cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i'n rheoli dolenni dewislen Crwydro'r Cwrs?

Sut ydw i'n rheoli dolenni dewislen Crwydro'r Cwrs?

Fel addysgwr, gallwch chi reoli pa ddolenni sy'n ymddangos yn newislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation). Mae Canvas yn cynnwys set o ddolenni Crwydro'r Cwrs sy’n ymddangos yn ddiofyn, a does dim modd eu hailenwi. Yn dibynnu ar ffurfweddiad eich cwrs, mae’n bosib y bydd dolenni eraill ar gael ac y bydd modd eu haddasu.

Bydd dolenni i adrannau heb unrhyw gynnwys ac nad yw myfyrwyr yn gallu creu cynnwys ar eu cyfer yn cael eu cuddio'n awtomatig ar gyfer myfyrwyr a bydd yn dangos yr eicon Gweladwy i addysgwyr. Er enghraifft, os nad oes deilliannau dysgu wedi’u pennu ar gyfer y cwrs, byddwch yn gweld y ddolen Deilliannau (Outcomes) gyda'r eicon Gweladwy, ond fydd myfyrwyr ddim yn gweld y ddolen o gwbl. Mae’n bosib i Apiau Allanol sydd wedi’u Ffurfweddu (Configured External Apps) greu dolenni ychwanegol ar gyfer Crwydro'r Cwrs (Course Navigation).

Mae analluogi dolen crwydro'r cwrs yn creu'r ailgyfeiriad canlynol:

  • Cudd yn unig (dim modd analluogi ond yn dal yn hygyrch drwy URL uniongyrchol): Trafodaethau a Graddau
  • Mae’r dudalen wedi’i hanalluogi; bydd yn ailgyfeirio at y dudalen Hafan (Home page): Cyhoeddiadau (Announcements), Aseiniadau (Assignments), Cynadleddau (Conferences), Cydweithrediadau (Collaborations), Ffeiliau (Files), Modiwlau (Modules), Deilliannau (Outcomes), Cwisiau (Quizzes), Tudalennau (Pages), Pobl (People), Cyfarwyddiadau Sgorio (Rubrics), a Maes Llafur (Syllabus)
  • Mae’r dudalen wedi’i hanalluogi; fydd hi ddim yn ymddangos yn y ddewislen crwydro: Unrhyw ddolenni LTI, fel Presenoldeb (Attendance), Sgwrs (Chat), a SCORM

Mae aildrefnu a chuddio dolenni Crwydro'r Cwrs (Course Navigation) ar gyfer Cyhoeddiadau (Announcements), Aseiniadau (Assignments), Trafodaethau (Discussions), a Ffeiliau (Files) hefyd yn effeithio ar dabiau’r cwrs yng ngwedd cwrs y Dangosfwrdd (Dashboard) ar gyfer pob defnyddiwr. Ar ben hynny, bydd analluogi’r ddolen Ffeiliau (Files) yn cuddio’r tab Ffeiliau yn y Dewisydd Cynnwys (Content Selector) yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog (Rich Content Editor) ar gyfer myfyrwyr.

Bydd addysgwyr yn parhau i allu gweld y dolenni crwydro’r cwrs canlynol hyd yn oed os ydyn nhw wedi cael eu cuddio neu eu hanalluogi: Hafan, Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Cydweithrediadau, Cynadleddau, Trafodaethau, Ffeiliau, Graddau, Modiwlau, Deilliannau, Tudalennau, Pobl, Cwisiau, Cyfarwyddiadau Sgorio, Gosodiadau, a Maes Llafur.

Nodiadau:

  • Ar gyfer dolenni dewislen crwydro nad oes modd eu hanalluogi, mae angen mynediad i’r URL i ddangos y data cysylltiedig mewn rhannau eraill o Canvas. Efallai y bydd modd cyfyngu mwy ar fynediad i dudalennau cudd drwy newid hawliau myfyrwyr penodol yn Canvas. Cysylltwch â'ch gweinyddwr Canvas am gymorth.
  • Os ydych chi’n analluogi’r ddolen Crwydro’r Cwrs ar gyfer adnodd allanol, ni fydd y ddolen yn dangos yn eich rhestr Crwydro’r Cwrs mwyach.
  • Os ydy’r ddolen crwydro’r cwrs ar gyfer y dudalen wedi’i hanalluogi ac wedi’i chuddio rhag myfyrwyr, ni fydd y botwm Gwedd Myfyriwr yn ymddangos.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor dewislen Crwydro

Agor dewislen Crwydro

Cliciwch y tab dewislen Crwydro (Navigation).

Cadw Dewislen Crwydro

Cadw Dewislen Crwydro

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Gweld Dolenni Crwydro'r Cwrs

Gweld Dolenni Crwydro'r Cwrs

Gweld y Ddewislen Crwydro'r Cwrs Bydd dolenni crwydro’n ymddangos yn y drefn rydych chi wedi’i neilltuo yng Ngosodiadau’r Cwrs.

Mae unrhyw ddolen Crwydro’r Cwrs sydd wedi’i chuddio rhag myfyrwyr yn dangos yr eicon Gweladwy (Visibility) [1]. Gall fod dolen wedi’i chuddio i fyfyrwyr oherwydd nad oes cynnwys yn yr ardal nodwedd [2] neu oherwydd bod y ddolen wedi’i hanalluogi [3].

Nodyn: Os ydych chi wedi analluogi dolen Crwydro’r Cwrs i adnodd allanol, ni fydd y ddolen honno’n ymddangos yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs a bydd wedi’i chuddio rhag pob defnyddiwr y cwrs, gan gynnwys addysgwyr.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback