Sut ydw i'n rheoli dolenni dewislen Crwydro'r Cwrs?

Fel addysgwr, gallwch chi reoli pa ddolenni sy'n ymddangos yn newislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation). Mae Canvas yn cynnwys set o ddolenni Crwydro'r Cwrs sy’n ymddangos yn ddiofyn, a does dim modd eu hailenwi. Yn dibynnu ar ffurfweddiad eich cwrs, mae’n bosib y bydd dolenni eraill ar gael ac y bydd modd eu haddasu.

Bydd dolenni i adrannau heb unrhyw gynnwys ac nad yw myfyrwyr yn gallu creu cynnwys ar eu cyfer yn cael eu cuddio'n awtomatig ar gyfer myfyrwyr a bydd yn dangos yr eicon Gweladwy i addysgwyr. Er enghraifft, os nad oes deilliannau dysgu wedi’u pennu ar gyfer y cwrs, byddwch yn gweld y ddolen Deilliannau (Outcomes) gyda'r eicon Gweladwy, ond fydd myfyrwyr ddim yn gweld y ddolen o gwbl. Mae’n bosib i Apiau Allanol sydd wedi’u Ffurfweddu (Configured External Apps) greu dolenni ychwanegol ar gyfer Crwydro'r Cwrs (Course Navigation).

Mae analluogi dolen crwydro'r cwrs yn creu'r ailgyfeiriad canlynol:

  • Cudd yn unig (dim modd analluogi ond yn dal yn hygyrch drwy URL uniongyrchol): Trafodaethau a Graddau
  • Mae’r dudalen wedi’i hanalluogi; bydd yn ailgyfeirio at y dudalen Hafan (Home page): Cyhoeddiadau (Announcements), Aseiniadau (Assignments), Cynadleddau (Conferences), Cydweithrediadau (Collaborations), Ffeiliau (Files), Modiwlau (Modules), Deilliannau (Outcomes), Cwisiau (Quizzes), Tudalennau (Pages), Pobl (People), Cyfarwyddiadau Sgorio (Rubrics), a Maes Llafur (Syllabus)
  • Mae’r dudalen wedi’i hanalluogi; fydd hi ddim yn ymddangos yn y ddewislen crwydro: Unrhyw ddolenni LTI, fel Presenoldeb (Attendance), Sgwrs (Chat), a SCORM

Mae aildrefnu a chuddio dolenni Crwydro'r Cwrs (Course Navigation) ar gyfer Cyhoeddiadau (Announcements), Aseiniadau (Assignments), Trafodaethau (Discussions), a Ffeiliau (Files) hefyd yn effeithio ar dabiau’r cwrs yng ngwedd cwrs y Dangosfwrdd (Dashboard) ar gyfer pob defnyddiwr. Ar ben hynny, bydd analluogi’r ddolen Ffeiliau (Files) yn cuddio’r tab Ffeiliau yn y Dewisydd Cynnwys (Content Selector) yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog (Rich Content Editor) ar gyfer myfyrwyr.

Bydd addysgwyr yn parhau i allu gweld y dolenni crwydro’r cwrs canlynol hyd yn oed os ydyn nhw wedi cael eu cuddio neu eu hanalluogi: Hafan, Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Cydweithrediadau, Cynadleddau, Trafodaethau, Ffeiliau, Graddau, Modiwlau, Deilliannau, Tudalennau, Pobl, Cwisiau, Cyfarwyddiadau Sgorio, Gosodiadau, a Maes Llafur.

Nodiadau:

  • Ar gyfer dolenni dewislen crwydro nad oes modd eu hanalluogi, mae angen mynediad i’r URL i ddangos y data cysylltiedig mewn rhannau eraill o Canvas. Efallai y bydd modd cyfyngu mwy ar fynediad i dudalennau cudd drwy newid hawliau myfyrwyr penodol yn Canvas. Cysylltwch â'ch gweinyddwr Canvas am gymorth.
  • Os ydych chi’n analluogi’r ddolen Crwydro’r Cwrs ar gyfer adnodd allanol, ni fydd y ddolen yn dangos yn eich rhestr Crwydro’r Cwrs mwyach.
  • Os ydy’r ddolen crwydro’r cwrs ar gyfer y dudalen wedi’i hanalluogi ac wedi’i chuddio rhag myfyrwyr, ni fydd y botwm Gwedd Myfyriwr yn ymddangos.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs (Course Navigation), cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor dewislen Crwydro

Agor dewislen Crwydro

Cliciwch y tab dewislen Crwydro (Navigation).

Cadw Dewislen Crwydro

Cadw Dewislen Crwydro

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Gweld Dolenni Crwydro'r Cwrs

Gweld Dolenni Crwydro'r Cwrs

Gweld y Ddewislen Crwydro'r Cwrs Bydd dolenni crwydro’n ymddangos yn y drefn rydych chi wedi’i neilltuo yng Ngosodiadau’r Cwrs.

Mae unrhyw ddolen Crwydro’r Cwrs sydd wedi’i chuddio rhag myfyrwyr yn dangos yr eicon Gweladwy (Visibility) [1]. Gall fod dolen wedi’i chuddio i fyfyrwyr oherwydd nad oes cynnwys yn yr ardal nodwedd [2] neu oherwydd bod y ddolen wedi’i hanalluogi [3]. Mae dolenni sy’n cael eu hanalluogi gan addysgwr cwrs yn ymddangos ar waelod y Ddewislen Crwydro'r Cwrs uwchben y ddolen Gosodiadau [4].

Nodyn: Os ydych chi wedi analluogi dolen Crwydro’r Cwrs i adnodd allanol, ni fydd y ddolen honno’n ymddangos yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs a bydd wedi’i chuddio rhag pob defnyddiwr y cwrs, gan gynnwys addysgwyr.