Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i'n cynhyrchu cod paru ar gyfer arsyllwr fel addysgwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i'n cynhyrchu cod paru ar gyfer arsyllwr fel addysgwr?

Os ydych chi wedi derbyn yr hawliau cywir gan eich gweinyddwr, mae'n bosib y bydd modd i chi gynhyrchu cod paru y gall arsyllwr ei ddefnyddio i gysylltu â myfyriwr. Am ragor o wybodaeth am y codau paru, edrychwch ar y ddogfen adnoddau Codau Paru – Cwestiynau Cyffredin.

Mae modd i arsyllwr roi'r cod paru hwn yn y tab Arsyllu yn eu Gosodiadau Defnyddiwr. Mae modd i arsyllwyr sydd wedi'u cysylltu weld a chymryd rhan yn rhai elfennau o gyrsiau Canvas y myfyriwr.

Yn dibynnu ar hawliau, mae'n bosib y byddwch chi'n gallu cysylltu myfyriwr ac arsyllwr o'r dudalen Pobl. Bydd cysylltu o'r dudalen Pobl yn caniatáu i'r arsyllwr weld gwybodaeth o'r cwrs sy'n gysylltiedig â nhw, ac o'r cwrs hwnnw'n unig.

Nodyn: Dim ond o fersiwn gwe Canvas y mae modd cynhyrchu codau paru. Does dim modd cynhyrchu codau paru o apiau symudol Canvas.

Agor yr adnodd Pobl

Agor yr adnodd Pobl

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Agor Manylion Defnyddiwr

Cliciwch eicon Opsiynau (Options) y myfyriwr [1], yna dewiswch y ddolen Manylion Defnyddiwr (User Details) [2].

Paru ag Arsyllwr

Cliciwch y ddolen Paru ag Arsyllwr (Pair with Observer).

Nodyn: Os na allwch chi weld y ddolen Paru ag Arsyllwr, dydy'r hawl i gynhyrchu codau paru heb gael ei galluogi ar gyfer eich rôl, neu dydy hunan-ymrestru ddim wedi'i alluogi ar gyfer eich cwrs.

Copïo Cod Paru

Copïo Cod Paru

Cadarnhewch enw’r myfyriwr [1].

Copïwch y cod paru chwe digid llythrennau a rhifau [2]. Bydd angen i chi rannu'r cod hwn gyda'r arsyllwr fydd yn cysylltu â chyfrif y myfyriwr. Daw’r cod paru i ben ar ôl saith diwrnod neu ar ôl ei ddefnyddio unwaith.

I gau’r ffenestr, cliciwch y botwm Iawn (OK) [3].

Nodyn: Mae codau paru yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach/mawr.

Allgludo Codau Paru

Allgludo Codau Paru

Gallwch hefyd allgludo rhestr o godau paru newydd ar gyfer yr holl fyfyrwyr ar eich cwrs. Cliciwch yr eicon Opsiynau (Options) [1], yna dewiswch y ddolen Allgludo Codau Paru (Export Pairing Codes) [2]. Mae Canvas yn allgludo ffeil CSV gydag un cod paru ar gyfer pob myfyriwr ar eich cwrs.

Gweld Codau Paru

Gweld Codau Paru

Dewch o hyd i'r ffeil CSV codau paru ar eich cyfrifiadur a'i hagor. Mae'r ffeil CSV yn dangos enw cyntaf ac olaf pob myfyriwr, cod paru'r myfyriwr, a'r dyddiad a'r amser y bydd y cod paru'n dod i ben.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.