Pa fathau o ffeiliau cyfryngau y mae modd i mi eu llwytho i fyny yn Canvas fel addysgwr?

Gall Canvas lwytho ffeiliau delwedd, fideo a sain penodol i fyny fel cynnwys defnyddiwr. 

Pan fyddwch chi'n llwytho ffeiliau sain a chyfryngau i fyny gan ddefnyddio'r adnodd cyfryngau yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog, mae Canvas yn newid ffeiliau hyd at 500 MB. Os bydd ffeil yn fwy na'r cyfyngiad o 500 MB, gallwch letya'r ffeil trwy ffynhonnell allanol fel YouTube a'i phlannu gan ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog. I ddysgu mwy am yr opsiynau sydd ar gael i ddefnyddio ffeiliau cyfryngau yn Canvas, edrychwch ar y ddogfen adnoddau Cymharu Cyfryngau Canvas.

Pan fyddwch chi'n llwytho ffeil i fyny i'ch cwrs, grŵp, neu ffeiliau defnyddiwr, bydd Canvas yn newid y ffeil i fformat sy'n gydnaws â'ch porwr. Fodd bynnag, dydy Canvas ddim yn gallu delio â llwytho ffeiliau i fyny sy’n fwy na 5 GB. Mae chwarae cyfryngau yn cael ei benderfynu yn ôl y porwr, felly os nad oes modd i chi weld y ffeil, mae'n bosib y bydd angen i chi geisio gweld y ffeil mewn porwr arall.

Mae gan ffeiliau Canfas gyfyngiadau cwota ar gyfer pob maes defnyddiwr: ffeiliau (personol) defnyddiwr, ffeiliau cwrs, a ffeiliau grŵp. Mae ffeiliau sy'n cael eu llwytho i fyny yn uniongyrchol i'ch ffeiliau defnyddiwr neu ffeiliau grŵp yn cyfrif tuag at y cwotâu penodol, heblaw am lwytho llun proffil i fyny. Mae pob ffeil sy'n cael ei llwytho i fyny i gwrs yn cyfrif tuag at gwota'r cwrs. I fyfyrwyr, bydd unrhyw atodiadau sy’n cael eu hychwanegu fel rhan o’r broses o gyflwyno'r aseiniad wedi'i raddio yn cael eu llwytho i fyny i ffeiliau defnyddiwr ond fyddan nhw ddim yn cyfrif tuag at y cwota defnyddiwr.

Nodyn: Os byddwch chi'n llwytho ffeil i fyny na all chwaraewr cyfryngau Canvas ddelio â hi, gallwch drefnu bod defnyddwyr yn llwytho'r ffeil i lawr er mwyn ei gweld tu allan i Canvas.

Fformatau Delwedd Cydnaws

Bydd Canvas yn derbyn y mathau canlynol o ddelwedd:

 • BMP - Map Didau Windows (Windows Bitmap)
 • GIF - Fformat Rhyngnewid Graffigion (Graphics Interchange Format)
 • JPEG - Joint Photographic Experts Group
 • SVG - Scalable Vector Graphics
 • TIFF - Adobe Systems
 • PNG - Graffigion Rhwydwaith Cludadwy (Portable Network Graphics)

Nodyn: Dydy rhagolygon ffeiliau TIF a TIFF ddim yn gynhenid i'r rhan fwyaf o borwyr ac efallai na fyddan nhw’n cael rhagolwg yn Canvas.

Fformatau Fideo Cydnaws

Mae chwaraewr cyfryngau Canvas yn gallu delio â chwarae fideo H.264.Bydd Canvas yn derbyn y mathau canlynol o ffeiliau fideo i'w chwarae:

 • FLV – Fideo Flash (Flash Video)
 • ASF – Windows Media
 • QT – Apple QuickTime
 • MOV – Apple QuickTime
 • MPG – Fformat Fideo Digidol (Digital Video Format)
 • MPEG – Fformat Fideo Digidol (Digital Video Format)
 • AVI – Fformat Fideo Digidol (Digital Video Format)
 • M4V – Fformat Fideo Digidol (Digital Video Format)
 • WMV – Windows Media
 • MP4 – Fformat Fideo Digidol (Digital Video Format)
 • 3GP – Fformat Symudol Amlgyfrwng (Multimedia Mobile Format)

 

I gael awgrymiadau ynglŷn â chywasgu cyfryngau ac ansawdd chwarae, darllenwch Ganllawiau Cywasgu Fideo Vimeo.

Fformatau Sain Cydnaws

Bydd Canvas yn derbyn y mathau canlynol o ffeiliau sain i'w chwarae:

 • MP3 – Fformat Sain Digidol (Digital Audio Format)
 • WAV - Ffeil Sain Waveform
 • WMA – Sain Windows media (Windows media audio)
 • WMV – Windows Media