Ar ôl i mi gyhoeddi cwis, sut ydw i’n defnyddio’r dudalen Safoni Cwis?

Ar ôl i chi gyhoeddi cwis, mae bar ochr y cwis yn dangos y ddolen Safoni Cwis (Moderate Quiz) sy’n gadael i chi safoni’r cwis ar gyfer pob myfyriwr ar eich cwrs. Ar y dudalen Safoni Cwis (Moderate Quiz), gallwch weld cynnydd cyflwyniadau myfyrwyr a gweld sawl cwis mae pob un wedi’u wneud. Gallwch hefyd roi cyfleoedd ychwanegol i fyfyrwyr roi cynnig ar gwis, rhoi amser ychwanegol ar gyfer cwisiau wedi’u hamseru, a datgloi ymgais ar gwis eich hun.

Nodiadau:

  • Yn dibynnu ar faint eich cwrs, mae’n bosib y bydd gwybodaeth am Safoni Cwrs yn cymryd ychydig funudau i ddiweddaru. Mae’n bosib y bydd angen i chi adnewyddu’r dudalen i weld y data diweddaraf.
  • Os byddwch chi’n newid gosodiadau cwis wrth i fyfyriwr wneud y cwis, ni fydd y gosodiadau newydd yn weithredol nes bod y myfyriwr wedi gorffen ei ymgais bresennol.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs, cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Agor Cwis

Agor Cwis

Cliciwch enw’r cwis.

Safoni’r Cwis Hwn

Cliciwch y ddolen Safoni’r Cwis Hwn (Moderate This Quiz).

Gweld Hidlydd Chwilio

I weld ymgais myfyriwr penodol ar gwis, defnyddiwch y maes Chwilio drwy’r adran Pobl (Search People).

Gweld Colofnau Safoni Cwis

Mae’r dudalen Safoni Cwis (Moderate Quiz) yn dangos y wybodaeth ganlynol:

  • Enw Myfyriwr [1]
  • Sawl gwaith y mae’r myfyriwr wedi ceisio gwneud y cwis hwn [2]
  • Amser Cwis—mae ymgeisiau wedi’u cwblhau yn dangos yr amser a gymerodd i’r myfyriwr i orffen y cwis, mae’r amser rhedeg yn dangos faint o amser sydd gan y myfyriwr i gwblhau’r cwis3]
  • Sawl ymgais sydd ar ôl, os oes un o gwbl [4]
  • Sgôr cwis—ar gyfer mwy nag un cyflwyniad, mae’r sgôr ar gyfer yr ymgais diweddaraf [5]

 

I adnewyddu’r dudalen a gwneud yn siŵr bod ystadegau pob colofn yn gyfredol, cliciwch yr eicon adnewyddu [6].

Gweld Amser yr Ymgais Bresennol

Os ewch chi i weld y dudalen Safoni Cwis (Moderate Quiz) wrth i fyfyriwr wneud cwis, yna bydd y golofn Amser (Time) yn dangos yr amser rhedeg ar gyfer y cwis. Pan fydd yr amser wedi dod i ben, bydd y golofn Amser (Time) yn dangos y cyflwyniad fel Amser wedi dod i ben! (Time Up!)

Gyda chwisiau sydd heb eu hamseru, mae’r amserydd yn parhau i gyfrif i lawr hyd at ddyddiad Ar gael Tan (Until) y cwis. Os nad oes dyddiad Ar gael Tan (Until) wedi ei osod ar gyfer y cwis, mae’r cwis yn defnyddio dyddiad gorffen y cwrs yn ddiofyn. Mae’r dangosydd rhifau uchaf yn dangos misoedd, dyddiau, oriau, munudau, ac eiliadau.

Nodyn: Pan fydd myfyrwyr yn gwneud cwis sydd heb ei amseru, bydd eu hamserydd yn dangos yr amser sydd wedi mynd heibio.

Gweld Amser Ymgais Bresennol ar gyfer Cwis Wedi'i Amseru

Os ewch chi i weld y dudalen Safoni Cwis (Moderate Quiz) wrth i fyfyriwr wneud cwis wedi’i amseru, yna bydd y golofn Amser (Time) yn dangos yr amser rhedeg sydd ar ôl ar gyfer y cwis [1]. Pan fydd yr amser wedi dod i ben, bydd y golofn Amser (Time) yn dangos y cyflwyniad fel Amser wedi dod i ben! (Time Up!)

Mae’r cwis hefyd yn dangos eicon cloc [2] y gallwch ei ddefnyddio i ymestyn yr amser ar yr ymgais bresennol. Gallwch ddysgu mwy am safoni cwisiau presennol wedi’u hamseru.

Nodyn: Pan fydd myfyrwyr yn gwneud cwis wedi’i amseru, bydd eu hamserydd yn dangos yr amser sydd ar ôl.

Gweld Gwaith heb ei Gyflwyno

Os yw’r dudalen yn dangos neges rhybudd, yna mae amser wedi dod i ben ar o leiaf un darn o waith gan fyfyriwr, ond dydy’r gwaith ddim wedi cael ei gyflwyno ac mae angen mynd ati i wneud hynny. Dysgu sut i gyflwyno cwisiau sydd heb eu cyflwyno.

Safoni Cwis

Gallwch ddefnyddio’r eicon Golygu (Edit) i safoni’r cwis ar unrhyw adeg i fyfyriwr. Mae safoni cwis yn gadael i chi roi ymgeisiau ychwanegol i fyfyrwyr a datgloi ymgais ar gwis eich hun. Yn dibynnu ar osodiadau’r cwis, gallwch hefyd roi amser ychwanegol ar gyfer cwisiau wedi’u hamseru a gadael i fyfyrwyr weld canlyniadau cwis unwaith eto.

Os ydych am safoni cwis ar gyfer mwy nag un myfyriwr a rhoi’r un gosodiadau i bob un, gallwch osod eich newidiadau ar yr holl fyfyrwyr ar yr un pryd. Gallwch ddysgu mwy am roi ymgeisiau ychwanegol ar gwis.