Sut alla i ddefnyddio Canvas ar fy nyfais symudol fel addysgwr?

Mae Canvas yn gweithredu yn unol â safonau open web, felly mae’r rhan fwyaf o nodweddion yn gallu cael eu defnyddio ar ddyfeisiau symudol. Wrth i ddyfeisiau symudol gael eu defnyddio fwy a mwy, fe ddylech chi lunio eich cyrsiau gan ystyried yr arferion gorau ar gyfer dyfeisiau symudol.

Porwyr Symudol

Gallwch gael mynediad at Canvas o unrhyw borwr ar eich dyfais Android/iOS. Fodd bynnag, does dim modd delio â phorwyr symudol, ac efallai na fydd nodweddion yn gweithio yn ôl y disgwyl wrth gymharu â defnyddio Canvas mewn porwr bwrdd gwaith cwbl gydnaws.

Ar ddyfeisiau symudol, mae Canvas wedi'i ddylunio i gael ei ddefnyddio yn apiau symudol Canvas. Dim ond pan fydd gweithred yn yr ap yn cysylltu’n uniongyrchol â’r porwr, fel pan fydd myfyrwyr yn gwneud rhai mathau penodol o gwisiau, y bydd modd defnyddio tudalennau Canvas mewn porwr symudol. Os nad oes modd defnyddio tudalennau yn yr ap ar hyn o bryd, fel Cynadleddau a Chydweithrediadau, does dim modd eu defnyddio yn y porwr chwaith.

Hefyd, dim ond rhywfaint o gymorth y mae Canvas yn ei gynnig ar gyfer porwyr symudol cynhenid ar ddyfeisiau tabled. I gael y manylion, darllenwch y canllawiau cymorth cyfyngedig ar gyfer porwyr symudol.

Apiau Symudol

Rydyn ni wrthi’n gwella ein hapiau symudol cynhenid er mwyn gallu defnyddio cymaint o nodweddion Canvas â phosib. Mae gan Instructure bedwar ap symudol cynhenid ar gyfer addysgwyr y gellir eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim ar ffonau a dyfeisiau tabled.

  • Ap Canvas Teacher (iOS 10.0+, Android 5.0+). Mae’r ap hwn yn caniatáu i chi reoli cynnwys cyrsiau a graddio cyflwyniadau myfyrwyr yn unrhyw le, unrhyw bryd. Mae’n diweddaru SpeedGrader a’r Llyfr Graddau er mwyn bod yn gyson. Gallwch weld nodweddion symudol Canvas Teacher yn ôl fersiwn a dyfais.

Mae rhagor o wybodaeth am apiau symudol ar gael yng Nghanllawiau Canvas ar gyfer dyfeisiau symudol.