Sut ydw i’n llwytho dogfen i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel addysgwr?

Gallwch chi lwytho ffeiliau i fyny o’ch cyfrifiadur i ddolen yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog. Mae ffeiliau sy’n cael eu llwytho i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cael eu hychwanegu ar eich ffeiliau cwrs.

Mae sawl nodwedd yn Canvas yn cefnogi’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, gan gynnwys Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Trafodaethau, Tudalennau, Cwisiau, a Maes Llafur.

Yn ddiofyn, mae dolenni dogfennau wedi’u plannu yn dangos eicon sy’n gadael i ddefnyddwyr weld rhagolwg o’r ddogfen yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog. Gallwch chi analluogi’r rhagolwg mewn-llinell neu agor y rhagolwg mewn-llinell yn awtomatig.

Nodiadau: 

 • Os ydych chi’n defnyddio Hawliau Defnyddio, bydd rhaid i chi osod hawliau defnyddio’r ffeil cyn y bydd y ffeil ar gael i fyfyrwyr.
 • Pan fydd dogfen yn cael ei llwytho i fyny i’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, mae’r ffeil yn cael ei chadw yn y ffolder Cyfryngau wedi’u Llwytho i Fyny yn Ffeiliau’r Cwrs ac yn ddiofyn bydd ei statws yr un mor weladwy â’r ffolder.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog wrth greu neu olygu cyhoeddiad, aseiniad, trafodaeth, tudalen, cwis, neu faes llafur.

Nodyn: Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cefnogi bysellau hwylus. I weld y ddewislen Bysellau Hwylus, cliciwch yr eicon Bysellfwrdd neu bwyso ALT+F8 (Bysellfwrdd PC) neu Option+F8 (Bysellfwrdd Mac).

Agor yr Adnodd Llwytho Dogfennau i Fyny

Agor yr Adnodd Llwytho Dogfennau i Fyny

I lwytho dogfen i fyny o’r bar offer, cliciwch yr eicon Dogfen (Document) [1]. Yna dewiswch yr opsiwn Llwytho Dogfen i Fyny (Upload Document) [2].

I weld yr eicon Dogfen, efallai y bydd angen i chi glicio’r eicon Opsiynau [3].

Agor yr Adnodd Llwytho Dogfennau i Fyny o’r Bar Dewislen

Agor yr Adnodd Llwytho Dogfennau i Fyny o’r Bar Dewislen

Gallwch chi hefyd lwytho dogfen i fyny gan ddefnyddio’r bar dewislen yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog. Mae’r bar dewislen yn dangos teitlau offer y Golygydd Cynnwys Cyfoethog ac efallai ei fod yn well i’r rheini sy’n defnyddio bysellau crwydro.

I lwytho dogfen i fyny gan ddefnyddio’r bar dewislen, cliciwch y ddewislen Mewnosod (Insert) [1], dewiswch yr opsiwn Dogfen (Document) [2], a dewiswch yr opsiwn Llwytho Dogfen i Fyny (Upload Document) [3].

Llwytho Dogfen i Fyny drwy Lusgo a Gollwng

Llwytho Dogfen i Fyny drwy Lusgo a Gollwng

Gallwch chi lwytho dogfen i fyny a’i phlannu drwy lusgo a gollwng y ffeil sydd wedi’i chadw ar eich cyfrifiadur.

Nodyn: Gallwch chi lwytho mwy nag un ddogfen i fyny a’u plannu drwy lusgo a gollwng y ffeiliau sydd wedi’u cadw ar eich cyfrifiadur.

Llwytho Dogfen i Fyny drwy Gopïo a Gludo

Llwytho Dogfen i Fyny drwy Gopïo a Gludo

Gallwch chi lwytho dogfen i fyny a’i phlannu drwy gopïo a gludo’r ffeil sydd wedi’i chadw ar eich cyfrifiadur. I gopïo ffeil i’ch clipfwrdd, agorwch leoliad y ffeil. De-gliciwch y ffeil a dewis Copïo neu cliciwch ar y ffeil a defnyddio’r bysellau hwylus CTRL+C ar PC neu Command+C ar Mac  Gallwch ludo’r ffeil drwy dde-glicio yn y Golygydd Testun Cyfoethog a dewis Gludo neu ddefnyddio’r bysellau hwylus CTRL+V ar PC neu Command+V ar Mac.

Llwytho Dogfen i Fyny o Gyfrifiadur

Cliciwch neu llusgwch a gollyngwch ffeil cyfryngau i’r adnodd llwytho cyfryngau fyny er mwyn llwytho ffeil i fyny o’ch cyfrifiadur.  

Dewis Ffeil

Dewis Ffeil

Dewiswch y ffeil dogfen [1] a chliciwch y botwm Agor (Open) [2].

Gweld y Ffeil dan Sylw

Mae’r adnodd llwytho i fyny yn dangos enw’r ffeil dogfen [1]. I dynnu’r ffeil, cliciwch yr eicon Dileu (Delete) [3].

