Sut ydw i'n creu cwis gyda chwestiynau unigol?

Gallwch ychwanegu eich cwestiynau eich hun at eich cwisiau. Gallwch greu pob math o gwestiynau cwis. Hefyd, mae modd ychwanegu cwestiynau unigol at grwpiau o gwestiynau.

Pan fydd dogfen yn cael ei llwytho i fyny i’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog o gwis, mae’r ffeil yn cael ei chadw yn y ffolder Cyfryngau wedi’u Llwytho i Fyny yn Ffeiliau’r Cwrs ac yn ddiofyn bydd wedi’i guddio. Gall myfyrwyr weld y ffeil pan fydd y cwis ar gael iddynt. Dysgu mwy am opsiynau gweld ffeiliau.

Sylwch: Pan fo’r opsiwn nodwedd Cwisiau Newydd (New Quizzes) yn Ddiofyn (Default) wedi’i alluogi, does dim modd i chi greu Cwisiau Clasurol (Classic Quizzes) newydd. Ond, gallwch chi barhau i olygu, mewngludo a mudo Cwisiau Clasurol sy’n bodoli’n barod i Gwisiau Newydd.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Ychwanegu Cwis

Ychwanegu Cwis

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis (Add Quiz).

Dewis Peiriant Cwis

Dewis Peiriant Cwis

Os oes gan eich cwrs New Quizzes wedi’u galluogi, rhaid i chi ddewis peiriant cwis.

I ddewis New Quizzes, cliciwch yr opsiwn New Quizzes [1].

I greu cwis clasurol, cliciwch yr opsiwn Classic Quizzes [2].

I gadw eich dewis o beiriant cwis ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch y blwch ticio Cofio fy newis ar gyfer y cwrs hwn (Remember my choice for this course) [3].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [4].

Sylwch: 

Golygu Manylion Cwis

Yn y tab Manylion, rhowch enw eich cwis [1]. Yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog [2], cyflwynwch eich cwis gyda delweddau, fideo, samplau o hafaliadau mathemategol, neu destun wedi’i fformatio. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio’r adnodd gwneud sylw ar gyfryngau i recordio rhagarweiniad i'r cwis.

Llenwch weddill manylion y cwis [3].

Ychwanegu Cwestiwn

Ychwanegu Cwestiwn

Cliciwch y tab Cwestiynau (Questions) [1]. Gallwch greu cwestiwn cwis newydd eich hun drwy glicio’r botwm Cwestiwn Newydd (New Question) [2].

Enwi Cwestiwn Cwis

Dydy cwestiynau cwis ddim yn cael eu rhifo’n awtomatig ar gyfer addysgwyr. I ychwanegu enw personol at eich cwestiwn cwis, rhowch yr enw ym maes testun y cwestiwn. Gall enwau personol eich helpu chi i adnabod cwestiynau cwis yn haws.

Ni waeth beth yw enw’r cwestiwn, bydd y myfyrwyr bob amser yn gweld cwestiynau’r cwis mewn trefn rifol (hy Cwestiwn 1, Cwestiwn 2).

Dewis Math o Gwestiwn

Dewis Math o Gwestiwn

Yn y gwymplen math o gwestiwn, gallwch greu’r mathau canlynol o gwestiynau cwis:

 

Gallwch gysylltu cynnwys cyrsiau i greu cwestiynau Cwis, er enghraifft drwy gysylltu diagram.

Gosod Gwerth Pwynt

Gosod Gwerth Pwynt

I osod gwerth pwynt ar gyfer y cwestiwn, rhowch y pwyntiau yn y maes pwyntiau (pts).

Sylwch: Mae gwerthoedd pwynt cwis yn gallu delio â hyd at ddau le degol. Os byddwch chi’n rhoi mwy na dau le degol, bydd gwerth y pwynt yn cael ei dalgrynnu i’r canfed agosaf.

Diweddaru Cwestiwn

Diweddaru Cwestiwn

I gadw eich cwestiwn, cliciwch y botwm Diweddaru Cwestiwn (Update Question).

Gweld Cwestiynau

Gweld Cwestiynau

Gweld y cwestiynau yn eich cwis. I weld manylion cwestiynau, cliciwch y blwch Dangos Manylion Cwestiwn (Show Question Details).

Sylwch: Dydy manylion cwestiynau ddim ar gael mewn cwisiau sydd â mwy na 25 cwestiwn.

Cadw Cwis

Cadw Cwis

Cliciwch y botwm Cadw i gadw eich gwaith ac i weld rhagolwg o’r cwis.

Sylwch: Ni ddylech gyhoeddi eich cwis nes eich bod wedi’i gwblhau’n derfynol. Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich cwis a’i ddarparu i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Cliciwch y botwm Rhagolwg [1] i weld yr hyn fydd y myfyrwyr yn ei weld wrth wneud y cwis. Os ydych chi’n fodlon ar y rhagolwg o’r cwis, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish) [2].

Sylwch: Er y gallwch wneud newidiadau i’r cwis ar ôl ei gyhoeddi, ni fydd y myfyrwyr sydd eisoes wedi agor neu gwblhau’r cwis yn gweld y newidiadau, a gallai hynny effeithio ar eu graddau.