Sut ydw i'n ychwanegu grŵp aseiniadau mewn cwrs?

Mae defnyddio Grwpiau Aseiniadau yn gadael i chi drefnu’r aseiniadau yn eich cwrs.

Pan fydd Grwpiau Aseiniadau’n cael eu gosod gallwch chibwyso gradd derfynol y cwrs yn seiliedig ar grwpiau aseiniadau, a hidlo yn ôl grwpiau aseiniadau yn y Llyfr Graddau.

Agor Aseiniadau

Agor Aseiniadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Aseiniadau (Assignments).

Ychwanegu Grŵp Aseiniadau

Ychwanegu Grŵp Aseiniadau

Cliciwch y botwm Ychwanegu Grŵp (Add Group).

Creu Grŵp Aseiniadau

Creu Grŵp Aseiniadau

Teipiwch Enw’r Grŵp Aseiniadau yn y maes Enw’r Grŵp (Group Name) [1] Os ydych chi am bwysoli’r radd derfynol ar gyfer myfyrwyr sy’n defnyddio grwpiau aseiniadau, bydd y ganran yn ymddangos yn y maes % o’r radd gyflawn (% of total grade) [2].

Nodyn: Rhaid i chi greu grwpiau aseiniadau cyn y gallwch chi neilltuo canrannau i bob grŵp.

Cadw Grŵp Aseiniadau

Cadw Grŵp Aseiniadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Gweld Grŵp Aseiniadau

Gweld Grŵp Aseiniadau

Gweld eich Grŵp Aseiniadau

Gallwch ddysgu sut i greu cregyn aseiniadau ac aseiniadau ar gyfer eich Grŵp Aseiniadau.  

Rheoli Grŵp Aseiniadau

Rheoli Grŵp Aseiniadau

I reoli grŵp aseiniadau, cliciwch gwymplen Opsiynau (Options) y grŵp [1].

I olygu’r Grŵp Aseiniadau, cliciwch y ddolen Golygu (Edit) [2]. Gallwch olygu enw’r Grŵp Aseiniadau a’r ganran wedi’i phwysoli (os yw’n berthnasol). Ar ôl i chi ychwanegu aseiniadau at eich Grŵp Aseiniadau, gallwch hefyd olygu’r Grŵp Aseiniadau er mwyn gosod rheolau Grŵp Aseiniadau.  

I ddileu’r Grŵp Aseiniadau, cliciwch y ddolen Dileu (Delete) [3].

I symud yr holl gynnwys o un grŵp aseiniadau i grŵp arall, cliciwch y ddolen Symud Cynnwys (Move Contents) [4].

I symud neu aildrefnu grŵp aseiniadau ar y dudalen Aseiniadau, cliciwch y ddolen Symud Grwpiau (Move Groups) [5].

Dileu Grŵp

Dileu Grŵp

Os ydych chi am ddileu grŵp aseiniadau sy’n cynnwys aseiniadau, bydd Canvas yn gofyn a ydych chi eisiau Dileu’r aseiniadau (diofyn) [1] neu symud yr aseiniadau i grŵp arall [2]. Ar ôl i chi orffen, cliciwch y botwm Dileu Grŵp (Delete Group) [3].