Sut ydw i'n ychwanegu modiwl?

Mae modiwlau’n cael eu defnyddio i drefnu cynnwys cwrs yn ôl wythnosau, unedau neu pa bynnag strwythur trefnu sy’n gweithio ar gyfer eich cwrs. Gyda modiwlau, rydych chi i bob pwrpas yn creu llif un cyfeiriad o’r hyn rydych chi am i’ch myfyrwyr ei wneud. Ar ôl i chi greu modiwlau, gallwch ychwanegu eitemau cynnwys,, gosod rhagofynion, ac ychwanegu gofynion.

Dysgu mwy am Fodiwlau.

Nodyn: Os yw Tudalen Hafan y Cwrs wedi’i gosod i fodiwlau, gellir ychwanegu a rheoli modiwlau o Dudalen Hafan y Cwrs.

Agor Modiwlau

Agor Modiwlau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Modiwlau (Modules).

Ychwanegu Modiwl

Ychwanegu Modiwl

Cliciwch y botwm Ychwanegu Modiwl (Add Module).

Ychwanegu Enw Modiwl

Ychwanegu Enw Modiwl

Teipiwch enw yn y maes Enw Modiwl (Module Name).

Cloi Dyddiad Modiwl

Cloi Dyddiad Modiwl

Os ydych chi am gyfyngu ar y modiwl tan ddyddiad penodol, gallwch gloi’r modiwl.

Ychwanegu Rhagofynion Modiwl

Ychwanegu Rhagofynion Modiwl

Os ydych chi wedi ychwanegu o leiaf un modiwl at eich cwrs, yna gallwch ofyn am fodiwl rhagofynnol. Mae modiwl rhagofynnol yn golygu bod yn rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r modiwlau ychwanegol cyn y cawn nhw weld y modiwl newydd.

Ychwanegu Modiwl

Ychwanegu Modiwl

Cliciwch y botwm Ychwanegu Modiwl (Add Module).

Gweld Modiwl

Gweld y modiwl rydych chi wedi’i greu.

I ychwanegu eitemau at eich modiwl, cliciwch yr eicon Ychwanegu (Add) [1] neu lusgo a gollwch i ychwanegu ffeiliau at fodiwl gwag [2].