Sut ydw i’n defnyddio’r golofn Cyfanswm yn y Llyfr Graddau?

Mae’r golofn Cyfanswm yn y Llyfr Graddau yn dangos cyfanswm yr holl aseiniadau sydd wedi’u graddio yn y cwrs, gan gynnwys aseiniadau gyda graddau wedi’u cuddio.

Gallwch chi addasu’r golofn Cyfanswm yn eich Llyfr Graddau. Gellir symud y golofn Cyfanswm i flaen y Llyfr Graddau neu ei threfnu i ddangos graddau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol. Gallwch chi newid graddau cyflawn eich myfyrwyr o ganran i werth pwynt yn y Llyfr Graddau. Yn ddiofyn mae graddau cyflawn yn cael eu dangos fel canran gyda dau e degol.

Sylwch:

  • Dim ond os ydych chi'n defnyddio grwpiau aseiniadau heb eu pwysoli ar eich cwrs y mae modd gweld graddau cyflawn fel gwerth pwynt. Pan fo grwpiau aseiniadau wedi’u pwysoli, nid oes modd dangos pwyntiau ar gyfer y radd gyflawn.
  • Gall gweld y Golofn Cyfanswm yn y Llyfr Graddau fod wedi ei gyfyngu, os oes mwy nag un cyfnod graddio wedi’i alluogi. Mae’r nodwedd hon hefyd yn cyfyngu ar weld y radd gyflawn yn nhudalen Graddau’r myfyriwr.
  • Pan fo Mwy nag un Cyfnod Graddio wedi’i alluogi mewn cwrs a bod y cyfnodau graddio wedi’u pwysoli, nid oes modd dangos pwyntiau ar gyfer y radd gyflawn.
  • Os nad ydych chi’n gweld y golofn Cyfanswm (Total), efallai fod y golofn wedi’i chuddio. Dysgwch fwy am opsiynau gweld yn y Llyfr Graddau (Gradebook).

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Agor Dewislen y Golofn Cyfanswm

Agor Dewislen y Golofn Cyfanswm

Hofrwch dros bennawd y golofn Cyfanswm a chlicio’r ddewislen Rhagor o Opsiynau (More Options).

Trefnu’r Golofn Cyfanswm

Trefnu’r Golofn Cyfanswm

I drefnu’r Llyfr Graddau yn ôl graddau cyflawn o’r isaf i’r uchaf neu o’r uchaf i’r isaf, cliciwch y ddolen Trefnu yn ôl (Sort by) [1], yna dewis yr opsiwn Gradd - Isaf i Uchaf (Grade - Low to High) neu Gradd - Uchaf i Isaf (Grade - High to Low) [2].

Newid i Bwyntiau

Newid i Bwyntiau

Yn ddiofyn mae graddau cyflawn yn cael eu dangos fel canran gyda dau e degol.

Os yw eich cwrs yn defnyddio grwpiau aseiniadau heb eu pwysoli, gallwch chi weld graddau cyflawn eich myfyrwyr fel pwyntiau. Cliciwch y ddolen Dangos fel Pwyntiau (Display as Points).

Gweld Rhybudd Pwyntiau

Mae Canvas yn cadarnhau eich bod chi eisiau newid i’r wedd gradd gyflawn. Os nad ydych chi eisiau gweld y neges rhybudd hon ar gyfer eich cwrs eto, cliciwch y blwch ticio Peidiwch â dangos... (Don't show...) [1].

Cliciwch y botwm Bwrw ymlaen [2].

Newid i Ganrannau

Newid i Ganrannau

Gallwch chi newid yn ôl i ganrannau drwy glicio’r eicon dewislen Cyfanswm a dewis Dangos fel Canran (Display as Percentage).

Symud y Golofn Cyfanswm

Symud y Golofn Cyfanswm

I symud y golofn Cyfanswm i flaen y Llyfr Graddau, cliciwch y ddolen Symud i’r Blaen (Move to Front).

Anfon Neges at Fyfyrwyr sydd

Anfon Neges at Fyfyrwyr sydd

I anfon neges at grŵp o fyfyrwyr yn seiliedig ar eu graddau, cliciwch y ddolen Anfon Neges at Fyfyrwyr sydd (Message Students Who).

Rhoi Manylion Neges

Bydd Canvas yn dangos enwau o’r categori Cyfanswm gradd sy’n uwch na (Total grade higher than) yn ddiofyn.

Dewiswch grŵp o ddefnyddwyr i gael y neges. Bydd y neges yn mynd at fyfyrwyr sydd â Chyfanswm gradd sy’n uwch na (Total grade higher than) rhif rydych chi’n ei nodi. I anfon y neges at fyfyrwyr y mae eu gradd yn is na’r rhif, cliciwch y gwymplen Ar gyfer myfyrwyr sydd (For students who) [1], a dewiswch yr opsiwnCyfanswm gradd sy’n is na (Total grade lower than).

Rhowch radd canran yn y maes graddau [2]. Gallwch chi dynnu pob defnyddiwr sydd â rôl benodol oddi ar dderbynwyr y negeseuon drwy ddad-ddewis eu rôl [3]. I dynnu defnyddwyr penodol, cliciwch Dangos pob derbynnydd (Show all recipients) [4]. Mae enw’r categori’n ymddangos yn y maes Pwnc (Subject) [5].

Teipiwch neges i’r myfyrwyr yn y maes negeseuon (message field) [6]. Cliciwch y botwm Anfon (Send) [7].

Sylwch: