Sut ydw i’n defnyddio’r Dudalen Mynegai Modiwlau (Modules Index)?

Mae Modiwlau yn rheoli holl lif eich cwrs a’i gynnwys. Fel addysgwr, gallwch ychwanegu modiwlau, ychwanegu eitemau at fodiwl, a rheoli gosodiadau modiwl. Gallwch hefyd aildrefnu'r holl fodiwlau ac eitemau modiwlau.

Agor Modiwlau

Agor Modiwlau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Modiwlau (Modules).

Gweld y Dudalen Mynegai Modiwlau

Mae’r Dudalen Mynegai Modiwlau (Modules Index) wedi’i dylunio gyda gosodiadau cyffredinol ar frig y dudalen [1], yna modiwlau unigol [2]. Mae eitemau cynnwys cwrs wedi’u gosod o fewn pob modiwl [3].

Nodyn: Mae'r Dudalen Mynegai Modiwlau yn delio â bysellau hwylus. I weld ffenestr gyda rhestr o fysellau hwylus, pwyswch y bysellau Shift+Marc Cwestiwn ar yr un pryd ar eich bysellfwrdd.

Gweld Gosodiadau Cyffredinol Modiwlau

Gweld Gosodiadau Cyffredinol Modiwlau

Mae’r Gosodiadau Cyffredinol yn cynnwys crebachu neu ehangu pob modiwl, gweld cynnydd myfyriwr mewn modiwl, cyhoeddi a datgyhoeddi modiwlau ac eitemau modiwlau mewn swp, ac ychwanegu modiwlau newydd.

Nodiadau:

  • Mae’r botwm Crebachu Pob Un i’w weld os oes un neu ragor o fodiwlau wedi’u hehangu. Mae’r botwm Ehangu Pob Un i’w weld os ydy pob modiwl wedi’i grebachu.
  • Os bydd defnyddiwr sydd ag ymrestriad cwrs yn crebachu neu’n ehangu un neu ragor o fodiwlau, bydd y Dudalen Mynegai Modiwlau yn cadw cyflwr pob modiwl pan fyddan nhw’n dychwelyd i’r dudalen.

Gweld Modiwlau

Gweld Modiwlau

Yn yr adran Modiwlau (Modules), gallwch weld pob modiwl yn eich cwrs. Mae modiwlau’n cael eu trefnu yn ôl cynnydd.

Mae eitemau cynnwys pob modiwl yn cael eu cadw yn yr adran Modiwlau (Modules). Yn ddiofyn, mae modiwlau yn cael eu hehangu ac yn dangos pob eitem sydd yn y modiwl [1]. I grebachu’r modiwl, cliciwch y saeth crebachu [2].

Nodyn: Os byddwch chi’n dewis crebachu neu ehangu un neu ragor o fodiwlau, bydd y Dudalen Mynegai Modiwlau yn cofnodi cyflwr pob modiwl.

Gweld Pennawd Modiwl

Gweld Pennawd Modiwl

Mae pob pennawd modiwl yn cynnwys enw’r modiwl [1].

Mae’n bosib y bydd y pennawd hefyd yn cynnwys rhagofynion modiwlau [2] a gofynion modiwlau [3].

Rheoli Gosodiadau Modiwl

Rheoli Gosodiadau Modiwl

Mae’r eiconau ar y dde i enw'r modiwl yn rheoli'r modiwl cyfan. Gallwch chi gyhoeddi modiwl cyfan a’r holl eitemau, neu ddatgyhoeddi modiwlau a’r holl eitemau [1] ac ychwanegu eitem cynnwys newydd at y modiwl [2].

Yn y gwymplen Opsiynau (Options) [3], gallwch olygu modiwl [4], sy’n gadael i chi ailenwi'r modiwl, cloi modiwlau,, gosod rhagofynion, a gosod gofynion modiwlau.

Gallwch hefyd symud y modiwl [5], symud eitemau modiwl [6], dileu'r modiwl [7], neu ddyblygu’r modiwl [8].

Aildrefnu Modiwlau

Aildrefnu Modiwlau

Gallwch aildrefnu modiwl drwy hofran dros y ddolen llusgo drws nesaf i enw’r modiwl a llusgo’r modiwl i’r lleoliad penodol.

Gweld Eiconau Modiwlau

Gweld Eiconau Modiwlau

Mae modd llenwi modiwlau â chynnwys amrywiol. Mae pob eitem modiwl hefyd yn cynnwys eicon o’i fath:  

  • Tudalen (Page) [1]: tudalen o gynnwys i’w ddarllen
  • Trafodaeth (Discussion) [2]: trafodaeth cwrs
  • Cwis (Quiz) [3]: cwis cwrs
  • Aseiniad (Assignment) [4]: aseiniad cwrs
  • Dolen neu Adnodd Allanol (Link or External Tool) [5]: dolen neu adnodd allanol i weld y tu allan i’r cwrs
  • Ffeil (File) [6]: ffeil i’w llwytho i lawr neu i’w gweld

Gweld Eitem Modiwl Unigol

Gweld Eitem Modiwl Unigol

O fewn pob modiwl, mae eitemau cynnwys modiwl sy’n gallu dangos enw'r eitem [1], y dyddiad erbyn [2], nifer y pwyntiau [3], gofynion y modiwl [4], a statws drafft yr eitem modiwl [5]. Gall modiwl hefyd gynnwys eitemau heb eu graddio [6], fel tudalennau a thrafodaethau heb eu graddio. Os cafodd dyddiad Tasgau i’w Gwneud ei ychwanegu at eitem heb ei raddio, yna bydd y dyddiad yn ymddangos wrth yr eitem modiwl [7].

Rheoli Eitem Modiwl Unigol

Ar gyfer pob eitem cynnwys modiwl unigol, gallwch chi ddefnyddio’r gwymplen opsiynau i [1], olygu’r eitem cynnwys [2], agor SpeedGrader [3],  dyblygu’r eitem os oes modd dyblygu’r eitem [4], tynnu’r eitem cynnwys o’r modiwl [5],  symud yr eitem [6],  i fewnoli eitem hyd at 5 lefel (neu dynnu mewnoliad) [7]  i anfon y cynnwys i ddefnyddiwr arall [8] neu gopïo i gwrs arall [9].

Nodyn: Gellir rheoli'r gosodiad Llwybrau Meistroli yn eich cwrs os yw'r gosodiad wedi ei alluogi gan eich sefydliad.

Aildrefnu Eitem Modiwl

Aildrefnu Eitem Modiwl

Gallwch hefyd aildrefnu eitem modiwl drwy hofran dros y ddolen llusgo drws nesaf i enw’r eitem, a llusgo’r eitem i’r lleoliad dan sylw.

Gweld MasteryPaths

Gweld MasteryPaths

Os ydych chi’n defnyddio Llwybrau Meistroli ar eich cwrs, gallwch weld y dudalen Modiwlau a gweld pa eitemau modiwl sydd wedi eu gosod ar gyfer Llwybrau Meistroli.

Gweld Cwrs Glasbrint

Gweld Cwrs Glasbrint

Os yw eich cwrs yn cynnwys eiconau Glasbrint (Blueprint), yna mae eich cwrs yn gysylltiedig â chwrs glasbrint. Mae Cyrsiau Glasbrint yn gyrsiau sy’n cael eu rheoli fel templed a gallant gynnwys gwrthrychau wedi’u cloi ac wedi’u rheoli gan weinyddwr, dylunydd cyrsiau, neu addysgwr arall yn Canvas. Fel gyda'r eiconau cyflwr drafft, mae’r adran Modiwlau (Modules) yn dangos statws y gwrthrych fel mae’n ymddangos ar dudalen fynegai’r gwrthrych.

Bydd y tab Manylion Cwrs yng Ngosodiadau’r Cwrs yn rhoi gwybod i chi os yw eich cwrs yn gwrs glasbrint. Fel arfer, ni fydd eich cwrs yn gwrs glasbrint a dim ond cynnwys wedi’i ddatgloi fyddwch chi’n gallu ei reoli yn eich cwrs. Os yw eich cwrs yn gwrs glasbrint, gallwch gloi a chysoni cynnwys cwrs â chyrsiau cysylltiedig.

Gweld Cyhoeddiad Tudalen wedi’i Drefnu

Os yw wedi’i alluogi gan eich sefydliad, gallwch chi drefnu pryd y bydd tudalen yn cael ei chyhoeddi a gallwch chi weld pryd y mae tudalen wedi’i threfnu i gael ei chyhoeddi.

Gweld y Wedd Myfyrwyr

I weld y dudalen mynegai modiwlau fel myfyrier, cliciwch y botwm Gwedd Myfyriwr (Student View).

Nodyn: Os ydy’r ddolen crwydro’r cwrs ar gyfer y dudalen wedi’i hanalluogi ac wedi’i chuddio rhag myfyrwyr, ni fydd y botwm Gwedd Myfyriwr yn ymddangos.