Rheoli Hawliau Defnyddio

Rheoli Hawliau Defnyddio

Os yw’n ofynnol yn eich sefydliad, bydd angen i chi ddewis gosodiadau hawliau defnyddio ar gyfer eich dogfen.

Yn y gwymplen Hawliau Defnyddio (Usage Right) [1], dewiswch un o’r pum hawl defnyddio canlynol:

 • Fi sydd biau’r hawlfraint: yn golygu cynnwys gwreiddiol sydd wedi’i greu gennych chi
 • Rydw i wedi cael caniatâd i ddefnyddio’r ffeil: caniatâd awdurdodedig gan yr awdur
 • Mae’r deunydd yn y parth cyhoeddus: wedi’i neilltuo’n benodol i’r parth cyhoeddus, nid oes modd ei ro o dan hawlfraint, neu nid yw wedi’i ddiogelu gan hawlfraint mwyach
 • Mae’r eithriad yn berthnasol i'r deunydd - ee defnydd teg, yr hawl i ddyfynnu, neu hawliau eraill o dan y cyfreithiau hawlfraint perthnasol: dyfyniad neu grynodeb yn cael eu defnyddio ar gyfer sylwadau, adrodd y newyddion, ymchwil, neu ddadansoddiad mewn addysg
 • Mae’r deunydd wedi'i drwyddedu o dan Creative Commons: mae’r opsiwn hwn yn golygu gosod trwydded Creative Commons benodol

Os yw’n hysbys, rhowch wybodaeth perchennog yr hawlfraint yn y maes Perchennog yr Hawlfraint (Copyright Holder) [2].

Nodyn: Os ydych chi’n addysgwr ac nad ydych chi’n siŵr pa hawliau defnyddio sy’n berthnasol i’ch dogfen, gofynnwch i weinyddwyr eich sefydliad am gyngor.

Plannu Dogfen

Cyflwyno Ffeil wedi’i Llwytho i Fyny

I blannu’r ddogfen sydd gennych chi dan sylw, cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit).

Nodyn: Bydd y ffeil yn fflachio cyn iddi gael ei phlannu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Gweld Dolen Dogfen

Gweld Dolen Dogfen wedi’i Phlannu

Gweld dolen i’ch ffeil wedi’i llwytho i fyny yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

I reoli opsiynau ar gyfer y ddolen, cliciwch deitl y ddolen a chlicio’r ddolen Opsiynau Dolen (Link Options) [2].

Gweld Opsiynau Dolen

Gallwch chi olygu testun y ddolen yn y maes Testun (Text) [1] neu gysylltu’r URL yn y maes Dolen (Link) [2].

I analluogi defnyddwyr rhag gweld rhagolwg o ffeil, dewiswch yr opsiwn Analluogi Rhagolwg (Disable Preview) [3].

Gallwch chi ddewis dangos rhagolwg o ffeil mewn ffenestr naid neu mewn rhagolwg mewn-llinell pan fyddwch chi’n clicio ar y ddolen. Gallwch chi hefyd ddewis ehangu rhagolwg mewn-llinell yn ddiofyn.

I adael i ddefnyddwyr weld rhagolwg o ffeil mewn ffenestr naid pan fyddan nhw’n clicio ar y ddolen, dewiswch yn opsiwn Rhagolwg mewn gorchudd (Preview in overlay) [4].

I adael i ddefnyddwyr weld rhagolwg mewn-llinell pan fyddan nhw’n clicio ar y ddolen, dewiswch yn opsiwn Rhagolwg mewn-llinell (Preview inline) [5]. I ehangu’r rhagolwg mewn-llinell yn ddiofyn, cliciwch y blwch ticio Ehangu rhagolwg yn ddiofyn (Expand preview by Default) [6].  

I gadw opsiynau dolen, cliciwch y botwm Wedi gorffen (Done) [7].

Nodiadau:

 • Dydy amgylchedd beta Canvas ddim yn gallu delio â rhagolygon mewn-llinell.
 • Does dim modd gweld rhagolygon mewn llinell yn y modd Golygu.

Cadw Newidiadau

Cadw Newidiadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Nodiadau:

 • Mae’r tudalennau manylion cwisiau, tudalennau, trafodaethau, ac aseiniadau yn cynnwys botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).
 • Mae’r dudalen maes llafur yn cynnwys botwm Diweddaru Maes Llafur (Update Syllabus).
 • Mae ymatebion i drafodaethau yn cynnwys botwm Postio Ymateb (Post Reply).

Gweld Cynnwys

Gweld Cynnwys

Gweld y cynnwys sydd wedi’i greu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

I weld rhagolwg o’r ffeil, cliciwch y ddolen ffeil [1].

I lwytho’r ddogfen sydd wedi’i chysylltu i lawr, cliciwch yr eicon Llwytho i Lawr [2].