Sut ydw i’n defnyddio’r dudalen deilliannau mewn cwrs?

Mae deilliannau’n cael eu defnyddio i ddilyn lefel meistroli mewn cwrs. Gallwch greu a rheoli deilliannau, creu grwpiau deilliant, mewngludo deilliannau a rheoli cyfarwyddiadau sgorio ar y dudalen deilliannau.

Mae’r wers hon yn dangos sut mae defnyddio’r dudalen Deilliannau yn y wedd tudalen Deilliannau glasurol. Os ydy’r dudalen Deilliannau yn eich cwrs yn edrych yn wahanol i'r delweddau yn y wers hon, dysgwch sut mae defnyddio tudalen deilliannau’r cwrs mewn cwrs mewn cyfrif sydd wedi galluogi’r opsiwn nodwedd Gwell Rheoli Deilliannau.

Agor Deilliannau

Agor Deilliannau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Deilliannau (Outcomes).

Gweld Deilliannau

Ar y dudalen deilliannau, gallwch greu deilliant newydd (create a new outcome) [1], creu grŵp deilliannau newydd (create a new outcome group) [2], a dod o hyd i ddeilliant (find an outcome) [3]. Os oes gennych chi hawl i wneud hynny, gallwch fewngludo deilliant (import an outcome) [4].

I weld manylion grŵp deilliant, cliciwch enw’r grŵp deilliant [5].

I weld deilliant, cliciwch enw’r deilliant [6].

Gweld Deilliant

I weld deilliant, cliciwch enw’r deilliant [1].

Gallwch weld disgrifiad o'r deilliant [2], gradd maen prawf [3], y pwyntiau sydd eu hangen er mwyn meistroli [4], y dull cyfrifo [5], ac eglurhad am y dull cyfrifo [6].

I weld eitemau sy’n gydnaws â’r deilliant ac arteffactau deilliant, cliciwch ar deitl y deilliant [7].

Nodyn: Os nad yw graddfeydd meistrolaeth a dulliau cyfrifo yn ymddangos ar gyfer eich deilliant, mae eich sefydliad wedi galluogi graddfeydd meistrolaeth a dulliau cyfrifo ar draws y cwrs.

Rheoli Deilliant a Grŵp Deilliant

Rheoli Deilliant

Gallwch symud [1],golygu [2], neu ddileu [3] deilliant neu grŵp deilliant.

Nodyn: Ni allwch ddileu deilliant sydd wedi cael ei ddefnyddio i asesu myfyrwyr.

Gweld y Wedd Myfyrwyr

I weld y dudalen mynegai deilliannau fel myfyrier, cliciwch y botwm Gwedd Myfyriwr (Student View).

Nodyn: Os ydy’r ddolen crwydro’r cwrs ar gyfer y dudalen wedi’i hanalluogi ac wedi’i chuddio rhag myfyrwyr, ni fydd y botwm Gwedd Myfyriwr yn ymddangos.