Sut ydw i’n defnyddio’r golofn Cyfanswm yn y Llyfr Graddau?

Mae’r golofn Cyfanswm yn y Llyfr Graddau yn dangos cyfanswm yr holl aseiniadau sydd wedi’u graddio yn y cwrs, gan gynnwys aseiniadau gyda graddau wedi’u cuddio.

Gallwch chi addasu’r golofn Cyfanswm yn eich Llyfr Graddau. Gellir symud y golofn Cyfanswm i flaen y Llyfr Graddau neu ei threfnu i ddangos graddau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol. Gallwch chi newid graddau cyflawn eich myfyrwyr o ganran i werth pwynt yn y Llyfr Graddau. Yn ddiofyn mae graddau cyflawn yn cael eu dangos fel canran gyda dau e degol.

Nodiadau:

  • Dim ond os ydych chi'n defnyddio grwpiau aseiniadau heb eu pwysoli ar eich cwrs y mae modd gweld graddau cyflawn fel gwerth pwynt. Pan fo grwpiau aseiniadau wedi’u pwysoli, nid oes modd dangos pwyntiau ar gyfer y radd gyflawn.
  • Gall gweld y Golofn Cyfanswm yn y Llyfr Graddau fod wedi ei gyfyngu, os oes mwy nag un cyfnod graddio wedi’i alluogi. Mae’r nodwedd hon hefyd yn cyfyngu ar weld y radd gyflawn yn nhudalen Graddau’r myfyriwr.
  • Pan fo Mwy nag un Cyfnod Graddio wedi’i alluogi mewn cwrs a bod y cyfnodau graddio wedi’u pwysoli, nid oes modd dangos pwyntiau ar gyfer y radd gyflawn.

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Agor Dewislen y Golofn Cyfanswm

Agor Dewislen y Golofn Cyfanswm

Hofrwch dros bennawd y golofn Cyfanswm a chlicio’r ddewislen Rhagor o Opsiynau (More Options).

Trefnu’r Golofn Cyfanswm

Trefnu’r Golofn Cyfanswm

I drefnu’r Llyfr Graddau yn ôl graddau cyflawn o’r isaf i’r uchaf neu o’r uchaf i’r isaf, cliciwch y ddolen Trefnu yn ôl (Sort by) [1], yna dewis yr opsiwn Gradd - Isaf i Uchaf (Grade - Low to High) neu Gradd - Uchaf i Isaf (Grade - High to Low) [2].

Newid i Bwyntiau

Newid i Bwyntiau

Yn ddiofyn mae graddau cyflawn yn cael eu dangos fel canran gyda dau e degol.

Os yw eich cwrs yn defnyddio grwpiau aseiniadau heb eu pwysoli, gallwch chi weld graddau cyflawn eich myfyrwyr fel pwyntiau. Cliciwch y ddolen Dangos fel Pwyntiau (Display as Points).

Gweld Rhybudd Pwyntiau

Mae Canvas yn cadarnhau eich bod chi eisiau newid i’r wedd gradd gyflawn. Os nad ydych chi eisiau gweld y neges rhybudd hon ar gyfer eich cwrs eto, cliciwch y blwch ticio Peidiwch â dangos... (Don't show...) [1].

Cliciwch y botwm Bwrw ymlaen [2].

Newid i Ganrannau

Newid i Ganrannau

Gallwch chi newid yn ôl i ganrannau drwy glicio’r eicon dewislen Cyfanswm a dewis Dangos fel Canran (Display as Percentage).

Symud y Golofn Cyfanswm

Symud y Golofn Cyfanswm

I symud y golofn Cyfanswm i flaen y Llyfr Graddau, cliciwch y ddolen Symud i’r Blaen (Move to Front).