Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n hidlo'r wedd Calendr yn ôl cwrs fel addysgwr?

Sut ydw i’n hidlo'r wedd Calendr yn ôl cwrs fel addysgwr?

Yn ddiofyn, mae'r Calendr yn dangos eich calendr personol ynghyd â chalendr cwrs ar gyfer pob dosbarth rydych chi wedi ymrestru ar ei gyfer. Fodd bynnag, gallwch hidlo pa galendrau i'w dangos, gan gynnwys calendrau grŵp a chwrs ynghyd â'ch calendr personol.

Agor Calendr

Agor Calendr

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Calendr (Calendar).

Gweld Calendr

Ar ôl clicio’r ddolen Calendr (Calendar) byddwch yn gweld y Calendr ar gyfer pob cwrs a grŵp rydych chi wedi ymrestru ar eu cyfer.

Dewis Cyrsiau i’w Gweld

Dewis Cyrsiau i’w Gweld

I hidlo eich Calendr yn ôl cwrs neu grŵp, cliciwch y blwch lliwiau wrth ymyl y Calendr (Calendar) [1]. Gall y calendr ddangos hyd at 10 cwrs a/neu grŵp ar y tro. Yn yr enghraifft hon, nid yw pob un o'r calendrau yn cael eu dangos.

Nodyn: Bydd Canvas yn neilltuo lliw ar gyfer pob calendr oni bai fod lliw personol yn cael ei ddewis. Mae pob calendr yn cynnwys 15 o liwiau diofyn, ond gallwch greu unrhyw liw o'ch dewis drwy ddewis yr eicon Mwy [2] a mewnosod cod Hex [3].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.