Sut ydw i’n defnyddio'r tiwtorial creu cwrs Canvas fel addysgwr?

Mae tiwtorial creu cwrs Canvas yn eich helpu i ddod i ddeall yr ardaloedd nodwedd sydd ar gael mewn cwrs Canvas. Ym mhob ardal, bydd y tiwtorial yn dangos trosolwg byr a dolenni i ganllawiau defnyddiwr sy’n cyfeirio at y nodwedd honno. Mae’r tiwtorial yn gallu bod yn ddefnyddiol wrth greu cwrs newydd neu ddysgu am ardal nodwedd benodol.

Mae’r tiwtorial creu cwrs ar gael yn yr ardaloedd nodwedd canlynol: Cyhoeddiadau (Announcements), Aseiniadau (Assignments), Cydweithrediadau (Collaborations), Cynadleddau (Conferences), Mewngludo i Gwrs (Course Import), Trafodaethau (Discussions), Ffeiliau (Files), Graddau (Grades), Tudalen Hafan (Home Page), Modiwlau (Modules), Dadansoddiadau Newydd (New Analytics), Deilliannau (Outcomes), Tudalennau (Pages), Pobl (People), Cwisiau (Quizzes), Cyfarwyddiadau Sgorio (Rubrics), Gosodiadau (Settings), Maes Llafur (Syllabus), a tudalen integreiddio Zoom LTI.

Sylwch:

  • Ar hyn o bryd, mae Tiwtorial Creu Cwrs (Course Set-up Tutorial) yn opsiwn nodwedd ar gyfer cyfrif defnyddiwr. Dysgwch sut mae rheoli opsiynau nodweddion ar gyfer cyfrif defnyddiwr. Os nad yw’r tiwtorial cwrs ar gael yn eich cyfrif defnyddiwr, nid yw gweinyddwr eich sefydliad wedi galluogi’r opsiwn nodwedd cyfrif ar gyfer Tiwtorial Defnyddiwr Newydd (New User Tutorial).
  • Os ydy'r tiwtorial cwrs ar gael i chi, gallwch gau'r tiwtorial cwrs unrhyw bryd. Os ydych am ail-alluogi'r tiwtorial cwrs, gallwch alluogi'r tiwtorial fel gosodiad nodwedd i ddefnyddwyr yng Ngosodiadau Defnyddiwr.
  • Dydy’r tiwtorial creu cwrs ddim yn ymddangos mewn cyrsiau glasbrint.

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Agor Gosodiadau Defnyddiwr

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1]. Yna cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) [2].

Galluogi Tiwtorial

Galluogi Tiwtorial

Dewch o hyd i’ch opsiynau nodweddion ar gyfer defnyddwyr I alluogi’r tiwtorial creu cwrs, cliciwch yr eicon Tiwtorial Creu Cwrs (Course Set-up Tutorial) [2].

Agor Cwrs

Agor Cwrs

I agor eich cwrs, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan [1]. Yna cliciwch enw’r cwrs rydych chi am ei weld [2].

Gweld Tiwtorial

Mae cyrsiau newydd yn agor yn y Dudalen Hafan (Home Page), sy’n dangos y tiwtorial Tudalen Hafan (Home Page tutorial) [1]. Mae’r tiwtorial yn nodi pwrpas y dudalen [2] ac yn darparu dolenni i ganllawiau Canvas cysylltiedig [3].

Parhau â’r Tiwtorial

I weld y tiwtorial creu cwrs ar gyfer tudalen wahanol yn Canvas, cliciwch y ddolen ar gyfer y dudalen yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs [1].

Mae cynnwys y tiwtorial yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r dudalen rydych chi’n edrych arni [2].

Crebachu Tiwtorial

Crebachu neu Ehangu Tiwtorial

Yn ddiofyn, mae'r tiwtorial yn cael ei ehangu ym mhob tudalen. Ar ôl i chi ddarllen cynnwys y tiwtorial, mae'n bosib y byddwch am grebachu'r tiwtorial gan fod rhai tudalennau yn cynnwys deunydd y tu ôl i'r tiwtorial. Mae cyflwr y tiwtorial yn gyson ar draws dudalennau Canvas, felly os byddwch chi'n crebachu'r tiwtorial mewn un dudalen, bydd yn aros wedi'i grebachu nes ei fod yn cael ei ehangu eto.

I ehangu neu grebachu’r tiwtorial, cliciwch yr eicon Saeth.

Dod â Thiwtorial i ben

Dod â Thiwtorial i ben

I ddirwyn y tiwtorial i ben ar unrhyw adeg, cliciwch y botwm Peidiwch â’i Ddangos Eto (Don't Show Again).

Sylwch: Bydd dod â'r tiwtorial i ben yn golygu na fydd y tiwtorial yn ymddangos yn unrhyw un o'ch cyrsiau.

Dod â’r Tiwtorial Creu Cwrs i ben

Cliciwch y botwm Iawn (Okay).