cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio’r Llyfr Graddau?

Sut ydw i’n defnyddio’r Llyfr Graddau?

Mae’r Llyfr Graddau yn helpu addysgwyr i weld a rhoi graddau i fyfyrwyr yn hawdd. Yn dibynnu ar y math o ddull o ddangos Graddau, mae modd gweld graddau ar gyfer pob aseiniad fel pwyntiau, canran, cyflawn neu anghyflawn, graddfa GPA neu radd llythyren.

Dim ond aseiniadau wedi’u graddio, trafodaethau wedi’u graddio, cwisiau wedi’u graddio, ac arolygon wedi’u graddio ac sydd wedi’u cyhoeddi sydd i’w gweld yn y Llyfr Graddau. Dydy aseiniadau sydd heb gael eu graddio ddim wedi’u cynnwys.

Y dewis diofyn yn y Llyfr Graddau yw gweld pob myfyriwr ar yr un pryd, ond gallwch hefyd weld myfyrwyr yn unigol yng Ngwedd Unigol y Llyfr Graddau. Ond, ar hyn o bryd dydy’r Wedd Unigol ddim yn gallu delio â’r holl osodiadau ac opsiynau o’r Llyfr Graddau.

Mae’r bysellau hwylus canlynol ar gael yn y Llyfr Graddau:

  • S: Trefnu’r grid ar y golofn sydd dan sylw ar hyn o bryd. Colofnau Enwau myfyrwyr a Nodiadau yn cael eu trefnu yn ôl yr wyddor. Colofnau eraill yn cael eu trefnu yn ôl gradd (isaf i’r uchaf).
  • M: Agor y ddewislen ar gyfer y golofn sydd dan sylw ar hyn o bryd.
  • Esc: Cau y ddewislen ar gyfer y golofn sydd dan sylw ar hyn o bryd.
  • G: Agor tudalen Manylion yr Aseiniad ar gyfer yr aseiniad sydd dan sylw ar hyn o bryd.
  • C: Agor ardal Manylion y Radd ar gyfer yr aseiniad sydd dan sylw ar hyn o bryd.

Dysgu mwy am y Llyfr Graddau.

Nodyn: Os yw eich cwrs yn cynnwys mwy nac un graddiwr, unwaith y byddwch chi’n agor y Llyfr Graddau, cofiwch fod holl ddata’r Llyfr Graddau sy’n bodoli’n barod yn cael ei storio yn y porwr nes bod y dudalen yn cael ei hadnewyddu. Dydy graddau ddim yn cael eu diweddaru’n ddeinamig gyda newidiadau a wnaed gan raddwyr eraill yn y Llyfr Graddau neu yn SpeedGrader.

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Gweld Llyfr Graddau

Ar frig y Llyfr Graddau mae opsiynau trefnu cyffredinol a gosodiadau ar gael, a gallwch eu defnyddio i roi trefn ar eich llyfr graddau [1], a fydd yn nodi’r data myfyriwr [2] a’r data aseiniad [3] a ddewiswch.

Mae'r Llyfr Graddau yn delio â bysellau hwylus. I weld y ddewislen Bysellau Hwylus, cliciwch yr eicon Bysellfwrdd [4] neu bwyso’r bysellau Shift+Marc Cwestiwn ar yr un pryd.

Gweld Dewislen Llyfr Graddau

Gweld Dewislen Llyfr Graddau

Mae’r prif Lyfr Graddau yn gadael i chi weld yr holl fyfyrwyr, aseiniadau a graddau. Yn newislen y Llyfr Graddau, gallwch hefyd newid rhwng sawl opsiwn sydd ar gael:

Mae Meistroli Dysgu [1] yn dangos y Llyfr Graddau Meistroli Dysgu, sy’n asesu’r safonau deilliant sy’n cael eu defnyddio mewn cyrsiau Canvas. Mae’r llyfr graddau hwn yn opsiwn nodwedd lefel y cwrs.

Mae Gwedd Unigol [2] yn gadael i chi asesu un myfyriwr ac un aseiniad ar y tro, ac mae’n gwbl addas i ddarllenwyr sgrin. Ar hyn o bryd dydy’r Wedd Unigol ddim yn gallu delio â gosodiadau ac opsiynau o’r Llyfr Graddau.

Mae Hanes Llyfr Graddau [3] yn dangos y dudalen Hanes Llyfr Graddau, sy’n cofnodi newidiadau diweddar i raddau yn y cwrs yn ôl myfyriwr, graddiwr, aseiniad, a dyddiad.

