Sut ydw i’n defnyddio’r Ddewislen Crwydro'r Cwrs fel addysgwr?

Mae'r Ddewislen Crwydro’r Cwrs yn cynnwys cyfres o ddolenni ar ochr chwith eich cwrs, sy’n eich helpu chi a’ch myfyrwyr i fynd i wahanol rannau o’r cwrs. Mae’r Ddewislen Crwydro’r Cwrs wastad yn weladwy ar ei thudalennau cyfatebol.

Gan ddibynnu ar strwythur eich cwrs, gallwch ddewis aildrefnu a chuddio dolenni crwydro’r cwrs.

Nodyn: Os ydych chi e wedi galluogi Thema Sylfaenol Canvas ar gyfer eich cwrs, bydd y Ddewislen Crwydro’r Cwrs yn dangos ffont wahanol.

Gweld y Ddewislen Crwydro'r Cwrs

Mae dolen weithredol wedi'i hamlygu â lliw testun gwahanol a dangosydd llinell [1]. Mae hyn yn eich helpu i adnabod yr ardal nodwedd rydych chi’n edrych arni ar hyn o bryd yn Canvas.

Mae dolenni sydd wedi’u cuddio rhag myfyrwyr wedi'u nodi gan yr eicon Gweladwy [2]. Gall fod dolen wedi’i chuddio i fyfyrwyr oherwydd nad oes cynnwys yn yr ardal nodwedd neu oherwydd bod y ddolen wedi’i hanalluogi.

Mae’r dudalen Hafan yn rhan o’r ddewislen Crwydro’r Cwrs, ac mae’n dangos Tudalen Hafan y Cwrs.

Yn ddiofyn, mae cyrsiau newydd yn cynnwys dolenni i dudalennau’r mynegai ar gyfer yr 14 elfen ganlynol:

 • Cyhoeddiadau
 • Aseiniadau
 • Trafodaethau
 • Graddau
 • Pobl
 • Tudalennau
 • Ffeiliau
 • Maes Llafur
 • Deilliannau
 • Cwisiau
 • Modiwlau
 • Cynadleddau
 • Cydweithrediadau
 • Gosodiadau

Nodyn: Gall adnoddau allanol sydd wedi’u ffurfweddu (LTI) greu dolenni ychwanegol ar gyfer Crwydro’r Cwrs. Ond, nid yw’r dolenni hyn yn dangos yr eicon gweladwy. Gallwch analluogi dolenni ar gyfer Crwydro’r Cwrs ar gyfer Adnoddau LTI yng ngosodiadau’r cwrs, ac ni fyddwch chi na’ch myfyrwyr yn gallu gweld y ddolen yn y ddewislen ar gyfer Crwydro’r Cwrs mwyach.

Gweld Ardal o’r Cwrs

Gweld Ardal o’r Cwrs

Bydd yr ardal nodwedd yn ymddangos fel dolen weithredol yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.