Sut ydw i’n cyfyngu ar fynediad myfyrwyr at ffeiliau a ffolderi yn Canvas?

Mae modd i ddefnyddwyr olygu hawliau ar gyfer ffeiliau, gan gynnwys gosod cyflwr y ffeil (wedi cael ei chyhoeddi neu heb gael ei chyhoeddi), cyfyngu ar fynediad at ffeiliau i fyfyrwyr sydd â’r ddolen, neu drefnu dyddiadau ar gael ar gyfer y ffeiliau.

Pan fydd y gosodiad Dim ond ar gael gyda dolen (Only available with link option) wedi’i osod, dim ond os ydy’r myfyriwr wedi derbyn y ddolen i’r ffeil y mae modd gweld y ffeil. Dydy’r opsiwn hwn ddim ond yn cuddio ffeiliau rhag myfyrwyr yn Ffeiliau’r Cwrs. Dydy’r swyddogaeth hon ddim yn ddilys y tu allan i’r nodwedd Ffeiliau (Files). Er enghraifft, os oes ffeil gyda chyfyngiad gweld i fyfyrwyr yn cael ei hychwanegu at Fodiwl neu Aseiniad, bydd myfyrwyr wastad yn gallu gweld y ffeil. Bydd defnyddwyr cwrs sydd wedi galluogi'r dewis Hysbysiad Ffeiliau yn dal i gael hysbysiad pan fydd ffeil yn cael ei hychwanegu at y cwrs os yw’r dewis Dim ond ar gael i fyfyrwyr gyda dolen wedi’i alluogi. 

Pan fydd cyfyngiad wedi ei osod ar ddyddiad ar gael myfyrwyr, ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld ffeil yn Ffeiliau'r Cwrs y tu allan i'r dyddiadau ar gael. Os yw'r ffeil wedi'i chysylltu ag adran arall o Canvas (fel Modiwlau neu Aseiniadau), bydd myfyrwyr yn gallu gweld enw'r ffeil, ond os byddan nhw'n clicio'r ffeil, byddan nhw'n gweld neges yn dweud bod y ffeil wedi'i chloi ac nad oes modd ei gweld tan y dyddiad dan sylw. Ni fydd defnyddwyr cwrs sydd wedi galluogi’r dewis Hysbysiad Ffeiliau yn derbyn hysbysiad pan fydd ffeil yn cael ei hychwanegu at gwrs os yw cyfyngiad dyddiad argaeledd myfyriwr wedi’i ddewis. 

Sylwch: Gallwch hefyd gyfyngu ar ffeil neu ffolder fel rhan o osod hawliau defnyddio ar gyfer ffeiliau neu osod hawliau defnyddio ar gyfer ffolderi.

Agor Ffeiliau

Agor Ffeiliau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Ffeiliau (Files).

Dewis Ffeil

Yn ddiofyn, mae ffeiliau cyrsiau yn weladwy, wedi’u cyhoeddi ac yn hygyrch i bob defnyddiwr, ac yn dangos eicon wedi cyhoeddi (published) [1]. Mae modd i athrawon a chynorthwywyr dysgu gyfyngu ar ffeiliau a ffolderi [2], sy’n golygu bod y cynnwys ddim ond ar gael i athrawon a chynorthwywyr dysgu ar gwrs, ar yr amod bod y ffeil ddim yn cael ei rhoi mewn adran cynnwys y tu allan i’r adran Ffeiliau (ee Modiwlau, Aseiniadau).

I olygu hawl gweld ffeiliau, cliciwch eicon wedi cyhoeddi neu eicon heb gyhoeddi y ffeil [3].

Sylwch: Os yw’n ofynnol yng ngosodiadau cwrs neu gyfrif, efallai y byddwch chi angen rheoli hawliau i ddefnyddio ffeiliau cyn cyhoeddi [4]. Dysgu am reoli hawliau i ddefnyddio ffeiliau.

Trefnu bod ffeil ar gael i fyfyrwyr

Trefnu bod ffeil ar gael i fyfyrwyr

Drwy drefnu bod ffeil neu ffolder ar gael, gallwch chi roi ffenestr amser i fyfyrwyr weld y ffeil. Gall myfyrwyr weld y ffeil yn Ffeiliau’r Cwrs (Course Files) yn ogystal â rhannau eraill o Canvas lle mae'r ffeil wedi'i hychwanegu yn ystod y ffenestr amser. Os bydd myfyrwyr yn ceisio cyrchu'r ffeil y tu allan i'r ffenestr sydd ar gael, ni fydd modd cyrchu’r ffeil.

I osod y dyddiadau y bydd ar gael i fyfyrwyr, cliciwch y botwm radio Trefnu argaeledd (Schedule availability) [1]. Wedyn, rhowch y dyddiad cyntaf y bydd y ffeil ar gael yn y maes Ar gael o (Available From) [2]. Os yw’n berthnasol, rhowch y dyddiad pan na fydd myfyrwyr yn gallu gweld y ffeil yn y maes Ar Gael Tan (Available Until) [3]. Gallwch ddefnyddio'r calendr i roi dyddiad, neu gallwch roi dyddiad eich hun.

Gyda chofnodion sydd ddim yn awtomatig, mae’r gosodiad ar gyfer Ar gael o (Available From) ac Ar gael tan (Available Until) wedi ei osod i dderbyn gwybodaeth drwy un o’r ffyrdd canlynol yn unig:

  • dd/mm/bbbb 00:00 (24awr) 27/02/2013 23:59
  • dd/mm/bbbb 00:00am/pm 27/02/2013 11:59pm
  • Dydd Llun 00:00am/pm Chwefror 27 11:59pm
  • Dydd Llun 00:00 (24awr) Chwefror 27 23:59

Sylwch: Mae’r maes amser yn ddewisol, ac os na fydd yn cael ei ddewis, bydd yn aros ar 12am yn ddiofyn.

Diweddaru Ffeil

Diweddaru Ffeil

Cliciwch y botwm Diweddaru (Update).

Gweld Ffeil

Gweld Ffeil

Gweld statws cyfyngedig y ffeil. Gallwch hofran dros yr eicon i weld y manylion.