Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio’r Blwch Derbyn fel addysgwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n defnyddio’r Blwch Derbyn fel addysgwr?

Mae’r Blwch Derbyn wedi'i rhannu i ddau banel ac mae’n dangos negeseuon mewn trefn gronolegol. Gallwch weld sgyrsiau ac ymateb iddyn nhw, a’u trefnu yn ôl cwrs neu fath o flwch derbyn. Does dim cyfyngiadau o ran maint ffeiliau ar gyfer y Blwch Derbyn ei hun; fodd bynnag, bydd atodiadau a gaiff eu hychwanegu at sgwrs yn cael eu cynnwys yn ffeiliau personol yr anfonwr.

Gallwch ddysgu mwy am y Blwch Derbyn.

Nodiadau:

  • Os byddwch yn de-glicio neu’n clicio opsiwn yn y ddolen Blwch Derbyn (Inbox), gallwch agor eich Blwch Derbyn mewn tab pori arall i’w gadw wrth law tra byddwch yn gwneud tasgau eraill yn Canvas.
  • Bydd defnyddwyr yn ymddangos yn y Blwch Derbyn ar ôl iddyn nhw ymrestru ar y cwrs, ac ni all defnyddwyr ymuno â chwrs oni bai ei fod wedi'i gyhoeddi.
  • Ar ôl i gwrs ddod i ben a bod ei ddyddiad tymor wedi mynd heibio, ni fyddwch yn gallu anfon negeseuon at fyfyrwyr ar y cwrs hwnnw mwyach.

Agor Blwch Derbyn

Agor Blwch Derbyn

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Blwch Derbyn (Inbox).

Os yw'r ddolen i’r Blwch Derbyn yn cynnwys dangosydd rhif, bydd y dangosydd yn dangos faint o negeseuon heb eu darllen sydd gennych chi yn eich Blwch Derbyn. Ar ôl i chi ddarllen y negeseuon newydd, bydd y dangosydd yn diflannu.

Gweld Bar Offer

Mae'r bar offer yn cynnwys opsiynau cyffredinol ar gyfer negeseuon. I lwytho sgyrsiau, ewch ati i hidlo eich negeseuon yn ôl cwrs neu grŵp [1] a'u math [2]. Mae hidlo yn ôl math yn caniatáu i chi hidlo negeseuon yn y Blwch Derbyn, rhai Heb eu Darllen, wedi’u Hanfon, wedi’u Harchifo, rhai â Seren, a Sylwadau ar Gyflwyniadau. Gallwch greu neges ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio’r eicon creu [3].

Gallwch hefyd chwilio am sgyrsiau yn ôl defnyddiwr yn y maes Chwilio yn ôl defnyddiwr (Search by user) [4].

Ar ôl i chi ddewis sgwrs, gallwch ddefnyddio’r opsiynau eraill yn y bar offer i wneud y canlynol:

  1. Ateb sgwrs
  2. Ateb pawb mewn sgwrs
  3. Archifo sgwrs
  4. Dileu sgwrs
  5. Anfon sgwrs ymlaen, marcio bod sgwrs wedi'i darllen neu heb ei darllen, a rhoi seren wrth sgwrs

Gweld Paneli Blwch Derbyn

Gweld Paneli Sgyrsiau

Bydd y sgyrsiau ar gyfer y cwrs a'r hidlydd Blwch Derbyn sydd dan sylw yn ymddangos yn y panel Blwch Derbyn ar y chwith.

Gweld Sgyrsiau

Gweld Sgyrsiau

Mae'r Blwch Derbyn mewn trefn gronolegol o’r diweddaraf i’r hynaf, gyda'r sgyrsiau diweddaraf yn ymddangos ar y brig [1] a'r rhai hŷn ar y gwaelod.

Gallwch farcio bod sgwrs wedi’i darllen neu heb ei darllen drwy hofran dros y sgwrs a chlicio'r cylch i’r chwith o’r sgwrs [2]. I roi seren wrth sgwrs, gallwch hofran dros y sgwrs a chlicio'r seren i’r dde o'r sgwrs [3].  

Gweld Edefyn Sgwrs

Pan fyddwch chi'n dewis sgwrs [1], bydd yr holl negeseuon yn yr edefyn sgyrsiau yn ymddangos yn y panel Blwch Derbyn ar y dde [2].  

Rheoli Edefyn Sgwrs

O fewn pob sgwrs, gallwch ateb, ateb pawb, anfon ymlaen neu ddileu holl edefyn y sgwrs [1]. Gallwch hefyd hofran dros neges unigol a defnyddio'r un gorchmynion yn y neges unigol [2].  

Dewis Mwy nag Un Sgwrs

I ddewis mwy nag un neges i’w harchifo, i'w dileu, i’w marcio fel un wedi’i darllen neu heb ei darllen, neu i roi seren wrthi, cliciwch y blwch ticio ar gyfer pob neges [1]. Gallwch hefyd bwyso'r fysell ‘command’ (Mac) neu’r fysell ‘control’ (Windows) wrth glicio pob neges rydych chi am ei dewis. Ym mar offer yr adran Blwch Derbyn [2], cliciwch yr opsiwn rydych chi’n ei ffafrio.

I ddewis pob neges, cliciwch y bysellau ‘command’ + A (Mac) neu’r bysellau ‘control’ + A (Windows).

I ddewis ystod o negeseuon, cliciwch y neges gyntaf rydych chi am ei dewis, dal y fysell Shift i lawr, wedyn clicio'r neges olaf rydych chi am ei dewis. Bydd yr holl negeseuon rhwng y neges gyntaf a’r olaf yn cael eu dewis.

Nodyn: Gallwch hefyd glicio blwch ticio'r neges neu ddefnyddio’r un gorchymyn ar y bysellfwrdd i ddad-ddewis neges.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.