จะกรอกและแก้ไขเกรดในสมุดบันทึกเกรดได้อย่างไร

โดยส่วนใหญ่คุณจะต้องเข้าไปยัง SpeedGrader เพื่อกรอกเกรด เกรดจะปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรดเมื่อเสร็จสิ้น ทั้งนี้คุณสามารถกรอกและแก้ไขเกรดได้เองในสมุดบันทึกเกรด

ภารกิจในสมุดบันทึกเกรดจะปรากฏเป็นค่าคะแนนสำหรับภารกิจเสมอ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขภารกิจเพื่อให้แสดงเกรดสำหรับประเภทการให้เกรดใดโดยเฉพาะได้

หรือคุณยังสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าเกรด

เมื่อมีการกรอกคะแนนภารกิจเป็นเกรดแบบตัวอักษรในสมุดบันทึกเกรด คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับภารกิจจะเป็นเกณฑ์ช่วงบนที่กำหนดไว้สำหรับเกรดแบบตัวอักษรดังกล่าวในรูปแบบการให้เกรด หากการบอกล้างเกรดสรุปถูกกรอกเป็นเกรดแบบตัวอักษร คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับภารกิจจะเป็นเกณฑ์ช่วงล่างของช่วงที่กำหนดไว้สำหรับเกรดแบบตัวอักษรดังกล่าวในรูปแบบการให้เกรด

เช่น หากรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียนของคุณอาจกำหนดช่วง 86% ถึง 89% เป็นเกรดตัวอักษรคือ B+ การกรอก B+ สำหรับภารกิจจะเป็นการกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ 89% แต่การกรอก B+ สำหรับการบอกล้างเกรดสรุปจะเป็นการกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ 86% เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดสำหรับภารกิจหรือเกรดสรุป ให้กรอกคะแนนภารกิจหรือคะแนนบอกล้างเกรดเป็นเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ:

  • ขณะใช้ภารกิจที่ระบุความแตกต่าง ภารกิจจะปรากฏขึ้นเป็นคอลัมน์สำหรับผู้เรียนทั้งหมด แต่เซลล์สำหรับเกรดจะเป็นแถบสีเทาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของภารกิจหรือกลุ่มย่อยที่ได้รับมอบหมาย เกรดจะไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของภารกิจหรือกลุ่มย่อย ภารกิจเหล่านี้จะไม่ถูกพิจารณาไว้ในเกรดรวม
  • หากคุณเลิกจัดสรรผู้เรียนหรือกลุ่มย่อยกับภารกิจที่ระบุความแตกต่างใด ๆ ที่คุณให้เกรดไว้แล้วก่อนหน้านี้ เกรดและผลงานจัดส่งจะถูกลบจากภารกิจดังกล่าว คุณสามารถกู้คืนผลงานจัดส่งโดยการจัดสรรภารกิจใหม่ให้กับผู้เรียน
  • ขณะเปิดใช้ระยะเวลาการให้เกรดหลายส่วนในบทเรียน คุณจะไม่สามารถแก้ไขเกรดสำหรับภารกิจที่มีผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งรายในระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว
  • แบบทดสอบที่มีคะแนนเป็นศูนย์จะไม่ปรากฏขึ้นในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ขึ้นอยู่กับ รายละเอียดภารกิจสำหรับแบบทดสอบ
  • เพจประวัติสมุดบันทึกเกรดใช้บันทึกการแก้ไขเกรดทั้งหมดในสมุดบันทึกเกรด และสามารถสืบค้นได้ทุกเมื่อ

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ระบุตำแหน่งภารกิจผู้เรียน

ระบุตำแหน่งภารกิจผู้เรียน

ระบุตำแหน่งชื่อผู้เรียนและภารกิจที่คุณต้องการกรอกเกรด

กรอกเกรด

กรอกเกรด

เกรดจะถูกกรอกตามค่าปรับตั้งสำหรับเกรดจัดแสดงสำหรับภารกิจ สามารถกรอกเกรดได้จากหนึ่งในห้าตัวเลือกได้แก่ คะแนน เสร็จสิ้น/ไม่เสร็จสิ้น เกรดแบบตัวอักษร เปอร์เซ็นต์และ GPA คุณสามารถแก้ไขภารกิจเพื่อให้แสดงเกรดสำหรับประเภทการให้เกรดใดโดยเฉพาะได้

หมายเหตุ: เมื่อมาถึงท้ายคอลัมน์ ให้กด Return หรือ Enter เพื่อไปยังด้านบนสุดของคอลัมน์ถัดไป

กรอกเกรดแบบคะแนน

กรอกเกรดแบบคะแนน

กรอกเกรดแบบคะแนนโดยกรอกจำนวนคะแนนในเซลล์ แล้วกดปุ่ม Return (ที่แป้นพิมพ์ Mac) หรือ Enter (ที่แป้นพิมพ์ PC)

กรอกเกรดแบบเสร็จสิ้นหรือไม่เสร็จสิ้น

กรอกเกรดแบบเสร็จสิ้นหรือไม่เสร็จสิ้น

กรอกเกรดแบบเสร็จสิ้นหรือไม่เสร็จสิ้นโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการในเซลล์ แล้วเลือกไอคอนที่ต้องการ ตัวเลือกในการให้เกรดได้แก่ เสร็จสิ้น ไม่เสร็จสิ้น ไม่ได้ให้เกรด และ ได้รับการยกเว้น

กรอกเกรดแบบตัวอักษร

กรอกเกรดแบบตัวอักษร

คลิกที่เมนูแสดงรายการ แล้วเลือกเกรดแบบตัวอักษรจากเมนู

 

กรอกเกรดแบบตัวอักษร

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกเกรดแบบตัวอักษรด้วยตัวเอง กรอกตัวอักษรที่ตรงกับเกณฑ์คะแนนของเกรดที่ระบุไว้ในรูปแบบการให้เกรด แล้วกดปุ่ม Return (แป้นพิมพ์ Mac) หรือ Enter (แป้นพิมพ์ PC)

ดูข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเกรดแบบตัวอักษร

ดูข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเกรดแบบตัวอักษร

หากคุณกรอกเกรดแบบตัวอักษรที่ไม่รองรับในรูปแบบการให้เกรด เซลล์จะแสดงไอคอนเตือนเกรดที่ไม่ถูกต้อง Canvas ยังมีการจัดแสดงข้อความแจ้งเตือนเกรดที่ไม่ถูกต้อง

กรอกเกรดแบบเปอร์เซ็นต์

กรอกเกรดแบบเปอร์เซ็นต์

กรอกเกรดแบบเปอร์เซ็นต์โดยกรอกเปอร์เซ็นต์ แล้วกดปุ่ม Return (ที่แป้นพิมพ์ Mac) หรือ Enter (ที่แป้นพิมพ์ PC)

กรอกเกรด GPA

กรอกเกรด GPA

กรอกเกรด GPA โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ แล้วเลือกเกรดที่ต้องการจากเมนู

 

กรอกเกรด GPA

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกตัวเลขที่ตรงกับเกณฑ์คะแนน GPA ที่ระบุไว้ในรูปแบบการให้เกรด แล้วกดปุ่ม Return (แป้นพิมพ์ Mac) หรือ Enter (แป้นพิมพ์ PC)

ดูข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเกรด GPA

ดูข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเกรด GPA

หากคุณกรอกเกรดแบบตัวอักษรที่ไม่รองรับในรูปแบบการให้เกรด เซลล์จะแสดงไอคอนเตือนเกรดที่ไม่ถูกต้อง Canvas ยังมีการจัดแสดงข้อความแจ้งเตือนเกรดที่ไม่ถูกต้อง

แก้ไขเกรด

แก้ไขเกรด

แก้ไขเกรดในปัจจุบันในสมุดบันทึกเกรดโดยคลิกที่เซลล์ภารกิจสำหรับเกรดดังกล่าว

กำหนดเกรดใหม่โดยกรอกเกรดใหม่ลงไป ลบเกรดโดยคลิกที่ปุ่ม Delete

ปรับใช้เกรดที่แก้ไขโดยกดปุ่ม Return (แป้นพิมพ์ Mac) หรือ Enter (แป้นพิมพ์ PC)

กรอกเกรดผ่านทางถาดรายละเอียดเกรด

ดูถาดรายละเอียดเกรด

นอกจากนี้ยังสามารถกรอกเกรดได้จากถาดรายละเอียดเกรดตามค่าปรับตั้งสำหรับเกรดที่จัดแสดงของภารกิจ เปิดถาดรายการโดยคลิกที่เซลล์ภารกิจสำหรับผู้เรียน แล้วคลิกที่ไอคอนถาดรายละเอียดเกรด [1] จากฟิลด์ เกรด (Grade) [2] ให้กรอกเกรดสำหรับผู้เรียนลงไป

ไปที่ผู้เรียนถัดไปโดยคลิกที่ไอคอนลูกศร [3]

ดูการแจ้งเตือนคะแนนสูงเกินไป

หากจำนวนคะแนนถูกเพิ่มไปยังเกรดของผู้เรียนมากเกินไป Canvas จะจัดทำการแจ้งเตือนเพื่อระบุว่าผู้เรียนได้รับคะแนนที่สูงจนผิดปกติ คุณสามารถคงคะแนนไว้หรือแก้ไขค่าคะแนนได้

คะแนนที่มากเกินไปอาจเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้

  • จำนวนที่กรอกมากกว่าคะแนนรวมที่เป็นไปได้ 50%
  • มีการกรอกเลขเกินหลัก (เช่น 500 แทนที่จะเป็น 50)
  • ภารกิจมีคะแนนเป็นลบ