Sut ydw i’n cofrestru ar gyfer cyfrif Canvas newydd Am-Ddim-i-Athrawon fel addysgwr?

Os nad oes gennych chi gyfrif Canvas eisoes, mae angen i chi greu cyfrif cyn y gallwch chi fewngofnodi i Canvas.

Os ydych chi’n defnyddio Canvas drwy eich sefydliad, mae'n debygol iawn bod gennych chi gyfrif eisoes a bod angen i chi dderbyn gwahoddiad y cwrs. Bydd eich sefydliad yn anfon eich manylion mewngofnodi dros e-bost. Os nad oes gennych chi gyfrif eto, mae modd i chi greu cyfrif pan fyddwch chi'n derbyn gwahoddiad y cwrs. Os yw eich sefydliad yn defnyddio Canvas a’ch bod chi'n cael trafferth â'ch cyfrif, cysylltwch â’ch gweinyddwr i gael help.

Os nad yw eich sefydliad yn defnyddio Canvas, gallwch greu eich cyfrif eich hun, sydd hefyd yn cael ei alw’n gyfrif am-ddim-i-athrawon, er mwyn creu eich cyrsiau eich hun.

Nodiadau:

Rhoi URL

Creu Eich Cyfrif Eich Hun

Rhowch eich URL cofrestru Canvas (ee canvas.instructure.com) yn eich porwr.

Creu Cyfrif Canvas

Creu Cyfrif Canvas

Cliciwch y ddolen Angen Cyfrif Canvas? (Need a Canvas Account?).

Cofrestru fel Athro

Dewiswch fath o gyfrif athro

Cliciwch y botwm Rydw i’n Athro (I’m a Teacher).

Creu Eich Cyfrif

Creu Eich Cyfrif

I gofrestru ar gyfer cyfrif Canvas am ddim i athrawon, rhowch eich enw yn y maes Enw Cyntaf (First Name) [1] a’r maes Cyfenw (Last Name) [2].

Cliciwch y gwymplen Math o Gyfrif (Account Type) [3] a dewis Athro.

Cliciwch y botwm Cyfwyno (Submit) [4] i barhau.

Rhowch Wybodaeth am y Cyfrif

Rhowch Wybodaeth am y Cyfrif

I orffen cofrestru creu cyfrif bydd angen i chi lenwi’r meysydd canlynol:

  • Cyfeiriad E-bost (Email Address) [1]
  • Rhif Ffôn (Phone Number) [2]:
  • Gwlad (Country) [3]
  • Math o Sefydliad (Organization Type) [4]
  • Teitl Swydd (Job Title) [5]
  • Ysgol/Sefydliad (School/Organization) [6]
  • Pam Canvas (Why Canvas) [7]
  • Cyfrinair (Password) [8]

I gadarnhau eich bod chi’n cytuno â’r Telerau Defnyddio a’r Polisi Preifatrwydd, cliciwch y blwch ticio Rydw i’n cytuno i dderbyn cyfathrebiadau marchnata gan Instructure, ac i Instructure brosesu fy nata personol, yn unol â’r hyn a ddisgrifir yn y polisi preifatrwydd (I consent to receiving marketing communications from Instructure, and to the processing of my personal data by Instructure, in accordance with and as described in the privacy policy) [9] a’r blwch ticio Rydw i’n cytuno â Pholisi Defnydd Derbyniol Canvas Am Ddim i Athrawon (I agree to the Canvas Free for Teacher Acceptable Use Policy) [10].

Cliciwch y botwm Cyfwyno (Submit) [11] i greu eich cyfrif.

Gweld Cyfrif Canvas

Gweld Cyfrif Canvas

Byddwch chi’n cael eich mewngofnodi i’ch cyfrif Canvas yn awtomatig. I weld Canvas, cliciwch y botwm Cychwyn (Get Started).

Gorffen Cofrestru

Gorffen Cofrestru

I orffen cofrestru ar gyfer Canvas, bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif e-bost. Ar ôl dod o hyd i’r e-bost ar gyfer cofrestru, cliciwch y ddolen Cliciwch yma i gwblhau'r broses gofrestru (Click here to finish the registration process).

Creu Cyfrinair

Creu Cyfrinair

Rhowch gyfrinair ar gyfer eich cyfrif yn y maes Cyfrinair (Password) [1]. Dewiswch eich cylchfa amser yn y gwymplen Cylchfa Amser (Time Zone) [2]. Yna cliciwch y botwm Cofrestru (Register) [3].