Pa fathau o ffeiliau mae modd gweld rhagolwg ohonynt yn Canvas?

Mae Canvas yn gallu delio ag amrywiaeth o fathau o ddogfennau sy’n gallu cael eu trosi yn Canvas. Os yw’r ffeil a gyflwynwyd yn aseiniad ac yn fath o ffeil sy’n gydnaws â DocViewer Canvas, caiff y ffeil ei rendro gan DocViewer yn SpeedGrader. Os nad yw’r ffeil a gyflwynwyd yn aseiniad neu’n fath o ffeil sy’n gydnaws â DocViewer Canvas, caiff y ffeil ei rendro gan Google Previewer. Os nad yw eich ffeil wedi’i llwytho i fyny yn dangos rhagolwg, rhowch gynnig ar ei llwytho i fyny fel math gwahanol o ffeil.

Mae Canvas yn gallu delio â rhoi rhagolwg ar gyfer dogfennau hyd at 100 MB o faint a 999 tudalen.

Sylwch:

  • Ar ôl i aseiniad gael ei gyflwyno, gall SpeedGrader gymryd hyd at ddeg munud i ddangos dogfen sy'n gydnaws â DocViewer.
  • Rhaid llwytho ffeiliau dros 30 MB i lawr i’w gweld.

Ffeiliau Rhagolwg o Ddogfen

Mae Canvas DocViewer yn gallu delio â’r mathau canlynol o ffeiliau:

.doc .ods
.sxc
.docx .odt
.sxi
.key .pages .sxw
.numbers .pdf .txt
.odf
.ppt
.xlsx
.odg
.pptx
.xls
.odp
.rtf

Sylwch:

  • Does dim modd gweld rhagolwg o HTML sydd mewn ffeil destun (.txt) na rhoi anodiadau ynddi yn DocViewer, ac mae’n rhaid ei llwytho i lawr er mwyn gweld y cynnwys.
  • Does dim modd gweld rhagolwg o sain a fideo sydd mewn ffeiliau Powerpont (.ppt/.pptx) yn DocViewer, ac mae’n rhaid ei llwytho i lawr er mwyn gweld y cynnwys.
  • Yn yr apiau Canvas Teacher a Canvas Student, does dim modd gweld rhagolwg o ffeiliau OpenDocument (.ods/.odt) yn DocViewer. Ond, os oes gan y defnyddiwr ap trydydd parti wedi’i osod ar y ddyfais, fe allan nhw ddefnyddio’r ap hwnnw i weld fformatau OpenDocuments.
  • I weld rhagolwg o ffeiliau iWork Apple (.pages, .numbers, a .key), rhaid i’ch cyfrif Canvas fod wedi’i leoli yn yr Unol Daleithiau.

Ffontiau Rhagolwg o Ddogfen

Mae Canvas DocViewer yn gallu delio â’r ffontiau canlynol:

AR PL UMing
Ysgafn (Light) (CN, HK, TW, TWE)
DejaVu Sans
Ysgafnach (Extra Light)
Book
Trwm (Bold)
Lletraws (Oblique)
Lletraws Trwm (Bold Oblique)
Cywasgedig (Condensed)
IPA Mincho
Rheolaidd (Regular)
AR PL UKai
Book (CN, HK, TW, TWE)
DejaVu Sans Cywasgedig (Condensed)
Book
Trwm (Bold)
Lletraws (Oblique)
Lletraws Trwm (Bold Oblique)
Cywasgedig (Condensed)
Trwm Cywasgedig (Condensed Bold)
Lletraws Cywasgedig (Condensed Oblique)
Lletraws Trwm Cywasgedig (Condensed Bold Oblique)
Times New Roman
Rheolaidd (Regular)
Italig
Trwm (Bold)
Trwm Italig (Bold Italic)
Arial
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
Italig
Trwm Italig (Bold Italic)
Georgia
Rheolaidd (Regular)
Italig
Trwm (Bold)
Trwm Italig (Bold Italic)
Verdana
Rheolaidd (Regular)
Italig
Trwm (Bold)
Trwm Italig (Bold Italic)
Arial Narrow
Rheolaidd (Regular)
Italig
Trwm Italig (Bold Italic)
IPAP Mincho
Rheolaidd (Regular)
Un Batang
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)

Arial Unicode
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
IPA Gothic
Rheolaidd (Regular)
Un Dinaru
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
Ysgafn (Light
Calibri
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
Italig
Trwm Italig (Bold Italic)
IPAP Gothic
Rheolaidd (Regular)
Un Dotum
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
DejaVu Serif
Book
Trwm (Bold)
Italig
Trwm Italig (Bold Italic)
Meiryo
Rheolaidd (Regular)
Un Graphic
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
Dotum
Rheolaidd (Regular)
M Hei PRC
Rheolaidd (Regular)
Un Gungseo
Rheolaidd (Regular)

Cambria
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
Italig
Trwm Italig (Bold Italic)
M Hei HK Medium
Rheolaidd (Regular)
Un Pilgi
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)

Cambria Math
Rheolaidd (Regular)
MingLiu
    Rheolaidd (Regular)

Wingdings 1
Rheolaidd (Regular)

Comic Sans
Rheolaidd (Regular)
Trwm (Bold)
Monotype Sorts
Rheolaidd (Regular)
Wingdings 2
Rheolaidd (Regular)

Courier New
Rheolaidd (Regular)
Italig
Trwm (Bold)
Trwm Italig (Bold Italic)
Palace Script MT
Rheolaidd (Regular)
Wingdings 3
Rheolaidd (Regular)

DejaVu Serif Cywasgedig (Condensed
Book
Trwm (Bold)
Italig
Trwm Italig (Bold Italic)
Cywasgedig (Condensed)
Trwm Cywasgedig (Condensed Bold)
Italig Cywasgedig (Condensed Italic)
Trwm Italig Cywasgedig (Condensed Bold Italic)
SimSun
   Rheolaidd (Regular)

DejaVu Sans Mono
Book
Lletraws (Oblique)
Trwm (Bold)
Lletraws Trwm (Bold Oblique)

Symbol
Rheolaidd (Regular)


Ffeiliau Rhagolwg o Ddelwedd

Mae Canvas DocViewer yn gallu delio â’r ffeiliau delwedd canlynol:

.bmp .png
.tiff
.jpeg .svg
.jpg
.tif

Sylwch: Dydy rhagolygon ffeiliau TIF a TIFF ddim yn gynhenid i'r rhan fwyaf o borwyr ac efallai na fyddan nhw’n cael rhagolwg yn Canvas.