Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n gweld Mynegai Cyrsiau Cyhoeddus fy sefydliad fel addysgwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n gweld Mynegai Cyrsiau Cyhoeddus fy sefydliad fel addysgwr?

Mae'r Mynegai Cyrsiau Cyhoeddus yn gadael i bob defnyddiwr mewn sefydliad weld mynegai cyrsiau'r sefydliad ar fformat catalog. Gallwch weld dolen i'r Mynegai Cyrsiau Cyhoeddus ar y dudalen Fy Nghyrsiau.

Nodyn: Ar hyn o bryd mae'r Mynegai Cyrsiau Cyhoeddus yn nodwedd cyfrif. Os nad ydych chi’n gweld y ddolen cyrsiau, nid yw eich sefydliad wedi galluogi’r nodwedd hon. Dysgwch sut i gynnwys eich cwrs yn y Mynegai Cyrsiau Cyhoeddus.

Agor Cyrsiau

Agor Cyrsiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch y ddolen Pob Cwrs (All Courses) [2].

Pori drwy fwy o gyrsiau

Yn y bar ochr Fy Nghyrsiau, cliciwch y ddolen Pori drwy fwy o gyrsiau (Browse More Courses).

Gweld Pob Cwrs

Gallwch weld pob cwrs sydd wedi'i gynnwys yn y mynegai cyrsiau cyhoeddus, gyda'r cyrsiau diweddaraf yn cael eu dangos yn gyntaf.

Gallwch weld enw'r cwrs [1] a disgrifiad, os oes un o gwbl [2].

Chwilio am Gyrsiau

Gallwch chwilio am gyrsiau mewn nifer o wahanol ffyrdd. Yn y maes Enw [1], gallwch deipio enw'r cwrs.

Gallwch hefyd chwilio am gyrsiau yn ôl statws. Os ydych chi am weld cyrsiau cyhoeddus yn unig, ticiwch y blwch Cyrsiau cyhoeddus yn unig (Public courses only) [2]. Os ydych chi am weld cyrsiau ymrestriad agored yn unig, ticiwch y v blwch Cyrsiau ymrestriad agored yn unig (Open enrollment courses only) [3]. Mae cyrsiau ymrestriad agored yn gyrsiau y gallwch ymuno â nhw ar unrhyw adeg.

Ar ôl i chi orffen dewis eich opsiynau chilio, cliciwch y botwm Chwilio (Search) [4].

Gweld Cwrs

I weld cwrs, cliciwch enw’r cwrs [1]. Os yw cwrs yn gadael i fyfyrwyr hunan-ymrestru, gallwch ymuno â'r cwrs ar unrhyw adeg trwy glicio'r botwm Ymuno â’r Cwrs hwn (Join this Course) [2]. Ond, gallwch weld y cwrs i ddechrau ac ymrestru ar dudalen hafan y cwrs.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.