Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n creu cwis yn defnyddio New Quizzes?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n creu cwis yn defnyddio New Quizzes?

Gallwch chi greu cwis yn defnyddio New Quizzes yn y dudalen Gwisiau. Gallwch greu pob math o gynnwys ym mhob cwis.

Dysgu mwy am New Quizzes.

Nodyn: Mae New Quizzes yn adnodd optio i mewn. Os nad yw’r adnodd hwn ar gael i chi, cysylltwch â’ch gweinyddwr Canvas.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Nodyn: Gallwch chi gae mynediad at gwisiau o’r dudalen Aseiniadau hefyd.

Ychwanegu Cwis

Ychwanegu Cwis

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis (Add Quiz).

Creu Cwis Newydd

Creu Asesiad New Quiz

Yn y sgrin Dewiswch Beiriant Cwisiau, dewiswch yn opsiwn New Quizzes [1]. I gadw eich dewis o beiriant cwis ar gyfer y cwrs hwn, ticiwch y blwch ticio Cofio fy newis ar gyfer y cwrs hwn (Remember my choice for this course) [2].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [3].

Nodyn: Gallwch chi ailosod eich dewis o beiriant cwis o’r ddewislen Opsiynau Cwis ar unrhyw adeg.

Golygu Manylion Cwis

Golygu Manylion Cwis

Yn y maes Enw’r Aesiniad (Assignment Name) [1], rhowch enw eich cwis. I roi manylion cwis, rhowch yr uchafswm pwyntiau posib [2], dewiswch y grŵp aseiniadau [3], a dewiswch sut y bydd y radd yn cael ei dangos i fyfyrwyr [4].

I beidio â chynnwys y cwis hwn yn y radd derfyno, cliciwch y blwch ticio Peidio â chynnwys yr aseiniad hwn yn y radd derfynol (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

Y pwyntiau posib a osodir ar dudalen manylion yr aseiniad yw cyfanswm y pwyntiau sy'n bosib ar gyfer y cwis. Mae'r pwyntiau a osodir fesul cwestiwn yn pennu'r pwyntiau a enillwyd ar gyfer atebion cywir. Mae pwyntiau a enillir am atebion cywir yn cael eu cyfrif a'u rhannu â chyfanswm y pwyntiau cwestiwn ar gyfer y cwis. Yna defnyddir y ganran honno i gyfrifo'r sgôr derfynol yn seiliedig ar gyfanswm y pwyntiau a osodir ar dudalen manylion yr aseiniad. Er enghraifft, os ydych chi'n gosod cyfanswm y pwyntiau ar dudalen manylion yr aseiniad i 50 ac yn creu cwis gyda 10 cwestiwn yr un gwerth 1 pwynt, mae gan y cwis gyfanswm o 10 pwynt ond mae'n werth 50 pwynt wrth ei raddio. Os yw myfyriwr yn ateb 9 cwestiwn yn gywir, ei sgôr cwis yw 90% (9/10). Ond, ei sgôr derfynol yn y Llyfr Graddau fydd 45/50 (90%).

Neilltuo Cwis

Neilltuo Cwis

Yn y maes Neilltuo I (Assign To) [1], dewiswch bwy fydd yn gorfod cymryd eich cwis. Mae modd i chi neilltuo’r cwis i fyfyriwr unigol neu i adrannau.

Yn y maes Erbyn [2], dewiswch ddyddiad erbyn y cwis.

Yn y meysydd Ar gael o (Available from) a Nes (Until) [3], dewiswch y dyddiadau ar gael ar gyfer y cwis. Bydd cwisiau sydd ar y gweill yn cael eu cyflwyno’n awtomatig pan fydd y dyddiad a’r amser erbyn yn cyrraedd.

Nodyn: Os ydych chi wedi gosod dyddiadau diystyru manylion adran yn eich cwrs, mae'n bosib y bydd angen i chi ddewis adran cwrs a gosod dyddiadau erbyn a dyddiadau ar gael sy'n syrthio o fewn y dyddiadau diystyru manylion adran.

Cadw Cwis

Cadw Cwis

I gadw manylion eich cwis, cliciwch y botwm Cadw (Save) [1]. I gadw a chyhoeddi eich cwis, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish) [2].

Mae clicio’r botwm Cadw neu’r botwm Cadw a Chyhoeddi yn mynd a chi’n ôl i’r dudalen lle gwnaethoch chi agor y cwis.

Agor Tudalen Adeiladu

Agor Tudalen Adeiladu

I agor tudalen adeiladu New Quizzes ac ychwanegu cwestiynau a chynnwys at eich cwis, cliciwch y botwm Adeiladu (Build).

Agor Tudalen Adeiladu

Os gwnaethoch chi glicio’r botwm Cadw neu’r botwm cadw a Chyhoedd a dychwelyd i’r dudalen lle gwnaethoch chi agor y cwis, gallwch chi glicio’r eicon Opsiynau [1] ac yna clicio’r ddolen Adeiladu (Build) [2].

Creu Cwis

Yn y dudalen Adeiladu, gallwch chi olygu teitl a disgrifiad eich cwis [1], gweld eich banc eitemau [2], cysoni’r asesiad gyda’r deilliannau [3], cael cipolwg o’r asesiad o olwg y myfyriwr [4], a chrwydro’r asesiad [5].

Gallwch chi ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i fformatio ac ychwanegu cynnwys yn ôl cyfarwyddiadau eich cwis.

Ychwanegu Cynnwys

Ychwanegu Cynnwys

I ychwanegu cynnwys at eich cwis, cliciwch y botwm Ychwanegu (Add).

Dewiswch Gynnwys

I fewnosod cynnwys o fanc eitemau, cliciwch y botwm Banc Eitemau (Item Bank) [1]. I greu cwestiwn newydd, cliciwch y botwm at gyfer y math o gwestiwn [2] neu ychwanegu cynnwys symbylu [3]

Mae’r mathau canlynol o gwestiwn ar gael yn New Quizzes:

Golygu’r Cwestiwn

Ar gyfer pob cwestiwn, gallwch chi roi teitl y cwestiwn [1], sail y cwestiwn [2], ac atebion [3]. Gallwch chi hefyd ddewis opsiynau sy’n benodol i’r cwestiwn [4], cysonwch y cwestiwn gyda deilliant [5], ac ychwanegu’r cwestiwn at fanc eitemau [6].

Yn y maes Pwyntiau (Points) [7], newidich werth y pwynt ar gyfer cwestiwn drwy roi rhif neu glicio’r botymau saeth. I ychwanegu adborth cyffredinol gan fyfyrwyr, cliciwch yr eicon Adborth (Feedback) [8].

I gadw'r cwestiwn, cliciwch y botwm Wedi gorffen (Done) [9].

Nodyn: Dydy cwestiynau traethawd ddim yn cynnwys maes ateb a rhaid i chi eu graddio eich hun.

Dileu Cwestiwn

I ddileu cwestiwn, cliciwch yr eicon Dileu. Bydd y dudalen yn cadarnhau eich bod chi eisiau symud yn eitem.

Agor y Llywiwr Cwestiynau

Agor y Llywiwr Cwestiynau

I agor y Llywiwr Cwestiynau a gweld eich cwis, cliciwch yr eicon Ehangu.

Dychwelyd i’r Dudalen Gwisiau

Dychwelyd i’r Dudalen Gwisiau

I gau eich cwis a dychwelyd i’r dudalen Gwisiau, cliciwch y botwm Dychwelyd (Return).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.