Sut ydw i’n cyhoeddi cwrs?

Os oes gennych chi hawl cyhoeddi eich cwrs, gallwch ei gyhoeddi o’r Dangosfwrdd, bar ochr Tudalen Hafan y Cwrs, bar ochr Gosodiadau’r Cwrs, neu’r Rhestr Atgoffa wrth Greu Cwrs.

Nodiadau:

  • Rhaid i chi gyhoeddi cwrs cyn bod modd i fyfyrwyr gael mynediad ato ac at gynnwys y cwrs. Does dim modd i fyfyrwyr weld cyrsiau heb eu cyhoeddi na’u cynnwys.
  • Mae cyhoeddi cwrs yn hawl cwrs. Os na allwch chi gyhoeddi eich cwrs, mae eich sefydliad wedi cyfyngu'r nodwedd hon.
  • Wrth gyhoeddi eich cwrs, bydd gwahoddiadau yn cael eu hanfon at unrhyw ddefnyddiwr a gafodd ei ychwanegu gan rywun i’ch cwrs. Fydd defnyddwyr sy’n cael eu hychwanegu drwy broses Mewngludo SIS (SIS import) ddim yn cael gwahoddiad. 
  • Fydd gwahoddiadau cwrs ddim yn cael eu hanfon nes ar ôl dyddiad dechrau'r cwrs. (Dyddiad y tymor yw'r dyddiad cychwyn fel arfer, oni bai fod y tymor yn cael ei ddiystyru gan ddyddiad adran neu gwrs penodol yng Ngosodiadau’r Cwrs.)
  • Os ydych chi'n defnyddio cyfrif Am-Ddim-i-Athrawon, does dim modd i chi gyhoeddi cwrs nes eich bod chi wedi cadarnhau eich cyfeiriad e-bost.
  • Os yw eich cwrs wedi cael ei raddio a’i fod yn cynnwys graddau, fydd dim modd i chi addasu statws cyhoeddi’r cwrs.

Cyhoeddi yn y Dangosfwrdd

Chwiliwch am yr adran Cyrsiau heb eu cyhoeddi (Unpublished Courses) yn y Dangosfwrdd (Dashboard) [1].

Dewch o hyd i'r cwrs rydych chi am ei gyhoeddi a chlicio’r botwm Cyhoeddi (Publish) [2[.

Cyhoeddi mewn Cwrs

Agor Cwrs

Agor Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1]. Bydd eich cyrsiau’n cael eu trefnu yn ôl cyrsiau wedi’u cyhoeddi (published courses) [2] a chyrsiau heb eu cyhoeddi (unpublished courses) [3]. I agor cwrs sydd heb ei gyhoeddi, cliciwch enw’r cwrs [4].

Cyhoeddi Cwrs

Cyhoeddi Cwrs

Mae statws y cwrs i’w weld ym mar ochr Tudalen Hafan y Cwrs ac ym mar ochr Gosodiadau’r Cwrs.

I gyhoeddi eich cwrs, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish).

Note: Ar ddyfeisiau sydd â sgrin lai, efallai y bydd y bar ochr yn ymddangos o dan gynnwys arall y dudalen.

Gweld Cadarnhad

Gweld Cadarnhad

Bydd neges yn ymddangos ar frig eich sgrin yn cadarnhau bod eich cwrs wedi'i gyhoeddi.

Dad-gyhoeddi Cwrs

Dad-gyhoeddi Cwrs

Os bydd angen i chi ddad-gyhoeddi’ch cwrs, cliciwch y botwm Dad-gyhoeddi (Unpublish) ar y bar ochr. Fydd myfyrwyr, sydd wedi cael gwahoddiadau cwrs yn barod, ddim yn gallu cael mynediad i'ch cwrs.

Pan fydd eich cwrs yn cynnwys gwaith wedi’i raddio, ni fydd statws y cwrs yn ymddangos yn y bar ochr mwyach, ac ni fydd modd i chi ddad-gyhoeddi’ch cwrs mwyach.