Gallwch newid rhwng llyfrau graddau ar unrhyw adeg.

Gweld Opsiynau Gweld Llyfr Graddau

Gweld Opsiynau Gweld Llyfr Graddau

Mae’r ddewislen Gweld yn gadael i chi hidlo a threfnu’r Llyfr Graddau yn ôl sawl opsiwn gweld:

Gweld Dewislen Tasgau

Gweld Dewislen Tasgau

Mae’r ddewislen Tasgau yn gadael i chi gysoni graddau i system gwybodaeth am fyfyrwyr (SIS) eich sefydliad, os yn berthnasol [1].

I reoli swp o raddau myfyrwyr yn y Llyfr Graddau, gallwch hefyd fewngludo graddau [2] ac allgludo graddau [3].

Nodyn: Ar hyn o bryd mae data ffeil CSV Allgludo’r Llyfr Graddau’n cynnwys holl ddata’r Llyfr Graddau ni waeth be fo’r opsiynau hidlo neu drefnu.

 

Chwilio Myfyrwyr

Yn ddiofyn, mae eich cwrs yn dangos pob myfyriwr gweithredol. Yn y maes Chwilio, gallwch chwilio am fyfyriwr unigol yn ôl ei enw neu yn ôl ei ID SIS.

Gweld Gosodiadau Llyfr Graddau

Mae Gosodiadau’r Llyfr Graddau yn gadael i chi osod Polisïau Gwaith Hwyr neu Ddisodli Gradd Derfynol yn eich cwrs.

Gweld Polisïau Gwaith Hwyr

Mae’r tab Polisïau Gwaith Hwyr yn gadael i chi osod polisïau gwaith hwyr yn eich cwrs.

Mae’r polisi Cyflwyniad ar goll yn gadael i chi roi gradd yn awtomatig i gyflwyniadau sydd wedi’i labelu Ar goll [1]. Mae aseiniad yn cael ei labelu Ar goll pan mae’r dyddiad erbyn wedi mynd heibio ac nad yw’r aseiniad wedi cael yw'r gyflwyno.

Mae’r polisi Cyflwyniad Hwyr yn gadael i chi roi cosb benodol yn awtomatig i gyflwyniadau sydd â’r statws Hwyr [2]. Mae’r cyflwyniad yn cael ei labelu’n Hwyr pan mae’n cael ei gyflwyno ar ôl y dyddiad erbyn. Ar ben hynny, gallwch ddiffinio trothwy na fydd myfyriwr yn cael ei farcio oddi tano, ni waeth ba mor hwyr yw’r cyflwyniad pan mae’n cael ei gyflwyno.

Gweld Polisi Postio Graddau

Mae’r tab Polisi Postio Graddau yn gadael i chi newis y polisïau postio graddau ar gyfer eich cwrs.

I bostio graddau yn awtomatig a’u gwneud yn weladwy i fyfyrwyr gynted ag y cân nhw eu rhoi, dewiswch yr opsiwn Postio Graddau yn Awtomatig (Automatically Post Grades) [1]. Mae’r polisi postio wedi’i osod ar Postio Graddau yn Awtomatig yn ddiofyn.

I guddio graddau yn ddiofyn a dewis pryd i bostio graddau a’u gwneud yn weladwy i fyfyrwyr eich hun, dewiswch yr opsiwn Postio Graddau eich hun (Manually Post Grades) ]2].

Nodyn: Rhaid i raddau ar gyfer aseiniadau dienw ac aseiniadau wedi’u safoni gael eu postio eich hun. Does dim modd dad-guddio aseiniadau wedi’u safoni nes bod y graddau terfynol wedi cael eu postio.

Gweld Gosodiadau Uwch

Gweld Gosodiadau Uwch

Mae’r tab Uwch yn gadael i chi osod Disodli Gradd Derfynol yn eich cwrs [1]. Os yw wedi’i alluogi, gallwch roi gradd ddisodli i fyfyriwr sy’n wahanol i’r radd a gafodd ei chyfrifo’n awtomatig gan Canvas [2].

Gweld Colofn Enw’r Myfyriwr

Gweld Colofn Enw’r Myfyriwr

Mae’r golofn Enw’r Myfyriwr yn dangos enw pob myfyriwr ynghyd ag ail ID’r myfyriwr os yw wedi’i alluogi. Gallwch hofran dros bennawd y golofn a gweld y ddewislen Enw’r Myfyriwr [1], sy’n caniatáu’r opsiynau canlynol:

I weld tudalen Graddau myfyriwr, cliciwch enw’r myfyriwr [2].

