cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n copïo cwrs Canvas i gragen cwrs newydd?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n copïo cwrs Canvas i gragen cwrs newydd?

Os oes gennych chi hawl i greu cyrsiau Canvas, gallwch gopïo cwrs a chreu cragen cwrs newydd. Mae cyrsiau wedi’u copïo yn cael eu hychwanegu at yr un isgyfrif â’r cwrs sy’n cael ei gopïo.

Dylai cyrsiau gael eu copïo pan fyddwch chi am ddefnyddio neu newid pwrpas cynnwys sydd wedi’i greu’n barod gan gynnwys gosodiadau cwrs, maes llafur, aseiniadau, modiwlau, ffeiliau, tudalennau, trafodaethau, cwisiau, a banciau cwestiynau. Gallwch hefyd gopïo neu addasu digwyddiadau a dyddiadau erbyn. Does dim modd copïo’r holl gynnwys fel rhan o gwrs.

Pan fyddwch chi'n copïo cwrs Canvas drwy ddefnyddio'r botwm Copïo’r Cwrs Hwn (Copy this Course), byddwch yn cael eich ychwanegu at y cwrs fel addysgwr yn awtomatig.

Gallwch ddysgu mwy am yr Adnodd Mewngludo Cyrsiau.

Nodiadau:

  • Efallai na fydd y cynnwys i gyd yn cael ei drosglwyddo mewn prosesau mewngludo cwrs. Am ragor o fanylion, darllenwch am y mewngludo adran gynnwys yng Nghanllaw Nodweddion Sylfaenol Canvas.
  • Gall mewngludo cwrs fwy nag unwaith arwain at ganlyniadau anfwriadol. Os byddwch chi’n mewngludo cynnwys i gwrs newydd, yn golygu’r cynnwys yn y cwrs newydd, ac yna’n mewngludo'r cynnwys blaenorol eto, bydd y cynnwys sydd wedi'i fewngludo yn diystyru'r cynnwys presennol.
  • Os nad yw’r botwm Copïo’r Cwrs hwn (Copy this Course) yn ymddangos yng Ngosodiadau Cwrs (Course Settings) mae’r nodwedd hon wedi cael ei chyfyngu gan eich sefydliad. Ond, os oes gennych chi fynediad at gragen cwrs yn barod, gallwch gopïo cwrs drwy’r Adnodd Mewngludo Cwrs.
  • Mae copïau o ffeiliau cyrsiau a chyrsiau Canvas sy’n bodoli’n barod yn cyfeirio at gwota ffeiliau gwreiddiol y cwrs Canvas ac nid ydyn yn cyfrif tuag at gwotâu ffeiliau cyrsiau.
  • Os byddwch chi’n copïo’r holl gynnwys neu’n cynnwys gosodiadau cwrs yn y cynnwys sydd wedi’i ddewis, bydd y polisi postio graddau o’r cwrs gwreiddiol yn diystyru polisi postio graddau’r cwrs newydd. Ar ben hyn, bydd aseiniadau wedi’u mewngludo yn cadw eu polisi postio aseiniadau o’r cwrs gwreiddiol.
  • Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’ch cwrs, efallai y bydd wedi’i leoli o dan Cyrsiau yn y Ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan.

Agor Cwrs

Agor Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch enw’r cwrs [2].

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Copïo Cynnwys Cwrs

Copïo Cynnwys Cwrs

Cliciwch y ddolen Copïo’r Cwrs hwn (Copy this Course).

Creu Manylion Cwrs

Creu Manylion Cwrs

Rhowch Enw (Name) [1] a Chod Cwrs (Course Code) [2] i’r cwrs newydd. Bydd yr enw’n cael ei ddangos ar Dudalen Hafan y Cwrs ac yn yr adran Sgyrsiau. Bydd cod y cwrs yn cael ei ddangos ar frig y ddewislen Crwydro'r Cwrs ac yn y cerdyn cwrs yn y dangosfwrdd. Mae cod cwrs hefyd yn cael ei alw’n god cyfeirio neu’n enw byr.

Rhowch ddyddiad Dechrau [3] a dyddiad Gorffen [4] ar gyfer y cwrs newydd.

Nodyn: Os yw’r cwrs presennol yn cynnwys dyddiadau disodli cwrs yng Ngosodiadau’r Cwrs, yna bydd y meysydd dyddiad Dechrau a Gorffen (Start and End date) yn cynnwys y dyddiadau hynny.

Dewis Cynnwys Mudo

Dewis Cynnwys Mudo

I fewngludo’r holl gynnwys o’r cwrs, dewiswch y botwm radio Holl Gynnwys (All Content) [1].

Os ydych chi am ddewis cynnwys penodol, cliciwch y botwm radio Dewis Cynnwys Penodol (Select specific content) [2].

Nodyn: Os byddwch chi'n dewis yr opsiwn cynnwys penodol, bydd gofyn i chi ddewis y cynnwys rydych am ei fewngludo; does dim modd canslo’r weithred hon.

Addasu Digwyddiadau a Dyddiadau Erbyn

Addasu Digwyddiadau a Dyddiadau Erbyn

Os ydych chi am addasu’r dyddiadau erbyn sy’n gysylltiedig â digwyddiadau ac aseiniadau cwrs, cliciwch y blwch ticio Addasu dyddiadau erbyn a digwyddiadau (Adjust events and due dates).

Creu Cwrs

Creu Cwrs

Cliciwch y botwm Creu Cwrs (Create Course).

Gweld Tasgau Presennol

Mae’r adran Tasgau Presennol (Current Jobs) yn dangos statws eich eitemau wedi’u mewngludo. Mae adroddiadau parhaus yn dangos bar cynnydd sy’n nodi’r amser sy'n weddill i orffen mewngludo [1].

Os gwnaethoch chi benderfynu dewis cynnwys penodol yn eich cwrs, bydd y dasg bresennol yn ymddangos fel un Yn Aros am Ddewis (Waiting for Select) [2], sy’n golygu bod rhaid i chi ddewis y cynnwys rydych chi am ei fewngludo.

Hefyd, bydd yr eitem sy’n cael ei mewngludo yn dangos dangosyddion statws eraill fel rhan o’r broses fewngludo. Gallwch ddysgu mwy am statws mewngludo cyrsiau.

Gallwch weld cynnwys unrhyw brosesau mewngludo sydd wedi’u cwblhau drwy fynd i unrhyw ddolen yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.