Sut ydw i’n creu arolwg yn fy nghwrs i?

Gallwch ddefnyddio arolygon i gael adborth gan eich myfyrwyr, neu roi pwyntiau ychwanegol iddyn nhw wrth ymateb i arolwg. Mae arolygon wedi’u graddio i’w gweld yn y Maes Llafur, Llyfr Graddau, Calendr a’r Rhestr o Dasgau i’w Gwneud.

Nodiadau:

  • Rhaid i adroddiad Dadansoddi Myfyrwyr ar gyfer arolygon gael ei lwytho i lawr fel ffeil CSV. Dydy’r swyddogaeth Dadansoddi Eitem ddim ar gael ar gyfer arolygon.
  • Mae modd galluogi neu analluogi'r opsiwn dienw cyn neu ar ôl cyflwyno gwybodaeth ar gyfer arolwg, sy’n golygu bod defnyddiwr â hawliau digonol yn gallu gweld pwy yw’r myfyrwyr a’i ymatebion. I gasglu ymatebion cwbl ddienw i’r arolwg, efallai y byddwch chi am ddefnyddio adnodd trydydd parti ar gyfer arolygon.

Agor Cwisiau

Agor Cwisiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Cwisiau (Quizzes).

Ychwanegu Cwis

Ychwanegu Cwis

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis.

Dewis Peiriant Cwis

Dewis Peiriant Cwis

Os oes gan eich cwrs New Quizzes wedi’u galluogi, rhaid i chi ddewis peiriant cwis.

Rhaid i arolygol gael eu creu’n defnyddio cwisiau clasurol. I greu arolwg yn defnyddio cwisiau clasurol, cliciwch yr opsiwn Classic Quizzes [1].

Yna cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit) [2].

Ychwanegu Manylion Arolwg

Rhowch enw i’ch arolwg (survey) [1], a nodi unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer yr arolwg yn y blwch testun [2].

Dewis Math o Arolwg

Cliciwch y gwymplen Math o Gwis (Type of Quiz) [1] a dewiswch y math o arolwg rydych chi am ei greu [2].

Dewis Opsiynau Arolwg

Dewis Opsiynau Arolwg

Bydd angen i chi roi’ch arolwg mewn grŵp aseiniadau (assignment group) [1], rhoi sgôr i’ch arolwg [2] a nodi opsiynau’r arolwg [3].

Mewn arolygon, mae gennych chi’r holl opsiynau cwis, arferol, ond gallwch hefyd sicrhau bod yr wybodaeth a gyflwynir yn aros yn ddienw [4]. Mae’r opsiwn dienw hwn yn berthnasol i arolygon wedi’u graddio a rhai heb eu graddio, ac mae modd ei alluogi a’i analluogi cyn neu ar ôl cyflwyno gwybodaeth ar gyfer arolwg.

Dewis Dyddiadau Ar Gael

Dewis Dyddiadau Ar Gael

Gallwch hefyd osod dyddiad erbyn a’r dyddiadau y bydd eich arolwg ar gael.

Ychwanegu Cwestiwn

Ychwanegu Cwestiwn

Cliciwch y tab Cwestiynau (Questions) [1]. Gallwch fynd ati i greu cwestiwn newydd ar gyfer yr arolwg drwy glicio’r botwm Cwestiwn Newydd (New Question) [2]. I gael gwybod pa fath o opsiynau sydd ar gael ar gyfer cwestiynau, edrychwch ar y wers math o gwestiwn yn y Canllaw i Addysgwyr.

Nodyn: Os byddwch chi’n cynnwys cwestiwn lle mae angen llwytho ffeil i fyny mewn arolwg dienw, bydd y ffeiliau wedi’u llwytho i lawr yn cynnwys enw’r myfyriwr yn enw’r ffeil. I sicrhau ei bod yn bosib aros yn ddienw mewn arolwg, peidiwch â chynnwys cwestiynau llwytho ffeil i fyny.

Enw Cwestiwn Arolwg

Dydy cwestiynau arolwg ddim yn cael eu rhifo’n awtomatig ar gyfer addysgwyr. I ychwanegu enw personol at gwestiwn yn eich arolwg, rhowch yr enw ym maes testun y cwestiwn. Gall enwau personol eich helpu chi i adnabod cwestiynau arolwg yn haws.

Beth bynnag yw enw’r cwestiwn, bydd y myfyrwyr bob amser yn gweld cwestiynau’r arolwg mewn trefn rifol (h.y. Cwestiwn 1, Cwestiwn 2).

Creu Cwestiynau Graddfa Likert (Meintiol)

Os ydych chi’n awyddus i greu cwestiynau sy’n cynnwys graddfa feintiol, gallwch greu cwestiwn graddfa Likert gan ddefnyddio math o gwestiwn sydd â mwy nag un gwymplen. Edrychwch ar y wers graddfa Likert i gael rhagor o wybodaeth.

Cadw Arolwg

Cadw Arolwg

Cliciwch y botwm Cadw i gadw eich gwaith ac i weld rhagolwg o’r arolwg.

Nodyn: Ni ddylech gyhoeddi eich arolwg nes eich bod wedi’i gwblhau’n derfynol. Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich arolwg a’i roi i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi.

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

Gweld Rhagolwg a Chyhoeddi Cwis

I weld rhagolwg o’r arolwg, cliciwch y botwm Rhagolwg (Preview) [1]. Pan fyddwch chi’n barod i fyfyrwyr weld yr arolwg yn y cwrs, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish) [2].