Sut ydw i’n ychwanegu cynnwys at fanc eitemau mewn Cwisiau Newydd?

Ar ôl i chi greu cynnwys mewn cwis, gallwch chi ei ychwanegu at fanc eitemau i’w ddefnyddio mewn cwisiau eraill. Gallwch chi ychwanegu Cwestiynau neu ysgogiad o unrhyw gwrs lle mae gennych chi hawl i greu a golygu cwis gan ddefnyddio Cwisiau Newydd.

Ar ôl i gwestiwn gael ei ychwanegu at fanc eitemau, rhaid i holl briodweddau cwestiynau heblaw am werth pwynt a rhai opsiynau gael eu golygu yn y banc eitemau. Dylech chi wneud yn siŵr bod eich cwestiwn wedi’i gwblhau cyn ei ychwanegu at fanc eitemau.

Nodyn: Pan fyddwch chi’n ychwanegu cynnwys symbylu at fanc eitemau, ni fydd cwestiynau sy’n gysylltiedig â’r cynnwys symbylu’n cael eu hychwangue’n awtomatig a bydd yn rhaid i chi eu hychwanegu at y banc eitemau eich hun. Yn yr un modd, pan fyddwch chi’n ychwanegu cynnwys symbylu at gwis o fanc eitemau, ni fydd cwestiynau cysylltiedig yn cael eu hychwanegu’n awtomatig.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Nodyn: Gallwch chi gae mynediad at gwisiau o’r dudalen Aseiniadau hefyd.

Agor Tudalen Adeiladu

I ychwanegu cynnwys at fanc eitemau, dewch o hyd i’r cwis rydych chi eisiau ei agor [1].

I agor Cwisiau Newydd o gwis sydd eisoes yn bodoli, cliciwch yr eicon Opsiynau [2], a chlicio’r ddolen Adeiladu (Build) [3].

Golygu’r Cwestiwn

Dewch o hyd i’r cwestiwn yr hoffech chi ei ychwanegu at y banc eitemau [1]. Cliciwch yr eicon Golygu [2].

Agor Bancio Eitemau

Cliciwch y botwm Bancio Eitemau (Item Banking).

Ychwanegu Cwestiwn at Fanc Cwestiynau

Cliciwch y ddolen Ychwanegu at y Banc (Add to Bank).

Ychwanegu at Fanc sy’n Bodoli Eisoes

Ychwanegu at Fanc sy’n Bodoli Eisoes

I ychwanegu eitemau at fanc eitemau sy’n bodoli eisoes, cliciwch yr opsiwn Banc eitemau sy’n bodoli eisoes (Existing item bank) [1]. Yna dewiswch y banc eitemau rydych chi eisiau ei ddefnyddio yn y gwymplen Dewiswch y banc derbyn (Select the destination bank) [2].

I ychwanegu’r eitem at y banc, cliciwch yr eicon Ychwanegu (Add) [3].

Creu Banc Newydd

Creu Banc Newydd

I greu banc newydd ar gyfer yr eitem, cliciwch yn opsiwn Banc eitemau newydd (New item bank) [1]. Yna, rhowch enw i’r banc newydd yn y maes Teitl y Banc Newydd (New Bank Title) [2].

I ychwanegu’r eitem at y banc newydd, cliciwch yr eicon Ychwanegu (Add) [3].