Sut ydw i’n defnyddio’r Blwch Derbyn fel addysgwr?

Mae’r Blwch Derbyn wedi'i rhannu i ddau banel ac mae’n dangos negeseuon mewn trefn gronolegol. Gallwch weld sgyrsiau ac ymateb iddyn nhw, a’u trefnu yn ôl cwrs neu fath o flwch derbyn. Does dim cyfyngiadau o ran maint ffeiliau ar gyfer y Blwch Derbyn ei hun; fodd bynnag, bydd atodiadau a gaiff eu hychwanegu at sgwrs yn cael eu cynnwys yn ffeiliau personol yr anfonwr.

Dysgu mwy am y Blwch Derbyn.

Nodiadau:

  • Os byddwch yn de-glicio neu’n clicio opsiwn yn y ddolen Blwch Derbyn (Inbox), gallwch agor eich Blwch Derbyn mewn tab pori arall i’w gadw wrth law tra byddwch yn gwneud tasgau eraill yn Canvas.
  • Bydd defnyddwyr yn ymddangos yn y Blwch Derbyn ar ôl iddyn nhw ymrestru ar y cwrs, ac ni all defnyddwyr ymuno â chwrs oni bai ei fod wedi'i gyhoeddi.
  • Ar ôl i gwrs ddod i ben a bod ei ddyddiad tymor wedi mynd heibio, ni fyddwch yn gallu anfon negeseuon at fyfyrwyr ar y cwrs hwnnw mwyach.

Agor Blwch Derbyn

Agor Blwch Derbyn

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Blwch Derbyn (Inbox).

Os yw'r ddolen i’r Blwch Derbyn yn cynnwys dangosydd rhif, bydd y dangosydd yn dangos faint o negeseuon heb eu darllen sydd gennych chi yn eich Blwch Derbyn. Ar ôl i chi ddarllen y negeseuon newydd, bydd y dangosydd yn diflannu.

Gweld Bar Offer

Mae'r bar offer yn cynnwys opsiynau cyffredinol ar gyfer negeseuon. I lwytho sgyrsiau, ewch ati i hidlo eich negeseuon yn ôl cwrs neu grŵp [1] a'u math [2].

Gallwch hefyd chwilio am sgyrsiau yn ôl defnyddiwr yn y maes Chwilio yn ôl defnyddiwr (Search by user) [3].

Mae hidlo yn ôl math yn caniatáu i chi hidlo negeseuon yn y Blwch Derbyn, rhai Heb eu Darllen, wedi’u Hanfon, wedi’u Harchifo, rhai â Seren, a Sylwadau ar Gyflwyniadau. Gallwch greu neges ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio’r eicon creu [4].

Ar ôl i chi ddewis sgwrs, gallwch ddefnyddio’r opsiynau eraill yn y bar offer i wneud y canlynol:

Gweld Paneli Blwch Derbyn

Gweld Paneli Blwch Derbyn

Bydd y sgyrsiau ar gyfer y cwrs a'r hidlydd Blwch Derbyn sydd dan sylw yn ymddangos yn y panel Blwch Derbyn ar y chwith.

Gweld Sgyrsiau

Gweld Sgyrsiau

Mae'r Blwch Derbyn mewn trefn gronolegol o’r diweddaraf i’r hynaf, gyda'r sgyrsiau diweddaraf yn ymddangos ar y brig [1] a'r rhai hŷn ar y gwaelod.

Gallwch farcio bod sgwrs wedi’i darllen neu heb ei darllen drwy hofran dros y sgwrs a chlicio'r cylch i’r chwith o’r sgwrs [2]. I roi seren wrth sgwrs, gallwch hofran dros y sgwrs a chlicio'r seren i’r dde o'r sgwrs [3].  

Gweld Edefyn Sgwrs

Pan fyddwch chi'n dewis sgwrs [1], bydd yr holl negeseuon yn yr edefyn sgyrsiau yn ymddangos yn y panel Blwch Derbyn ar y dde [2].  

Rheoli Edefyn Sgwrs

O fewn pob sgwrs, gallwch ateb, ateb pawb, anfon ymlaen neu ddileu holl edefyn y sgwrs [1]. Gallwch hefyd hofran dros neges unigol a defnyddio'r un gorchmynion yn y neges unigol [2].  

Dewis Mwy nag Un Sgwrs

I ddewis mwy nag un neges i’w harchifo, i'w dileu, i’w marcio fel un wedi’i darllen neu heb ei darllen, neu i roi seren wrthi, cliciwch y blwch ticio ar gyfer pob neges [1]. Gallwch hefyd bwyso'r fysell ‘command’ (Mac) neu’r fysell ‘control’ (Windows) wrth glicio pob neges rydych chi am ei dewis. Ym mar offer yr adran Blwch Derbyn [2], cliciwch yr opsiwn rydych chi’n ei ffafrio.

Nodyn: Gallwch hefyd glicio blwch ticio'r neges neu ddefnyddio’r un gorchymyn ar y bysellfwrdd i ddad-ddewis neges.