Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio’r Dudalen Mynegai Tudalennau (Pages Index)?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n defnyddio’r Dudalen Mynegai Tudalennau (Pages Index)?

Gallwch weld holl dudalennau eich cwrs ar y dudalen Mynegai Tudalennau (Pages Index). Fel addysgwr, gallwch ychwanegu tudalennau newydd, golygu tudalennau, a rheoli gosodiadau tudalennau.

Dysgu mwy am dudalennau.

Agor Tudalennau

Agor Tudalennau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Tudalennau (Pages).

Gweld Tudalen Flaen

Mae’r adran Tudalennau wedi’i chynllunio fel ei bod yn agor ar dudalen flaen benodedig y cwrs. Mae’r gosodiadau cyffredinol ar frig y dudalen [1], wedi’u dilyn gan gynnwys y dudalen unigol [2].  

Gallwch hefyd ddefnyddio'r Dudalen Flaen fel tudalen hafan y cwrs.  

Nodyn: Os nad oes gan eich cwrs dudalen flaen eto, bydd yr adran Tudalennau’n agor ar y Dudalen Mynegai Tudalennau (Pages Index).

Gweld Gosodiadau Cyffredinol Tudalennau

Ar gyfer tudalennau unigol, mae gosodiadau cyffredinol yn cynnwys Gweld Pob Tudalen (Viewing All Pages) [1], cyhoeddi a dad-gyhoeddi’r dudalen [2], a golygu’r dudalen [3].

Yn y gwymplen Opsiynau (Options) [4], gallwch ddileu’r dudalen a gweld hanes y dudalen.

Nodyn: Does dim modd i chi ddileu tudalen sydd wedi cael ei gosod fel y Dudalen Flaen.

Gweld Pob Tudalen

I weld y Mynegai Tudalennau (Pages Index) o’r Dudalen Flaen neu unrhyw dudalen unigol, cliciwch y botwm Gweld Pob Tudalen (View All Pages).

Gweld y Dudalen Mynegai Tudalennau

Mae gan y Mynegai Tudalennau ddwy swyddogaeth gyffredinol, i ychwanegu tudalennau newydd [1] a dileu’r tudalennau sydd wedi’u dewis [2].

Mae gweddill y Mynegai yn dangos y tudalennau unigol sydd wedi cael eu creu yn Canvas [3]. Gellir adnabod y dudalen flaen drwy ei thag Tudalen Flaen (Front Page) llwyd [4].

Gallwch chi drefnu pryd y bydd tudalen yn cael ei chyhoeddi, a gallwch chi weld pryd y mae tudalen wedi’i threfnu i gael ei chyhoeddi [5].

Trefnu Tudalennau

Trefnu Tudalennau

Mae’r adran tudalennau yn dangos teitl y dudalen, dyddiad creu, golygiad diweddaraf, a dyddiad tasgau myfyriwr ar gyfer pob tudalen yn eich cwrs. Mae tudalennau’n cael eu trefnu yn ôl yr wyddor. Gallwch weld y tudalennau o fewn y mynegai mewn trefn o’r dechrau i’r diwedd, neu fel arall, drwy glicio’r saeth drws nesaf i’r pennawd.

Rheoli Tudalennau Unigol

I olygu tudalen cliciwch enw’r dudalen [1].

I reoli tudalen unigol, cliciwch yr eicon Opsiynau [2]. Gan ddefnyddio'r gwymplen Opsiynau, gallwch olygu enw'r dudalen [3], dileu'r dudalen [4], gosod unrhyw dudalen fel eich tudalen flaen [5], dyblygu'r dudalen [6], anfon y dudalen at addysgwr arall [7], neu gopïo'r dudalen i gwrs arall [8].

Nodiadau: Dydy'r opsiwn Tudalen Flaen ddim ond yn dangos ar gyfer tudalennau wedi'u cyhoeddi.

Gweld Cwrs Glasbrint

Os yw eich cwrs yn cynnwys eiconau Glasbrint (Blueprint), yna mae eich cwrs yn gysylltiedig â chwrs glasbrint. Mae Cyrsiau Glasbrint yn gyrsiau sy’n cael eu rheoli fel templed a gallant gynnwys gwrthrychau wedi’u cloi ac wedi’u rheoli gan weinyddwr, dylunydd cyrsiau, neu addysgwr arall yn Canvas.

Bydd y tab Manylion Cwrs yng Ngosodiadau’r Cwrs yn rhoi gwybod i chi os yw eich cwrs yn gwrs glasbrint. Fel arfer, ni fydd eich cwrs yn gwrs glasbrint a dim ond cynnwys wedi’i ddatgloi fyddwch chi’n gallu ei reoli yn eich cwrs. Os yw eich cwrs yn gwrs glasbrint, gallwch gloi a chysoni cynnwys cwrs â chyrsiau cysylltiedig.

Gweld y Wedd Myfyrwyr

I weld y dudalen mynegai tudalennau fel myfyrier, cliciwch y botwm Gwedd Myfyriwr (Student View).

Nodyn: Os ydy’r ddolen crwydro’r cwrs ar gyfer y dudalen wedi’i hanalluogi ac wedi’i chuddio rhag myfyrwyr, ni fydd y botwm Gwedd Myfyriwr yn ymddangos.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.