Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i'n creu cwis drwy ddod o hyd i gwestiynau mewn banc cwestiynau?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i'n creu cwis drwy ddod o hyd i gwestiynau mewn banc cwestiynau?

Gallwch greu cwis drwy ddod o hyd i gwestiynau o’r banc cwestiynau.

Gallwch chi ychwanegu cwestiynau o bob banc cwestiynau rydych chi wedi’i greu mewn cyrsiau eraill lle rydych chi’n Addysgwr, banciau cwestiynau sydd wedi cael eu hychwanegu gan eich gweinyddwr i’ch is-gyfrif, a banciau cwestiynau rydych chi wedi gosod nôd tudalen arnynt mewn cyrsiau eraill. Os bydd deilliant yn gysylltiedig â banc cwestiynau, bydd cyfeirio at y banc cwestiynau mewn cwrs yn mewngludo'r deilliant cysylltiedig i'r cwrs.

Bydd Canvas yn cynnwys y cwestiynau y byddwch chi'n eu dewis wrth i bob myfyriwr wneud y cwis. Bydd y cwestiynau hyn yn aros mewn trefn ddilyniannol ac yn aros yn y drefn honno bob tro bydd y cwis yn cael ei wneud neu’n cael ei ragweld. Os ydych chi am drefnu cwestiynau cwis ar hap, gallwch eu hychwanegu at grŵp cwestiynau.

Nodiadau:

  • Pan fyddwch chi’n Dod o Hyd i Gwestiynau mewn banc cwestiynau, ni fydd newidiadau i’r cwestiynau yn y banc cwestiynau’n cael eu diweddaru yn y cwis. Ni fydd newidiadau’n cael eu diweddaru yn y cwis oni bai fod y cwestiynau wedi’u cysylltu â banc cwestiynau.
  • Pan fo’r opsiwn nodwedd Cwisiau Newydd yn Ddiofyn wedi’i alluogi, does dim modd i chi greu Cwisiau Clasurol newydd. Ond, gallwch chi barhau i olygu, mewngludo a mudo Cwisiau Clasurol sy’n bodoli’n barod i Gwisiau Newydd.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Ychwanegu Cwis

Ychwanegu Cwis

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis (Add Quiz).

Dewis Peiriant Cwis

Dewis Peiriant Cwis

Os oes gan eich cwrs New Quizzes wedi’u galluogi, rhaid i chi ddewis peiriant cwis.

Dim ond yn Classic Quizzes y mae modd defnyddio banciau cwestiynau. I greu cwis clasurol, cliciwch yr opsiwn Classic Quizzes [1].

I gadw eich dewis o beiriant cwis ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch y blwch ticio Cofio fy newis ar gyfer y cwrs hwn (Remember my choice for this course) [2].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [3].

Nodiadau: 

Golygu Manylion Cwis

Yn y tab Manylion, rhowch enw eich cwis [1]. Yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2], cyflwynwch eich cwis gyda delweddau, fideo, samplau o hafaliadau mathemategol, neu destun wedi’i fformatio. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio’r adnodd gwneud sylw ar gyfryngau i recordio rhagarweiniad i'r cwis.

Llenwch weddill manylion y cwis [3].

Dod o Hyd i Gwestiynau

Dod o Hyd i Gwestiynau

Cliciwch y tab Cwestiynau [1]. Cliciwch y botwm Dod o Hyd i Gwestiynau (Find Questions) [2].

Dod o Hyd i Gwestiwn Cwis

Dod o Hyd i Gwestiwn Cwis

Dewiswch y banc cwestiynau rydych chi am ddewis cwestiynau ohono.

Nodyn: Pan fyddwch chi’n dod o hyd i gwestiynau mewn banc cwestiynau, ni fydd newidiadau i’r cwestiynau yn y banc cwestiynau’n cael eu diweddaru yn y cwis.

Ychwanegu Cwestiynau

Ychwanegu Cwestiynau

Ticiwch y blychau wrth y cwestiynau rydych chi am eu hychwanegu at eich cwis [1]. Os ydych chi am ddewis yr holl gwestiynau, cliciwch y ddolen Dewis y Cyfan (Select All) [2].

Os ydych chi am ychwanegu’r cwestiynau rydych chi wedi’u dewis at grŵp cwestiynau, dewiswch gwymprestr y grŵp cwestiynau [3]. Gallwch greu grŵp newydd neu ychwanegu at grŵp sy’n bodoli eisoes.

Ar ôl i chi ddewis y cwestiynau rydych chi am eu defnyddio, cliciwch y botwm Ychwanegu Cwestiynau (Add Questions) [4].

Ni waeth beth yw enw’r cwestiwn, bydd y myfyrwyr bob amser yn gweld cwestiynau’r cwis mewn trefn rifol (hy Cwestiwn 1, Cwestiwn 2).

Nodiadau:

  • Pan fyddwch chi’n clicio y ddolen Dewis y Cyfan (Select All), bydd Canvas yn dewis y cwestiynau sy’n ymddangos yn y ffenestr ar y pryd. Os oes gennych chi fwy na 50 cwestiwn yn eich banc cwestiynau, cliciwch y botwm Rhagor o gwestiynau (More questions) nes bod yr holl gwestiynau rydych chi am eu dewis yn ymddangos yn y ffenestr.
  • Os ydych chi’n gofyn i grŵp cwestiynau ddewis cwestiynau ar hap o fanc cwestiynau, ni fydd y cwestiynau’n cael eu cynnwys ym mhrosesau allgludo'r cwis. Bydd y ffeil QTI yn llwytho manylion y cwis i lawr, ond ni fydd unrhyw gwestiynau’n cael eu cynnwys.

Cadw Cwis

Cadw Cwis

Cliciwch y botwm Cadw i gadw eich gwaith ac i weld rhagolwg o’r cwis.

Nodyn: Ni ddylech gyhoeddi eich cwis nes eich bod wedi’i gwblhau’n derfynol. Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich cwis a’i ddarparu i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Cliciwch y botwm Rhagolwg [1] i weld yr hyn fydd y myfyrwyr yn ei weld wrth wneud y cwis. Os ydych chi’n fodlon ar y rhagolwg o’r cwis, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish) [2].

Nodyn: Er y gallwch wneud newidiadau i’r cwis ar ôl ei gyhoeddi, ni fydd y myfyrwyr sydd eisoes wedi agor neu gwblhau’r cwis yn gweld y newidiadau, a gallai hynny effeithio ar eu graddau.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.