Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n gweld cynnwys a gweithgarwch myfyriwr mewn grŵp fel addysgwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n gweld cynnwys a gweithgarwch myfyriwr mewn grŵp fel addysgwr?

Fel addysgwr, gallwch weld beth sy’n digwydd mewn grwpiau drwy edrych ar bob grŵp defnyddiwr. Gallwch weld gweithgarwch myfyriwr yn y grŵp a gweld cynnwys sydd wedi'i greu gan grŵp. Hefyd, gallwch gael mynediad at grwpiau myfyrwyr i greu cydweithrediadau grŵp ac ychwanegu cynnwys arall sy’n benodol i grŵp os oes angen.

Agor yr adnodd Pobl

Agor yr adnodd Pobl

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Agor Set Grwpiau

Cliciwch enw’r set grwpiau.

Mynd i Dudalen Hafan y Grŵp

Wrth ymyl enw’r grŵp, cliciwch y ddewislen Opsiynau (Options) [1]. Wedyn, cliciwch y ddolen Mynd i Dudalen Hafan y Grŵp (Visit Group Homepage) [2].

Gweld Tudalen Hafan y Grŵp

Fel yr addysgwr, gallwch weld holl weithgarwch y myfyriwr yn y grŵp drwy glicio unrhyw ddolen yn Newislen Crwydro - Grwpiau (Group Navigation Menu) [1]. Hefyd, gallwch gymryd rhan mewn unrhyw faes cynnwys yn y grŵp, fel creu cydweithrediad ar gyfer y grŵp neu weld trafodaeth grŵp. Ond, gallwch ddal greu cydweithrediadau a thrafodaethau grŵp o’r cwrs. Gall aelodau grŵp greu eu cynnwys eu hunain ar gyfer y grŵp hefyd.

Wrth edrych ar grŵp myfyrwyr, gallwch newid a gweld pob grŵp yn rhwydd o fewn set grwpiau drwy glicio’r ddolen Newid Grŵp (Switch Group) [2]. Hefyd, mae addysgwyr ac arweinwyr grwpiau myfyrwyr yn gallu gweld y ddolen Golygu Grŵp (Edit Group) [3], sy’n caniatáu mynediad cyflym i olygu enw’r grŵp.

I fynd yn ôl i dudalen hafan y cwrs, ewch at ddolen y briwsion bara a chlicio enw’r cwrs [4].

Nodyn: I ehangu neu grebachu'r Ddewislen Crwydro'r Grŵp, cliciwch yr eicon Dewislen (Menu) [5]. Pan fyddwch chi’n dewis ehangu neu grebachu’r ddewislen crwydro'r grŵp, bydd eich dewis yn cael ei osod ar bob grŵp rydych chi’n aelod ohono.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.