cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n newid y dewis iaith ar gyfer cwrs?

Sut ydw i’n newid y dewis iaith ar gyfer cwrs?

Gallwch newid y gosodiadau iaith ar gyfer eich cwrs i ddiystyru gosodiadau defnyddiwr a chyfrif. Dim ond ar gyfer cyrsiau iaith dramor y dylid defnyddio’r adnodd hwn yn ôl pob golwg.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Manylion y Cwrs

Agor Manylion y Cwrs

Cliciwch y tab Manylion y Cwrs (Course Details).

Dewis Iaith

Dewis Iaith

Yn y gwymplen Iaith (Language), dewiswch yr iaith ddiofyn newydd.

Diweddaru Manylion Cwrs

Diweddaru Manylion Cwrs

Cliciwch y botwm Diweddaru Manylion Cwrs (Update Course Details).

Gweld y Cwrs yn yr Iaith Ddiofyn Newydd

Gweld eich cwrs yn eich dewis iaith diweddaraf.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback