modiwlau (Modules).

Golygu Modiwl

Dewch o hyd i enw’r modiwl a chlicio’r eicon Opsiynau (Options) [1]. Dewiswch y ddolen Golygu (Edit) [2].

Ychwanegu Rhagofyniad

Ychwanegu Rhagofyniad

Cliciwch y ddolen Ychwanegu Rhagofyniad (Add Prerequisite).

Gosod Rhagofyniad

Gosod Rhagofyniad

Yn y gwymplen modiwlau, dewiswch y modiwl y mae’n rhaid i fyfyrwyr ei gwblhau cyn symud ymlaen.

Rheoli Rhagofynion

Rheoli Rhagofynion

I ychwanegu rhagofynion eraill, cliciwch y ddolen Ychwanegu Rhagofyniad (Add Prerequisite) [1]. Os ydych chi eisiau sicrhau bod myfyrwyr yn cwblhau’r modiwlau yn eu trefn, dylech chi ychwanegu rhagofynion ar gyfer pob modiwl sy’n dod cyn y modiwl hwn.

I dynnu rhagofyniad, cliciwch yr eicon Tynnu [2].

Diweddaru Modiwl

Diweddaru Modiwl

Cliciwch y botwm Diweddaru Modiwl (Update Module).

Ail-gloi Modiwl

Ail-gloi Modiwl

Os byddwch chi’n newid rhagofynion y mae myfyrwyr eisoes wedi’u bodloni, bydd Canvas yn gofyn a ydych chi eisiau gadael i fyfyrwyr symud ymlaen trwy’r cwrs neu ail-gloi’r modiwlau a gofyn i’r myfyrwyr gwblhau’r gofynion eto.

I ail-gloi’r modiwlau, cliciwch y botwm Ail-gloi Modiwlau (Re-Lock Modules) [1]. I adael i fyfyrwyr fwrw ymlaen heb unrhyw newidiadau cliciwch y botwm Bwrw Ymlaen (Continue) [2].

Gweld Modiwl

Gweld eich rhagofynion ym mhennyn y modiwl.