cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i'n ychwanegu digwyddiad at galendr cwrs?

Sut ydw i'n ychwanegu digwyddiad at galendr cwrs?

Mae digwyddiad Canvas yn weithgarwch Canvas sydd ddim wedi’i raddio. Ni fydd digwyddiadau rydych yn eu creu ar y Calendr yn ymddangos ar y dudalen Aseiniadau (Assignments) nac yn y Llyfr Graddau. Ond byddant yn ymddangos ar dudalen y Maes Llafur (Syllabus) a chalendrau myfyrwyr. Gallwch greu digwyddiadau gydag amser penodol ynghyd â digwyddiadau diwrnod cyfan.

Er enghraifft, mae modd i chi greu digwyddiad cwrs gyda dolen i'r deunyddiau yr ydych am i’r myfyrwyr eu darllen er mwyn paratoi at drafodaeth ddosbarth sydd ar y calendr. Ni fyddwch yn graddio myfyrwyr ar p'un ai a ydynt wedi gwneud y gwaith darllen neu beidio, ond byddwch yn darparu’r deunyddiau darllen ar ddiwrnod penodol er mwyn eu helpu i reoli eu hamser yn effeithlon.

Gallwch chi hefyd ddyblygu digwyddiad.

Agor Calendr

Agor Calendr

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Calendr (Calendar).

Ychwanegu Digwyddiad

Ychwanegu Digwyddiad

Cliciwch unrhyw ddyddiad ar y calendr i ychwanegu digwyddiad [1]. Neu, cliciwch y saethau drws nesaf i enw’r mis i fynd i fis gwahanol [2] a dewis dyddiad.

Os nad ydych chi am ddod o hyd i'r dyddiad eich hun, gallwch glicio’r eicon Ychwanegu (Add) [3].

Ychwanegu Manylion Digwyddiad

Ychwanegu Manylion Digwyddiad

Rhowch deitl i’r digwyddiad [1].

Yn dibynnu ar sut y gwnaethoch chi ychwanegu eich digwyddiad, mae’n bosib y bydd y dyddiad wedi cael ei lenwi i chi. Os nad yw wedi’i lenwi, rhowch ddyddiad yn y maes dyddiad [2].

Mae’n bosib y bydd amseroedd y calendr wedi cael eu llenwi i chi hefyd yn y meysydd O (From) [3]. Golygwch neu rhowch amser dechrau a gorffen ar gyfer eich digwyddiad. I greu digwyddiad diwrnod cyfan, gadewch y meysydd O (From) yn wag fel nad oes amser dechrau a gorffen ar gyfer eich digwyddiad.

Os oes angen lleoliad, rhowch leoliad ar gyfer y digwyddiad [4].

Yn y gwymplen Calendr (Calendar) [5], dewiswch galendr y cwrs ar gyfer y digwyddiad.

Cyflwyno Digwyddiad

Cyflwyno Digwyddiad

I ychwanegu mwy o fanylion at eich digwyddiad, cliciwch y botwm Mwy o Opsiynau (More Options) [1]. Gallwch ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i ychwanegu disgrifiad neu ddolenni adnoddau, ychwanegu lleoliad cyfeiriad, a dyblygu'r digwyddiad.

Os mai dim ond gyda manylion dros dro rydych chi am greu'r digwyddiad, a’ch bod am ychwanegu manylion rywbryd eto, cliciwch y botwm Cyflwyno [2]. Gallwch olygu'ch digwyddiad ar unrhyw adeg

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback