cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n rhoi ac yn golygu graddau yn y Llyfr Graddau?

Sut ydw i’n rhoi ac yn golygu graddau yn y Llyfr Graddau?

Mae’n bur debyg mai’r SpeedGrader fyddwch chi’n ei ddefnyddio i roi’r graddau. Bydd y graddau’n ymddangos yn y Llyfr Graddau pan fyddwch wedi gorffen. Ond, gallwch chi roi a golygu’r sgorau eich hun yn y Llyfr Graddau.

Hefyd, gallwch ddefnyddio ffeil CSV i lwytho sgorau i fyny a llwytho sgorau i lawr.

Nodiadau:

  • Mae'r Llyfr Graddau wedi’i gynllunio gyda’r bwriad bod un addysgwr yn rhoi graddau ar y tro. Wrth feddwl am sut mae'r Llyfr Graddau yn llwytho ac yn storio data yn y porwr, ni ddylai mwy nag un defnyddiwr raddio aseiniadau ar yr un pryd gan nad oes modd i bob graddiwr weld yr wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyniad. I gael rhagor o fanylion am gyfyngiadau graddio, ewch i’r wers am sut mae defnyddio SpeedGrader.
  • Wrth ddefnyddio aseiniadau sydd wedi’u gwahaniaethu, bydd yr aseiniad yn ymddangos fel colofn i bob myfyriwr, ond bydd celloedd y radd yn lliw llwyd i fyfyrwyr sydd ddim yn rhan o’r aseiniad neu o adran sydd yn aseiniad. Does dim modd neilltuo graddau i fyfyrwyr sydd ddim yn rhan o’r aseiniad neu adran; dydy’r aseiniadau hynny ddim yn cael eu cynnwys yn y graddau cyffredinol.
  • Ar ôl i fyfyriwr gael gradd ar gyfer aseiniad, bydd y radd yn berthnasol i sgôr bresennol a sgôr derfynol y myfyriwr bob amser. Os byddwch chi’n dewis peidio neilltuo myfyriwr neu adran i aseiniad sydd wedi'i wahaniaethu ac rydych chi wedi'i raddio’n flaenorol, dim ond os byddwch chi’n esgusodi'r myfyriwr rhag gwneud yr aseiniad y caiff y radd ei thynnu o gyfrifiad y radd.
  • Pan mae Mwy nag un Cyfnod Graddio (Multiple Grading Periods) ar waith mewn cwrs, does dim modd i chi olygu graddau ar gyfer unrhyw aseiniad sydd ag o leiaf un myfyriwr mewn cyfnod graddio sydd wedi dod i ben.
  • Mae tudalen Hanes Llyfr Graddau yn cofnodi pob newid mewn gradd yn y Llyfr Graddau ac mae modd eu gweld unrhyw bryd.

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Dod o hyd i Sgôr Myfyriwr

Dod o hyd i Sgôr Myfyriwr

Cliciwch gell yr aseiniad sydd yn rhes y myfyriwr rydych chi am gofnodi ei sgôr.

Rhoi Sgôr Newydd

Rhoi Sgôr Newydd

Bydd sgorau’n cael eu rhoi yn ôl gosodiad Dangos Gradd (Display Grade) yr aseiniad. Mae modd rhoi sgorau fel un o bum opsiwn: pwyntiau, cwblhau/heb gwblhau, gradd llythyren, canran, a GPA.

Nodyn: Pan fyddwch chi'n cyrraedd diwedd colofn, bydd pwyso'r fysell Return neu'r fysell Enter yn mynd â chi i frig y golofn nesaf.

Rhoi Gradd Pwyntiau

Rhoi Gradd Pwyntiau

I roi gradd pwyntiau, rhowch nifer y pwyntiau yn y gell a phwyso Return (ar fysellfwrdd Mac) neu Enter (ar fysellfwrdd cyfrifiadur).

Rhoi Gradd wedi'i Chwblhau neu Heb ei Chwblhau

Rhoi Gradd wedi'i Chwblhau neu Heb ei Chwblhau

I roi gradd wedi'i chwblhau neu heb ei chwblhau, cliciwch ddwywaith yn y gell nes bydd yr eicon o’ch dewis yn ymddangos. Mae tic yn cynrychioli graddau sydd wedi'u cwblhau. Mae eicon X yn cynrychioli graddau heb eu cwblhau.

Rhowch Radd Llythyren

Rhowch Radd Llythyren

I roi gradd llythyren, rhowch y llythyren yn y gell a phwyso Return (ar fysellfwrdd Mac) neu Enter (ar fysellfwrdd cyfrifiadur). Mae Canvas yn mynd ati’n awtomatig i gyfrifo nifer y pwyntiau sy'n cyfateb i'r gwerth uchaf yn yr ystod a gynrychiolir gan radd llythyren.

Rhowch Radd Canran

Rhowch Radd Canran

I roi gradd canran, rhowch y ganran yn y gell a phwyso Return (ar fysellfwrdd Mac) neu Enter (ar fysellfwrdd cyfrifiadur).

Rhowch Radd GPA

Rhowch Radd GPA

I roi gradd GPA, rhowch y rhif sy’n cyfateb i’r raddfa GPA sydd wedi'i diffinio gan y cynllun graddau, a phwyso Return (ar fysellfwrdd Mac) neu Enter (ar fysellfwrdd cyfrifiadur).

Gweld Neges Hysbysu Gormod o Bwyntiau

Os bydd gormod o bwyntiau’n cael eu hychwanegu at radd myfyriwr, bydd Canvas yn creu neges hysbysu i roi gwybod bod y myfyriwr wedi cael gradd anarferol o uchel. Gallwch naill ai gadw neu gywiro gwerth y pwynt.

Mae gormod o bwyntiau'n gallu codi yn y sefyllfaoedd canlynol:

  • Mae’r swm a nodir yn 50% yn uwch na chyfanswm y pwyntiau sy'n bosib
  • Mae digid ychwanegol wedi'i roi (e.e. 500 yn lle 50)
  • Mae aseiniad wedi cael pwyntiau negyddol

Golygu Sgôr

Golygu Sgôr

I olygu sgôr sydd eisoes yn bodoli yn y Llyfr Graddau, cliciwch gell yr aseiniad i gael y sgôr a rhowch y sgôr newydd. Wedyn, pwyswch Return (ar fysellfwrdd Mac) neu Enter (ar fysellfwrdd cyfrifiadur).

Dileu’r Sgôr

Dileu’r Sgôr

I ddileu sgôr o’r Llyfr Graddau eich hun, cliciwch gell yr aseiniad i gael y sgôr a chlicio’r fysell delete. Wedyn, pwyswch Return (ar fysellfwrdd Mac) neu Enter (ar fysellfwrdd cyfrifiadur).

Gweld Sgôr sydd wedi’i Dileu

Gweld Sgôr sydd wedi’i Dileu

Gallwch weld y sgôr sydd wedi'i dileu a'r cyflwyniad heb ei raddio.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback