Sut ydw i’n gosod polisi Cyflwyniad Hwyr yn y Llyfr Graddau?

Mae’r polisi Cyflwyniad Hwyr yn gadael i chi dynnu pwyntiau’n awtomatig o bob cyflwyniad hwyr. Mae’r cyflwyniad yn cael ei labelu’n hwyr pan mae wedi cael ei gyflwyno ar ôl y dyddiad erbyn. Dim ond aseiniadau gyda statws Hwyr fydd yn cael eu heffeithio gan y polisi Cyflwyniad Hwyr. Bydd y polisi hwyr yn cael ei osod i gyflwyniad pan mae’n cael ei raddio.

Dydy polisïau Cyflwyniad Hwyr ddim ond yn berthnasol i’r cwrs y maen nhw wedi’u ffurfweddu ynddo. Bydd polisïau Cyflwyniad Hwyl yn effeithio ar aseiniadau sydd eisoes wedi'u graddio, ond ni fyddant yn effeithio ar aseiniadau mewn cyfnodau graddio sydd wedi dod i ben neu gyflwyniadau ar gyfer myfyrwyr gydag ymrestriadau wedi’u dirwyn i ben. Ni fydd analluogi polisi Cyflwyniad Hwyr yn tynnu cosb am fod yn hwyr o aseiniadau sydd eisoes wedi’u graddio.

Mae’r polisi Cyflwyniad Hwyr yn gadael i chi ddiffinio canran y pwyntiau posib ar aseiniad a fydd yn cael ei dynnu ar gyfer cyflwyniadau hwyr. Mae pwyntiau’n gallu cael tynnu am bob diwrnod neu awr y mae’r cyflwyniad yn hwyr. Er enghraifft, os yw’r maes Tynnu wedi’i osod i 10%, a’r cyfnod wedi’i osod i Ddiwrnod, a bod yr aseiniad werth 10 pwynt, bydd 1 pwynt yn cael ei dynnu bob dydd. Os yw’r cyflwyniad 2 ddiwrnod yn hwyr, a bod y myfyriwr yn cael pwyntiau llawn, byddai eu gradd derfynol ar yr aseiniad yn 8 pwynt (2 ddiwrnod yn hwyr x 1 pwynt yn cael ei dynnu bob dydd = Cosb am fod yn hwyr o 2 bwynt).

I gyfrifo’r gosb am fod yn hwyr, mae Canvas yn talgrynnu’r diwrnod neu awr i’r rhif cyfan nesaf. Er enghraifft, gallwch chi osod polisi cyflwyniad hwyr o 10% bob dydd. Os bydd myfyriwr yn cyflwyno aseiniad 10 pwynt 1.4 diwrnod yn hwyr, bydd y gosb am fod yn hwyr yn talgrynnu’r 1.3 diwrnod i 2 ddiwrnod. Bydd sgôr y myfyriwr yn adlewyrchu tynnu 20% (2 bwynt) ar gyfer y cyflwyniad hwyr.

Yn ogystal, gallwch chi ddiffinio’r trothwy gradd isaf posib ar gyfer polisi hwyr. Y ganran gradd isaf posib yw’r sgôr isaf y gall myfyriwr ei gael pam mae didyniadau polisi hwyr yn cael eu gosod ar raddau sydd wedi’i rhoi uwchben y ganran honno. Ni fydd unrhyw radd sydd wedi’i rhoi sy’n hafal i neu o dan y ganran honno’r derbyn didyniadau polisi hwyr.

Er enghraifft, os yw’r polisi Cyflwyniad Hwyr wedi’i osod i ddidynnu 10% bob dydd ar gyfer cyflwyniadau hwyr, a bod myfyriwr yn cyflwyno aseiniad sydd werth 10 pwynt 8 diwrnod yn hwyr, byddai gradd y myfyriwr yr 2 bwynt os bydden nhw’n cael credyd llawn ar yr aseiniad (8 diwrnod yn hwyr x 1 pwynt yn cael ei dynnu bob dydd = Cosb am fod yn hwyr o 8 bwynt). Ond, os ydy radd bosib isaf wedi’i gosod i 60%, bydd gradd y myfyriwr yn cael ei haddasu i 6 pwynt. Ni fydd gan unrhyw raddau sydd wedi’u rhoi sydd yn llai na neu’n hafal i 6 bolisïau hwyr wedi’u gosod.

Nodiadau:

  • Mae gosod polisi Cyflwyniad Hwyr yn effeithio ar bob aseiniad yn y cwrs, gan gynnwys aseiniadau gyda dyddiadau erbyn yn y gorffennol. I eithrio aseiniad penodol, marciwch y cyflwyniad fel rhywbeth gwahanol i Hwyr yn Ardal Manylion y Cwrs.
  • Er mwyn cyfrifo Cosb am fod yn Hwyr, bydd diwrnodau yn cael eu talgrynnu i’r rhif cyfan nesaf. Er enghraifft, os bydd myfyriwr yn cyflwyno 1.3 diwrnod yn hwyr, bydd y Gosb am fod yn Hwyr yn ystyried bod y myfyriwr 2 ddiwrnod yn hwyr. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gyfnodau o orau.
  • Bydd gosod didyniad i gyflwyniadau hwyr yn effeithio’n awtomatig ar unrhyw gyflwyniadau sydd eisoes wedi’u graddio. Felly, dylai’r polisi Cyflwyniad Hwyr gael ei osod pan mae cwrs yn cael ei greu cyn creu aseiniadau.
  • Ni fydd y polisi Cyflwyniad Hwyr yn effeithio ar gyflwyniadau mewn cyfnodau graddio sydd wedi dod i ben neu gyflwyniadau ar gyfer ymrestriadau wedi’u dirwyn i ben.
  • Ni fydd y polisi Cyflwyniad Hwyr yn cael ei osod yn awtomatig i aseiniadau Dim Cyflwyniad neu Ar Bapur. Ond, mae modd ychwanegu label Hwyr yn Ardal Manylion y Radd.
  • Ni fydd y polisi Cyflwyniad Hwyr yn effeithio ar gyflwyniadau ar gyfer aseiniadau Cyflawn/Anghyflawn.
  • Efallai na fydd y polisi Cyflwyniad Hwyr yn gweithio’n iawn pan fydd yn cael ei osod i gwis sydd wedi cael ei greu gan ddefnyddio’r adnodd Cwisiau Clasurol ac wrth ddefnyddio polisi Cyflwyniad Coll. I sicrhau bod y didyniad hwyr yn cael ei gyfrifo’n iawn ar gyfer y cwisiau hyn, rhaid i chi osod dyddiad ac amser Tan sydd ar ôl y dyddiad Erbyn. Os na fyddwch chi’n gosod dyddiad Tan ar gyfer y cwis, gallwch chi osod pwyntiau ystumio’r cais i 0 yn SpeedGrader wrth raddio'r cwis.
  • Does dim modd delio â’r Polisi Cyflwyniadau Hwyr wrth ddefnyddio mwy nag un cais yn New Quizzes.

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Agor Gosodiadau Llyfr Graddau

Cliciwch yr eicon Gosodiadau (Settings).

Gweld Polisïau Gwaith Hwyr

Gweld Polisïau Gwaith Hwyr

Yng Ngosodiadau’r Llyfr Graddau, ewch i’r tab Polisïau Hwyr (Late Policies).

Gosod Polisi Cyflwyniad Hwyr

Gosod Polisi Cyflwyniad Hwyr

Cliciwch y blwch ticio Gosod didyniad yn awtomatig i gyflwyniadau hwyr (Automatically apply deduction to late submissions).

Nodyn: Bydd dewis y blwch ticio hwn yn gosod yn awtomatig y didyniad rydych chi wedi’i osod ar gyfer unrhyw gyflwyniadau hwyr yn y cwrs sydd eisoes wedi cael eu graddio yn ogystal â’i osod ar unrhyw gyflwyniadau hwyr y byddwch chi’n eu graddio yn y dyfodol.

Gosod Didyniad

Gosod Didyniad

I osod y ganran rydych chi eisiau ei didynnu o gyflwyniadau hwyr, gosodwch ganran yn y maes Didyniad Cyflwyniad Hwyr (Late Submission Deduction) [1]. Yna gosodwch y cyfnod yr hoffech chi i Canvas ddidynnu pwyntiau ar ei gyfer yn y gwymplen Cyfnod Didynnu (Deduction Interval) [2]. Yr opsiynau cyfnod sydd ar gael yw Diwrnod neu Awr.

Gosod y Radd Isaf Bosib

Gosod y Radd Isaf Bosib

I reoli trothwy’r radd isaf bosib ar gyfer y polisi hwyr, rhowch ganran yn y maes Gradd isaf bosib (Lowest possible grade). Y ganran gradd isaf posib yw’r sgôr isaf y gall myfyriwr ei gael pam mae didyniadau polisi hwyr yn cael eu gosod ar raddau sydd wedi’i rhoi uwchben y ganran honno. Ni fydd unrhyw radd sydd wedi’i rhoi sy’n hafal i neu o dan y ganran honno’r derbyn didyniadau polisi hwyr.

Gosod Gosodiadau

Gosod Gosodiadau

Cliciwch y botwm Gosod Gosodiadau (Apply Settings).

Gweld Graddau

Gweld Graddau

Gallwch chi weld y graddau sydd wedi’u heffeithio yn y Llyfr Graddau.

Gweld Ardal Manylion y Radd

Gweld Ardal Manylion y Radd

Yn Ardal Manylion y Radd, gallwch chi weld manylion am radd y myfyriwr ac addasu’r gosodiadau ar gyflwyniadau unigol pob myfyriwr.

Yn yr adran Gwybodaeth gradd (Grade info) [1], gallwch chi weld neu olygu’r radd y gwnaethoch chi ei rhoi i’r myfyriwr am ei gyflwyniad, faint sy’n cael ei dynnu am gosb am fod yn hwyr, a gradd derfynol y myfyriwr ar gyfer yr aseiniad.

Yn yr adran Statws (Status) [2], gallwch chi weld faint o ddiwrnodau’n hwyr y gwnaeth y myfyriwr gyflwyno’r aseiniad ac addasu nifer y diwrnodau hwyr yn y maes cyfnod. Gallwch chi hefyd newid y cyflwyniad eich hun i statws gwahanol i Hwyr, ond bydd newid y statws yn tynnu unrhyw gosb am fod yn hwyr oedd wedi cael ei rhoi’n awtomatig i gyflwyniad y myfyriwr.

Gweld Rhybudd Polisi Hwyr

Os byddwch chi’n gosod polisi hwyr, ac yna’n addasu unrhyw un o’r paramedrau, bydd Canvas yn dangos rhybudd i roi gwybod i chi y bydd newid y polisi hwyr yn effeithio ar gyflwyniadau sydd eisoes wedi’u graddio I eithrio cyflwyniad o’r gosb am fod yn hwyr bydd angen i chi newid statws y cyflwyniad eich hun i rywbeth gwahanol i hwyr yn Ardal Manylion y Radd.