Sut ydw i’n defnyddio’r rhestr Tasgau i’w Gwneud a'r bar ochr yn y Dangosfwrdd fel addysgwr?

Yn y Dangosfwrdd Gwedd Cardiau a'r Dangosfwrdd Gweithgarwch Diweddar, mae'r bar ochr yn cynnwys rhestr o Dasgau i'w Gwneud ac adrannau eraill sy’n eich helpu i wybod pa aseiniadau a digwyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer pob un o’ch cyrsiau. Mae'r bar ochr yn cynnwys eitemau penodol ar gyfer rolau addysgwyr a myfyrwyr. Os ydych chi wedi ymrestru ar gyfer cyrsiau Canvas gyda mwy nag un rôl defnyddiwr, efallai y bydd eich bar ochr yn dangos eitemau ar gyfer y ddwy rôl.

Mae'r bar ochr yn debyg i’r bar ochr sydd i’w weld ar Dudalen Hafan y Cwrs, ond dim ond eitemau ar gyfer y cwrs penodol hwnnw sydd i’w gweld ym mar ochr y cwrs. Yn dibynnu ar gynllun tudalen Hafan y Cwrs, gall y bar ochr ar gyfer cwrs gynnwys adrannau ychwanegol, yn ogystal â'r rheini sydd i’w gweld yn y bar ochr.

Agor Dangosfwrdd

Agor Dangosfwrdd

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Dangosfwrdd (Dashboard).

Gweld Eitemau Cwrs ar y Bar Ochr

Gweld Eitemau Cwrs ar y Bar Ochr

Mae’r bar ochr yn dangos gwahanol eitemau gweithredu yn eich holl gyrsiau. Mae pob eitem yn gysylltiedig â chwrs penodol. Mae pob eitem o’ch holl gyrsiau gweithredol i’w gweld yn y bar ochr – nid dim ond o’r cyrsiau sydd wedi’u gwneud yn ffefrynnau ar y Dangosfwrdd.

I adnabod cyrsiau, mae pob eitem ar y bar ochr yn dangos cod y cwrs, neu enw byr ar gyfer y cwrs [1]. Mae cod y cwrs i’w weld yn syth o dan enw llawn y cwrs.

Gellir rhoi enw byr ar gyrsiau yn y bar ochr, yn hytrach na chodau cyrsiau sy’n hir neu rai y mae’n anodd cofio pa gyrsiau maen nhw’n eu cynrychioli. Os ydych chi wedi creu enw byr ar gyfer cwrs, enw byr y cwrs fydd yn ymddangos yn y bar ochr yn hytrach na chod y cwrs [2]. Fodd bynnag, bydd cod gwreiddiol y cwrs bob amser i’w weld ar gerdyn y cwrs.

Gweld Adrannau Addysgwr

Gweld Adrannau Addysgwr

Mae’r bar ochr yn eich helpu i reoli'r broses raddio ym mhob un o’ch cyrsiau. Fodd bynnag, mae aseiniadau nad ydynt yn cael eu graddio ac nad oes angen eu cyflwyno ar-lein yn ymddangos tan y dyddiad erbyn yn unig.

Mae’r adran Tasgau i’w Gwneud (To Do) bob amser yn dangos yr holl eitemau y mae angen eu graddio yn Canvas, waeth beth yw’r dyddiad erbyn [1]. Mae pob eitem yn y rhestr Tasgau i’w Gwneud yn dangos enw’r aseiniad, enw’r cwrs, nifer y pwyntiau a'r dyddiad erbyn ar gyfer yr aseiniad. Gall rhai aseiniadau ddangos mwy nag un dyddiad erbyn.

Mae’r adran Ar y Gweill (Coming Up) yn dangos aseiniadau a digwyddiadau sydd ar y gweill yn ystod y saith diwrnod nesaf [2]. Gall eitemau gynnwys cwisiau heb eu graddio ac aseiniadau nad oes angen eu cyflwyno yn Canvas, ond ni fydd y mathau hyn o aseiniadau i’w gweld yn y rhestr Tasgau i’w Gwneud (To Do) ar gyfer addysgwyr. Gall rhai eitemau ddangos mwy nag un dyddiad erbyn. Mae'r adran Ar y Gweill (Coming Up) yn dangos hyd at 20 o eitemau wedi’u trefnu yn ôl dyddiad.

Os yw’ch gweinyddwr Canvas wedi rhoi caniatâd i chi greu cyrsiau, efallai y byddwch yn gweld y botwm Dechrau Cwrs Newydd (Start a New Course) [3], a fyddai’n eich galluogi chi i greu Cwrs Canvas newydd.

Mae'r botwm Gweld Graddau (View Grades) yn cysylltu â thudalen Graddau’r Dangosfwrdd, ac yn dangos cyfartaledd y radd gyffredinol ar gyfer eich holl gyrsiau gweithredol [4].

Rheoli Eitemau Bar Ochr

Rheoli Eitemau Bar Ochr

Mae eitem pob adran yn nodi sawl gwaith y mae’n rhaid i eitemau gael eu graddio [1]. Yn ddiofyn, mae’r dolenni Aseiniad Gradd yn agor i SpeedGrader mewn tab porwr newydd [2]. Gallwch chi analluogi dolenni Aseiniad Gradd drwy agor tab newydd yn eich Gosodiadau Nodweddion ar gyfer Defnyddwyr (User Feature Settings).

Os yw adran yn cynnwys mwy o eitemau nag sydd wedi’u rhestru, bydd dolen yn ymddangos o dan y rhestr a bydd modd ei defnyddio i weld pob eitem i'w wneud [3].

Mae’r adran Tasgau i’w Gwneud yn dangos hyd at saith eitem sydd â dyddiadau erbyn yn yr wythnosau nesaf. I weld rhagor o eitemau, rhaid i chi dynnu eitemau o'r rhestr eich hun. I gael gwared ag eitem ar y rhestr Tasgau i’w Gwneud, cliciwch yr eicon tynnu [4].

Nodyn: Pan fydd eitem yn cael ei dynnu, yr unig ffordd i'w adfer i'r adran Tasgau i’w Gwneud yw os bydd cyflwyniad newydd yn cael ei dderbyn ar gyfer yr aseiniad hwnnw.