Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio’r eiconau a’r lliwiau yn y Llyfr Graddau?

Sut ydw i’n defnyddio’r eiconau a’r lliwiau yn y Llyfr Graddau?

Mae yna eiconau a lliwiau gwahanol yn y Llyfr Graddau newydd. Gan ddibynnu ar sut rydych chi’n graddio aseiniadau (gyda llaw neu fel arall), byddwch chi’n gweld eiconau neu liwiau gwahanol.

Dangosyddion mewn llyfrau graddau yw eiconau a lliwiau, ac maent yn eich helpu i raddio’r cwrs. Mae pob aseiniad yn cyfrif tuag at radd gyflawn myfyriwr, oni bai eu bod yn aseiniadau sydd wedi’u hesgusodi.

Eiconau Math o Gyflwyniad

Mae'r eiconau canlynol yn cynrychioli swyddogaethau aseiniadau gwahanol yn y Llyfr Graddau:

 • Eicon Trafodaeth [1]: Wedi cyflwyno trafodaeth wedi’i graddio, ond heb ei graddio
 • Eicon Dogfen [2]: Ffeil wedi’i llwytho i fyny wedi cael ei chyflwyno neu aseiniad adnodd allanol wedi’i gyflwyno, heb raddio
 • Eicon Testun(Text Icon) [3]: Cofnod testun wedi’i gyflwyno, heb ei raddio
 • Eicon Wedi methu llwytho i fyny (Upload Failed Icon) [4]: Wedi methu llwytho i fyny aseiniad sydd wedi’i gyflwyno ar Google Drive neu Microsoft Office 365.
 • Eicon Wrthi’n llwytho i fyny(Uploading Icon) [5]: Mae aseiniad sydd wedi'i gyflwyno ar Google Drive neu Microsoft Office 365 mewn ciw i’w lwytho i fyny.
 • Eicon Stribed Ffilm [6]: Recordiad cyfryngau wedi’i gyflwyno, heb ei raddio
 • Eicon Dolen [7]: URL y wefan wedi’i gyflwyno, heb ei raddio
 • Eicon Cwis [8]: Cwis wedi'i gyflwyno, heb ei raddio’n llawn (mae’n cynnwys cwestiynau y mae’n rhaid i rywun fynd ati i’w graddio, neu mae sgôr cwis a gyflwynwyd yn awtomatig wedi cael ei dileu ac mae angen ei hail-neilltuo); gall hefyd ymddangos os yw cwis wedi cael ei olygu a’i fod yn cynnwys newidiadau mawr sy’n cael effaith ar sgôr y cwis, er enghraifft dileu cwestiynau neu ddileu atebion cwis, a bod angen i raddiwr ei wirio ei hun
 • Eicon Wedi'i Dewi [9]: Aseiniad wedi’i dewi.
  • Os na fydd y nodwedd ar gyfer pwysoli grwpiau aseiniadau wedi'i galluogi, bydd y golofn cyfanswm hefyd yn cynnwys eicon rhybudd a fydd yn rhoi gwybod i chi bod y radd rydych chi’n ei gweld yn wahanol i’r radd mae’r myfyrwyr yn ei gweld oherwydd bod un neu ragor o aseiniadau wedi’u graddio wedi cael eu tewi.
  • Os yw colofn aseiniad yn dangos eicon wedi'i dewi a bod y celloedd wedi’u lliwio’n llwyd, mae'r aseiniad yn ddienw, wedi'i gymedroli, neu'r ddau.

Mathau o Ddull Graddio

Mae pob math o raddio yn edrych yn wahanol yn y Llyfr Graddio. Dyma sut mae pob math o raddio yn cael ei gynrychioli:

 • Dash [1]: Dim cyflwyniad
 • Nifer [2]: Gradd pwyntiau
 • Eicon Tic [3]: Gradd gyflawn
 • Eicon X [4]: Gradd anghyflawn
 • Llythyren [5]: Gradd llythyren
 • Canran [6]: Gradd canran
 • GPA [7]: Graddfa GPA
 • EX [8]: Aseiniad wedi’i esgusodi

 

Nodyn: Yn y golofn Cyfanswm (Total), byddwch yn gweld canran sy'n cynrychioli eich gradd gyflawn bryd hynny. Wrth ymyl y ganran, byddwch yn gweld y radd llythyren sydd gennych chi, ar sail y ganran.