Gweld Myfyriwr Prawf

Gweld Myfyriwr Prawf

Os ydych chi wedi galluogi Gwedd Myfyriwr yng Ngosodiadau’r Cwrs, mae’r Myfyriwr Prawf i’w weld ar ddiwedd y Llyfr Graddau a bydd wedi’i ychwanegu at bob adran yn eich cwrs. Dydy data Myfyriwr Prawf ddim yn cael eu hystyried yn nadansoddiad y cwrs.

Os ydych chi am dynnu’r myfyriwr prawf yn llwyr, rhaid i chi dynnu’r myfyriwr prawf o ymrestriadau’r adran yng Ngosodiadau Cwrs.

Gweld Colofn Aseiniad

Gweld Aseiniadau

Mae pob colofn yn y Llyfr Graddau yn cynrychioli aseiniad wedi’i gyhoeddi yn y dudalen Aseiniadau. Mae pob colofn yn dangos teitl yr aseiniad, cyfanswm pwyntiau, a gradd pob myfyriwr.

I weld aseiniad, cliciwch enw’r aseiniad [1].

Ar gyfer pob aseiniad, gallwch hofran dros bennawd y golofn a gweld y ddewislen Aseiniad [2], sy’n caniatáu’r opsiynau canlynol:

Mae eiconau a lliwiau’n cynrychioli statws aseiniadau a chyflwyniadau o fewn Canvas, gan gynnwys aseiniadau wedi’u gwahaniaethu, cyfnodau graddio, a Llwybrau Meistroli.

Ychwanegu Colofnau

Mae colofnau aseiniadau yn cael eu hychwanegu'n awtomatig bob tro y byddwch chi'n creu a chyhoeddi aseiniadau, trafodaethau wedi’u graddio, a chwisiau ac arolygon wedi’u graddio. Mae colofn hefyd yn cael ei hychwanegu’n awtomatig ar gyfer yr adnodd Presenoldeb (Attendance).

Gallwch ychwanegu colofn eich hun fel rhan o fewngludo graddau i’r Llyfr Graddau. Ond, mae aseiniadau sydd wedi cael eu mewngludo mewn ffeil CSV yn cael eu cyhoeddi’n awtomatig.

Gallwch hefyd greu aseiniadau sydd i’w cyflwyno neu aseiniadau ar-bapur i’w hychwanegu at y Llyfr Graddau i’w graddio eich hun.

Rhoi Graddau

Wrth roi graddau, mae’r Llyfr Graddau yn dangos targed ac amlygiad ar draws y rhes a’r golofn er mwyn cael cyfeiriad gwell.

I roi graddau, teipiwch y radd yn gymwys a’r math o aseiniad yn syth yng nghell y Llyfr Graddau [1].

Gallwch hefyd roi gradd a newid statws y cyflwyniad drwy glicio eicon Ardal Manylion y Radd (Grade Detail Tray) [2].

 

Gweld Ardal Manylion y Radd

Gweld Ardal Manylion y Radd

Mae Ardal Manylion y Radd yn gadael i chi roi neu olygu graddau [1], newid statws cyflwyniad [2], a gadael sylw i’r myfyriwr [3].

Gweld Grwpiau Aseiniadau a’r Golofn Cyfanswm

Mae’r grwpiau aseiniadau sydd i’w gweld yn y Llyfr Graddau yn cyfateb i’r grwpiau aseiniadau sydd wedi’u creu yn y dudalen Aseiniadau [1].

Os yw eich grwpiau aseiniadau wedi’u pwysoli mae’r radd wedi’i phwysoli i’w gweld o dan deitl y grŵp [2]. Mae pwysoliadau grwpiau aseiniadau yn cael eu hadlewyrchu yn y radd gyflawn. Mae’r radd aseiniad a enillir gan y myfyrwyr yn cael ei lluosi â phwysoliad y grŵp aseiniadau.

Mae cyfanswm graddau o grwpiau aseiniadau’n cael eu cyfrifo yn y golofn Llyfr Graddau. Gallwch hofran dros bennawd y golofn i weld dewislen y golofn Cyfanswm [4], sy’n gadael i chi drefnu yn ôl gradd a symud y golofn cyfanswm i flaen y Llyfr Graddau. Ar ben hynny, os nad yw eich grwpiau aseiniadau wedi’u pwysoli, gallwch weld y cyfansymiau fel pwyntiau yn hytrach na chanrannau.

 

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback