Sut ydw i’n rhoi aseiniad i un myfyriwr?

Wrth greu neu olygu aseiniad, gallwch roi aseiniad i fyfyrwyr unigol. Hefyd, gallwch osod gwahanol ddyddiadau erbyn a dyddiadau ar gael i fyfyriwr o fewn aseiniad sydd wedi’i roi i weddill y dosbarth. Mae’r swyddogaeth dyddiadau ar gael yn dal ar gael ar gyfer pob aseiniad.

Dim ond y myfyrwyr sydd wedi’u nodi ym manylion yr aseiniad sy’n cael gweld yr aseiniad.

Wrth ddefnyddio aseiniadau wedi’u gwahaniaethu gyda’r Llyfr Graddau, mae’r aseiniad yn ymddangos fel colofn i’r holl fyfyrwyr, ond mae celloedd gradd yn llwyd ar gyfer myfyrwyr sydd heb eu cynnwys yn yr aseiniad. Does dim modd rhoi graddau i fyfyrwyr sydd heb eu cynnwys yn yr aseiniad, a dydy aseiniadau sydd heb gael eu rhoi i fyfyriwr ddim yn cael eu cynnwys mewn graddau cyffredinol. 

Pan fydd Mwy nag un Cyfnod Graddio ar waith mewn cwrs, mae’r aseiniadau hefyd yn cadw at gyfnodau graddio sydd wedi dod i ben.

Nodiadau:

 • Er mwyn i fyfyriwr gael mynediad at aseiniad ar ôl dyddiad Tan (Until) gwreiddiol yr aseiniad, rhaid i chi osod dyddiad Tan (Until) gwahanol ar gyfer y myfyriwr unigol.
 • Os yw eich cwrs yn defnyddio Llwybrau Meistroli (MasteryPaths), does dim rhaid i chi roi aseiniadau i fyfyrwyr unigol eich hun. Gallwch ddysgu sut i roi aseiniad gyda Llwybrau Meistroli.
 • Mae dyddiadau erbyn sydd wedi’u rhoi i fyfyrwyr penodol yn disodli dyddiadau erbyn grŵp neu adran.
 • Os byddwch chi’n dewis peidio neilltuo myfyriwr neu adran i aseiniad sydd wedi'i wahaniaethu ac rydych chi wedi'i raddio’n flaenorol, bydd y radd a’r cyflwyniad yn cael eu tynnu o’r aseiniad. Gallwch chi adfer y cyflwyniad drwy ailneilltuo’r aseiniad i’r myfyriwr.

Agor Aseiniadau

Agor Aseiniadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Aseiniadau (Assignments).

Ychwanegu Aseiniad

Ychwanegu Aseiniad

Cliciwch y botwm Ychwanegu Aseiniad (Add Assignment).

Ychwanegu Manylion Aseiniad

Ychwanegu Manylion Aseiniad

Rhoi i Fyfyriwr Penodol

Rhoi i Fyfyriwr Penodol

I greu aseiniad ar gyfer un myfyriwr penodol, cliciwch yr eicon Tynnu wrth ymyl y label Pawb (Everyone) [1], yna teipiwch enw’r myfyriwr yn y maes Rhoi i (Assign to) [2]. Mae meysydd chwilio’n ddeinamig, a gallwch chwilio am fyfyrwyr yn ôl eu henw cyntaf neu gyfenw. Pan fydd yr enw llawn yn ymddangos, cliciwch yr enw. Does dim modd sgrolio drwy restrau.

Gallwch gynnwys mwy nag un myfyriwr yn y maes I (To), cyn belled â bod y myfyrwyr yn cael yr un dyddiadau erbyn a dyddiadau ar gael.

Rhoi i Fyfyriwr

Rhoi i Fyfyriwr

Yn ddiofyn, bydd Canvas yn rhoi’r aseiniad i bawb ar eich cwrs. I roi dyddiad erbyn gwahanol i fyfyriwr unigol, cliciwch y botwm Ychwanegu (Add) [1]. Teipiwch enw’r myfyriwr yn y maes Rhoi i (Assign to) [2]. Mae meysydd chwilio’n ddeinamig, a gallwch chwilio am fyfyrwyr yn ôl eu henw cyntaf neu gyfenw. Pan fydd yr enw llawn yn ymddangos, cliciwch yr enw. Does dim modd sgrolio drwy restrau.

Neilltuo Pawb Arall

Neilltuo Pawb Arall

Pan fo myfyriwr unigol neu fyfyrwyr yn cael eu hychwanegu at aseiniad [1], mae’r aseiniad Pawb yn newid i Pawb Arall [2].

Mae’r aseiniad Pawb Arall yn neilltuo’r myfyrwyr sydd ar ôl ar y cwrs i’r dyddiadau ar gael ac erbyn cyfatebol.

I gynnwys y myfyrwyr sydd ar ôl ar y cwrs, gadewch yr aseiniad Pawb Arall.

I dynnu’r myfyrwyr sydd ar ôl ar y cwrs o’r aseiniad, cliciwch yr eicon Tynnu [4].

Golygu Dyddiadau Erbyn a Dyddiadau Ar Gael

Golygu Dyddiadau Erbyn a Dyddiadau Ar Gael

Yn y meysydd dyddiad, rhowch y dyddiad(au) rydych chi’n eu ffafrio gyda’r opsiynau canlynol:

 • Erbyn (Due) [1]: Gosodwch ddyddiad ac amser cyflwyno’r aseiniad hwn. Bydd y dyddiad erbyn wedi’i lenwi’n barod i chi os ydych chi wedi creu cragen aseiniad, ond gallwch ei newid os oes angen.
 • Ar gael o (Available From) [2]: Gosodwch y dyddiad a’r amser pan fydd yr aseiniad ar gael.
 • Tan (Until) [3]: Gosodwch y dyddiad a’r amser pan na fydd yr aseiniad ar gael bellach.

Nodiadau:

 • Er mwyn i fyfyriwr gael mynediad at aseiniad ar ôl dyddiad Tan (Until) gwreiddiol yr aseiniad, rhaid i chi osod dyddiad Tan (Until) gwahanol ar gyfer y myfyriwr unigol.
 • O dan y meysydd Dyddiad Erbyn (Due Date) a Dyddiad Ar Gael (Availability Date), bydd Canvas yn dangos dyddiad ac amser y gylchfa amser yn ôl y cyd-destun Os ydych chi’n rheoli cyrsiau mewn cylchfa amser wahanol i’ch cylchfa amser leol ac yn creu neu’n golygu dyddiad erbyn aseiniad, yna mae amser y cwrs a’r amser lleol yn cael eu dangos er gwybodaeth.

Ychwanegu Dyddiadau Ychwanegol

Ychwanegu Dyddiadau Ychwanegol

I ychwanegu myfyriwr arall gyda dyddiad erbyn a dyddiad ar gael gwahanol, cliciwch y botwm Ychwanegu (Add).

Tynnu Dyddiadau

Tynnu Dyddiadau

Hefyd, gallwch ddileu dyddiadau ychwanegol drwy glicio’r eicon tynnu wrth y dyddiad perthnasol.

Cadw a Chyhoeddi

Cadw a Chyhoeddi

Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich aseiniad, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish) [1]. Os ydych chi am greu drafft o’ch aseiniad a’i gyhoeddi rywbryd eto, cliciwch y botwm Cadw (Save) [2].

Gweld Rhybudd Dyddiad Erbyn

Gweld Rhybudd Dyddiad Erbyn

Os nad ydych chi’n ychwanegu adrannau cwrs at yr aseiniad, byddwch yn gweld neges rhybudd yn gofyn a ydych chi am ychwanegu’r adrannau hynny.

Os nad ydych chi am ychwanegu unrhyw adrannau at yr aseiniad, yna gallwch glicio’r botwm Bwrw ymlaen (Continue) [1] neu cliciwch y botwm Yn ôl (Go Back) [2] i fynd yn ôl ac ychwanegu adrannau.

Nodyn: Ni fydd y neges rhybudd hon yn ymddangos os yw pawb neu bob adran o’r cwrs wedi’u hychwanegu at yr aseiniad.

Gweld Gwall Dyddiad

Gweld Gwall Dyddiad

Os wnewch chi gyflwyno llinyn annilys o ddyddiadau erbyn a cheisio cadw’r aseiniad, yna bydd Canvas yn cynhyrchu hysbysiad gwall. Mae cofnodion annilys o’r fath yn cynnwys peidio datgloi’r aseiniad mewn pryd, peidio gosod y dyddiad erbyn o fewn ystod y dyddiadau ar gael, neu osod dyddiad sydd y tu allan i ddyddiadau’r cwrs neu’r tymor.

Cywirwch y dyddiad ac wedyn diweddarwch yr aseiniad eto.

Nodiadau:

 • Os nad yw’r cwrs yn cynnwys dyddiadau dechrau a gorffen penodol, yna bydd Canvas yn dilysu’r aseiniad yn erbyn y dyddiad tymor sydd wedi’i osod ar gyfer y cwrs.
 • Os yw eich cwrs yn defnyddio Mwy nag Un Cyfnod Graddio (Multiple Grading Periods), yna mae’r maes Rhoi (Assign) yn dilysu’r dyddiad erbyn yn erbyn y cyfnod graddio sydd wedi dod i ben, ac mae gofyn i ddyddiad yr aseiniad fod ar ôl dyddiad y cyfnod graddio sydd wedi dod i ben.

Gweld Dyddiadau Aseiniad

Gweld Dyddiadau Aseiniad

Gallwch weld y dyddiadau a’r defnyddwyr sydd wedi’u hychwanegu at yr aseiniad.

Gweld Tudalen Aseiniadau

Gweld Tudalen Aseiniadau

Ar y Dudalen Mynegai Aseiniadau (Assignments Index Page), mae’r aseiniad yn dangos bod mwy nag un defnyddiwr a dyddiad wedi’u gosod ar yr aseiniad. Gallwch hofran dros y testun i weld pa ddyddiadau sydd ar gael.