Aseiniadau wedi’u Gwahaniaethu

Aseiniadau wedi’u Gwahaniaethu

Os yw eich cwrs yn defnyddio aseiniadau wedi’u gwahaniaethu, ni fydd myfyrwyr na chawsant aseiniad, trafodaeth wedi’i graddio na chwis yn cynnwys dash yn eu celloedd cyflwyno. Bydd y celloedd wedi’u lliwio’n llwyd hefyd.

Eiconau Rhybudd

Eiconau Rhybudd

Mae’r eiconau canlynol yn cynrychioli rhybuddion gwahanol yn y Llyfr Graddau:

 • Eicon Rhybudd Glas [1]: Yn eich hysbysu bod aseiniad y rhan o grŵp o aseiniadau sydd heb bwyntiau posib ac nad oes modd ei gynnwys wrth gyfrifo'r radd derfynol, neu'n eich hysbysu nad yw’r aseiniad yn cyfrif tuag at y radd derfynol.
 • Eicon Rhybudd Du [2]: Yn eich hysbysu nad yw’r sgôr derfynol yn cynnwys un o’r grwpiau o aseiniadau oherwydd nad oes pwyntiau posib ar gyfer y grŵp (bydd y rhybudd yn nodi pa grŵp o aseiniadau yr effeithir arno). Bydd yr eicon hwn yn ymddangos yn y golofn cyfanswm sy’n gysylltiedig â gwallau mewn grŵp o aseiniadau yn unig. 

 

Gallwch gywiro'r rhybuddion ynghylch grŵp o aseiniadau drwy sicrhau grŵp o aseiniadau sydd wedi’i bwysoli yn cynnwys aseiniad sydd â mwy na sero pwynt, neu, os yw aseiniad yn fod i gael sero pwynt, dylech ychwanegu aseiniad arall sydd â mwy na sero pwynt at y grŵp o aseiniadau.

Lliwiau

Mae lliwiau gwahanol sydd ag ystyron gwahanol iddynt yn y Llyfr Graddau. Gallwch weld yma beth mae pob lliw yn ei gynrychioli:

 • Graddliwio Melyn [1]: Aseiniad wedi’i ailgyflwyno
 • Graddliwio Pinc [2]: Cyflwyniad hwyr
 • Graddliwio Llinellog Llwyd [3]: Gradd wedi’i gollwng

Cyfnodau Graddio wedi Dod i Ben

Cyfnodau Graddio wedi Dod i Ben

Os yw eich cwrs yn defnyddio mwy nag un cyfnod graddio, bydd y celloedd cyflwyno ar gyfer aseiniad cyfan yn cael ei liwio’n llwyd yn y Llyfr Graddau pan fydd y cyfnod graddio wedi dod i ben. Does dim modd golygu aseiniadau mewn cyfnod graddio sydd wedi dod i ben.

Eiconau Asesu Adnodd Gwreiddioldeb

Eiconau Asesu Adnodd Gwreiddioldeb

Os ydych chi wedi creu aseiniad sy'n defnyddio gwirydd gwreiddioldeb, bydd y Llyfr Graddau’n dangos eiconau sgôr gwreiddioldeb yn y Llyfr Graddau ar gyfer y gwaith diweddaraf y mae myfyrwyr wedi’i gyflwyno. I weld manylion y sgôr, cliciwch yr eicon i weld rhagor o fanylion yn SpeedGrader:

 • Eicon llwyd [1]: Nid yw’r adroddiad gwreiddioldeb wedi’i greu eto
 • Eicon lliw [2]: Mae'r adroddiad gwreiddioldeb wedi cyflwyno sgôr ac mae’r lliw yn seiliedig ar sgôr canran gwreiddioldeb ar gyfer y gwaith diweddaraf y mae’r myfyriwr wedi’i gyflwyno.
Was this article helpful? Yes No