Sut ydw i'n creu cwis drwy ddod o hyd i gwestiynau mewn banc cwestiynau?

Gallwch greu cwis drwy ddod o hyd i gwestiynau o’r banc cwestiynau.

Gallwch chi ychwanegu cwestiynau o bob banc cwestiynau rydych chi wedi’i greu mewn cyrsiau eraill lle rydych chi’n Addysgwr, banciau cwestiynau sydd wedi cael eu hychwanegu gan eich gweinyddwr i’ch is-gyfrif, a banciau cwestiynau rydych chi wedi gosod nôd tudalen arnynt mewn cyrsiau eraill. Os bydd deilliant yn gysylltiedig â banc cwestiynau, bydd cyfeirio at y banc cwestiynau mewn cwrs yn mewngludo'r deilliant cysylltiedig i'r cwrs.

Bydd Canvas yn cynnwys y cwestiynau y byddwch chi'n eu dewis wrth i bob myfyriwr wneud y cwis. Bydd y cwestiynau hyn yn aros mewn trefn ddilyniannol ac yn aros yn y drefn honno bob tro bydd y cwis yn cael ei wneud neu’n cael ei ragweld. Os ydych chi am drefnu cwestiynau cwis ar hap, gallwch eu hychwanegu at grŵp cwestiynau.

Nodiadau:

  • Pan fyddwch chi’n Dod o Hyd i Gwestiynau mewn banc cwestiynau, ni fydd newidiadau i’r cwestiynau yn y banc cwestiynau’n cael eu diweddaru yn y cwis. Ni fydd newidiadau’n cael eu diweddaru yn y cwis oni bai fod y cwestiynau wedi’u cysylltu â banc cwestiynau.
  • Pan fo’r opsiwn nodwedd Cwisiau Newydd yn Ddiofyn wedi’i alluogi, does dim modd i chi greu Cwisiau Clasurol newydd. Ond, gallwch chi barhau i olygu, mewngludo a mudo Cwisiau Clasurol sy’n bodoli’n barod i Gwisiau Newydd.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Ychwanegu Cwis

Ychwanegu Cwis

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis (Add Quiz).

Dewis Peiriant Cwis

Dewis Peiriant Cwis

Os oes gan eich cwrs New Quizzes wedi’u galluogi, rhaid i chi ddewis peiriant cwis.

Dim ond yn Classic Quizzes y mae modd defnyddio banciau cwestiynau. I greu cwis clasurol, cliciwch yr opsiwn Classic Quizzes [1].

I gadw eich dewis o beiriant cwis ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch y blwch ticio Cofio fy newis ar gyfer y cwrs hwn (Remember my choice for this course) [2].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [3].

Nodiadau: 

Golygu Manylion Cwis

Yn y tab Manylion, rhowch enw eich cwis [1]. Yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2], cyflwynwch eich cwis gyda delweddau, fideo, samplau o hafaliadau mathemategol, neu destun wedi’i fformatio. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio’r adnodd gwneud sylw ar gyfryngau i recordio rhagarweiniad i'r cwis.

Llenwch weddill manylion y cwis [3].

Dod o Hyd i Gwestiynau

Dod o Hyd i Gwestiynau

Cliciwch y tab Cwestiynau [1]. Cliciwch y botwm Dod o Hyd i Gwestiynau (Find Questions) [2].

Dod o Hyd i Gwestiwn Cwis

Dod o Hyd i Gwestiwn Cwis

Dewiswch y banc cwestiynau rydych chi am ddewis cwestiynau ohono.

Nodyn: Pan fyddwch chi’n dod o hyd i gwestiynau mewn banc cwestiynau, ni fydd newidiadau i’r cwestiynau yn y banc cwestiynau’n cael eu diweddaru yn y cwis.

Ychwanegu Cwestiynau

Ychwanegu Cwestiynau

Ticiwch y blychau wrth y cwestiynau rydych chi am eu hychwanegu at eich cwis [1]. Os ydych chi am ddewis yr holl gwestiynau, cliciwch y ddolen Dewis y Cyfan (Select All) [2].

Os ydych chi am ychwanegu’r cwestiynau rydych chi wedi’u dewis at grŵp cwestiynau, dewiswch gwymprestr y grŵp cwestiynau [3]. Gallwch greu grŵp newydd neu ychwanegu at grŵp sy’n bodoli eisoes.

Ar ôl i chi ddewis y cwestiynau rydych chi am eu defnyddio, cliciwch y botwm Ychwanegu Cwestiynau (Add Questions) [4].

Ni waeth beth yw enw’r cwestiwn, bydd y myfyrwyr bob amser yn gweld cwestiynau’r cwis mewn trefn rifol (hy Cwestiwn 1, Cwestiwn 2).

Nodiadau:

  • Pan fyddwch chi’n clicio y ddolen Dewis y Cyfan (Select All), bydd Canvas yn dewis y cwestiynau sy’n ymddangos yn y ffenestr ar y pryd. Os oes gennych chi fwy na 50 cwestiwn yn eich banc cwestiynau, cliciwch y botwm Rhagor o gwestiynau (More questions) nes bod yr holl gwestiynau rydych chi am eu dewis yn ymddangos yn y ffenestr.
  • Os ydych chi’n gofyn i grŵp cwestiynau ddewis cwestiynau ar hap o fanc cwestiynau, ni fydd y cwestiynau’n cael eu cynnwys ym mhrosesau allgludo'r cwis. Bydd y ffeil QTI yn llwytho manylion y cwis i lawr, ond ni fydd unrhyw gwestiynau’n cael eu cynnwys.

Cadw Cwis

Cadw Cwis

Cliciwch y botwm Cadw i gadw eich gwaith ac i weld rhagolwg o’r cwis.

Nodyn: Ni ddylech gyhoeddi eich cwis nes eich bod wedi’i gwblhau’n derfynol. Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich cwis a’i ddarparu i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Cliciwch y botwm Rhagolwg [1] i weld yr hyn fydd y myfyrwyr yn ei weld wrth wneud y cwis. Os ydych chi’n fodlon ar y rhagolwg o’r cwis, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish) [2].

Nodyn: Er y gallwch wneud newidiadau i’r cwis ar ôl ei gyhoeddi, ni fydd y myfyrwyr sydd eisoes wedi agor neu gwblhau’r cwis yn gweld y newidiadau, a gallai hynny effeithio ar eu graddau.