cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n graddio cwis yn New Quizzes?

Sut ydw i’n graddio cwis yn New Quizzes?

Gallwch chi raddio cwisiau New Quizzes yn defnyddio SpeedGrader. Mae’r rhan fwyaf o eitemau cwis yn cael eu graddio’n awtomatig ar ôl i fyfyriwr gyflwyno’r cwis. Ond rhaid i gwestiynnau llwytho ffeil i fyny a thraethodau gael eu graddio gennych chi.

Mae'r wers hon yn disgrifio sut i gael mynediad at SpeedGrader o’r Llyfr Graddau.

Nodiadau:

  • Allwch chi ddim graddio cwisiau New Quizzes mewn cyrsiau sydd wedi dirwyn i ben.
  • Nid yw graddau Cwisiau Newydd gydag ymrestriadau sydd wedi dod i ben yn cael eu hanfon i Lyfr Graddau Canvas.

Agor Graddau

Agor Graddau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Graddau (Grades).

Agor SpeedGrader

SpeedGrader o'r Llyfr Graddau Newydd.

I agor SpeedGrader, hofrwch dros bennawd y golofn aseiniad a chlicio’r eicon Opsiynau (Options) [1]. Yna cliciwch y ddolen SpeedGrader [2].

Gweld SpeedGrader

Gweld y cwis yn SpeedGrader [1]. Wrth raddio cwisiau, gallwch chi ddefnyddio opsiynau dewislen [2], newid myfyrwyr [3], newid cyflwyniadau [4], a gadael sylwadau aseiniadau [5] yn SpeedGrader. Dysgwch sut i ddefnyddio SpeedGrader.

Gweld Cwestiynau sydd Angen eu Hadolygu

Gweld Cwestiynau sydd Angen eu Hadolygu

Os oes unrhyw gwestiynau angen eu graddio eich hun, bydd y dudalen Canlyniadau yn dangos neges rhybudd yn rhestru’r cwestiynau i’w hadolygu. Rhaid i gwestiynau llwytho ffeil i fyny a thraethodau gael eu graddio gennych chi.

Gweld Canlyniadau

Gweld Canlyniadau

Mae canlyniadau cwisiau’n cynnwys y sgôr canran [1], sgôr pwyntiau [2], a’r amser i gwblhau’r ymgais [3].

 

Graddio Eitem

Graddio Eitem

Mae gan eitemau sydd angen eu graddio gennych chi forder llwyd [1]/

I roi pwyntiau llawn i fyfyriwr am ateb, cliciwch y botwm Tic (Checkmark) [2]. I roi dim pwyntiau i fyryriwr am ateb, cliciwch y botwm X [3]. Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r botymau Saeth (Arrow) i gynyddu neu leihau’r sgôr [4].

Ailraddio Eitem

Ailraddio Eitem

Gallwch chi hefyd ailraddio eitemau cwis sydd wedi cael eu graddio’n barod.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback