Sut ydw i’n gadael sylwadau ar gyfer cyflwyniadau gan fyfyrwyr yn SpeedGrader?

Gallwch ddefnyddio testun, ffeil wedi’i hatodi, fideo neu glip sain i adael adborth i’ch myfyrwyr.

Bydd modd gweld sylwadau am yr aseiniad fel edefyn newydd yn Sgyrsiau (Conversations) hefyd.

Os yw eich myfyrwyr wedi cyflwyno aseiniad ysgrifennu a chithau’n awyddus i adael sylwadau yn y ddogfen, dysgwch sut mae defnyddio DocViewer Canvas yn SpeedGrader. Gall myfyriwr weld eich sylwadau yn DocViewer o dudalen Manylion Cyflwyniad (Submission Details) yr aseiniad.

Nodiadau:

  • Os byddwch yn rhoi sgôr aseiniad, bydd y sgôr yn mynd i’r Llyfr Graddau’n awtomatig wrth symud at gyflwyniad newydd yn SpeedGrader. Ond, rhaid i chi gyflwyno sylwadau aseiniad eich hun cyn bod modd i fyfyrwyr eu gweld.
  • I wneud yn siŵr nad yw myfyrwyr yn cael mynediad at raddau a sylwadau aseiniad nes i chi orffen graddio, dewiswch bolisi postio eich hun ar gyfer yr aseiniad.

Agor SpeedGrader

Agor SpeedGrader

Agorwch SpeedGrader o unrhyw aseiniad, trafodaeth wedi’i graddio, neu gwis.

Agor Cyflwyniad Myfyriwr

Agor Cyflwyniad Myfyriwr

Defnyddiwch y rhestr myfyrwyr i ddod o hyd i gyflwyniad myfyriwr.

Dewiswch Gyflwyniad

Bwrdd Gwaith

Os yw myfyriwr wedi cyflwyno mwy nag un ymgais ar gyfer yr aseiniad, gallwch chi ddewis pa gyflwyniad i’w weld ac ychwanegu adborth. I ddewis cyflwyniad, cliciwch y gwymplen Cyflwyniad i’w weld (Submission to view) a dewis cyflwyniad. Mae cyflwyniadau’n cael eu trefnu yn ôl y dyddiad y cawson nhw eu cyflwyno.

Gweld Sylwadau

Gweld Sylwadau

Yn yr adran Sylwadau Aseiniad (Assignments Comments), gallwch bostio sylwadau i’r myfyriwr [1]. Bydd unrhyw sylwadau sydd wedi’u gwneud gan y myfyriwr yn ymddangos yn yr adran hon hefyd.

Nodyn: Os ydy’r nodwedd Gwelliannau Aseiniad yn gallu delio â’r aseiniad, efallai y bydd yr adran Sylwadau Aseiniad yn ymddangos fel Sylwadau ar gyfer y Cais hwn.

Gweld Sylwadau Aseiniad Grŵp

Gweld Sylwadau Aseiniad Grŵp

Bydd sylwadau ar gyflwyniadau grŵp nad ydynt wedi'u graddio’n unigol yn cael eu hanfon i'r grŵp cyfan [1].

Mae aseiniadau grŵp sydd wedi’u graddio’n unigol yn cynnwys opsiynau rhoi sylwadau. I anfon eich sylw at un myfyriwr mewn grŵp, dewiswch Anfon sylw at y myfyriwr hwn yn unig (Send comment to this student only) [2]. I anfon eich sylw at y grŵp cyfan, dewiswch Anfon sylw i'r grŵp cyfan (Send comment to the whole group) [3].

Nodyn: Efallai na fydd myfyriwr yn gallu gweld sylwadau aseiniad grŵp os nad ydyn nhw wedi’u neilltuo i grŵp ac os nad yw’r aseiniad wedi’i osod i raddio myfyrwyr yn unigol. Ond, bydd myfyrwyr yn gallu gweld y sylwadau hynny yn y dudalen Graddau.

Ychwanegu Sylw Ysgrifenedig

Ychwanegu Sylw Ysgrifenedig

I ychwanegu sylw at yr aseiniad, rhowch destun yn y maes Ychwanegu Sylw (Add a Comment) [1].

I ddefnyddio sylw o’r Llyfrgell Sylwadau, cliciwch yr eicon Llyfrgell Sylwadau [2].

I ehangu maint maes sylwadau, cliciwch a llusgo cornel y blwch testun [3].

Ychwanegu Ffeil at Sylw

Ychwanegu Ffeil at Sylw

I atodi ffeil i’r sylw, cliciwch y botwm Atodi.

Ychwanegu Sylw ar ffurf Cyfryngau

Ychwanegu Sylw ar ffurf Cyfryngau

I recordio sylw ar ffurf fideo neu sain, cliciwch yr eicon Cyfryngau.

Defnyddio nodwedd Adnabod Llais Chrome

Defnyddio nodwedd Adnabod Llais Chrome

Os ydych yn defnyddio Chrome, gallwch ddefnyddio’r adnodd adnabod llais i adael sylwadau.

Ychwanegu Emoji

Ychwanegu emoji

Os yw wedi’i alluogi gan eich sefydliad, gallwch ychwanegu emojis at sylwadau ar gyflwyniadau.

I ddewis emoji, cliciwch y ddewislen emojis [1].

I ddefnyddio emoji a ddefnyddiwyd yn ddiweddar, cliciwch yr emoji yn y ddewislen defnyddiwyd yn ddiweddar [2].

Gweld Rhybudd Cynnwys heb ei Bostio

Gweld Rhybudd Cynnwys heb ei Bostio

Pan fyddwch chi’n creu sylw testun, cyfryngau, neu sain ac yn ceisio symud i’r myfyriwr nesaf neu’r myfyriwr blaenorol mewn aseiniad, byddwch chi’n cael gwybod bod y sylw wedi cael ei greu ond heb gael ei bostio.

I gadw'r sylw ar ffurf drafft i’w gyflwyno, cliciwch y botwm Bwrw ymlaen (Proceed) [1].

Gallwch chi ddewis peidio â chael gwybod am sylwadau sydd heb gael eu postio drwy glicio’r blwch ticio Peidio â dangos eto ar gyfer yr aseiniad hwn (Do not show again for this assignment) [2].

Nodiadau:

  • Mae’r opsiwn i beidio â dangos y rhybudd yn berthnasol ar sail fesul aseiniad. Mae gweld aseiniad arall a chrwydro rhwng myfyrwyr cyn postio sylw hefyd yn ysgogi’r rhybudd.
  • Mae’r opsiwn hefyd yn cael ei storio ar sail fesul porwr, felly mae gweld yr aseiniad mewn porwr arall yr ysgogi’r rhybudd.

Gweld Sylw Drafft

Gweld Sylw Drafft

Os byddwch yn symud o'r dudalen SpeedGrader neu’n mynd i edrych ar gyflwyniad gan fyfyriwr arall cyn cyflwyno’ch sylw, mae Canvas yn rhoi gwybod bod eich sylw wedi cael ei gadw ar ffurf drafft. Gallwch fynd yn ôl i’r cyflwyniad unrhyw bryd a chyflwyno [1] neu ddileu [2] y sylw drafft. Does dim modd i fyfyrwyr weld sylwadau nes iddynt gael eu cyflwyno.

Cyflwyno sylw

Cyflwyno sylw

Cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit).

Gweld Sylw

Gweld Sylw

Mae sylwadau’n cael eu rhoi mewn trefn gronolegol gyda’r sylwadau hŷn yn ymddangos ger y brig [1] a’r sylwadau mwy diweddar yn ymddangos yn y gwaelod [2].

Nodyn: Yn dibynnu ar faint ffenestr eich porwr, efallai y bydd sylwadau ym mlwch trafodaeth SpeedGrader yn ymddangos yn brin. Gallwch ddefnyddio’r bar sgrolio yn y blwch Trafodaeth i weld sylwadau ychwanegol neu sylwadau hirach.