จะจัดทำแบบทดสอบโดยการค้นหาคำถามในแถวคำถามได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำแบบทดสอบโดยการค้นหาคำถามจากแถวคำถาม

คุณสามารถเพิ่มคำถามจากแถวคำถามทั้งหมดที่คุณจัดทำไว้ในบทเรียนอื่น ๆ ที่คุณเป็นผู้สอน รวมทั้งแถวคำถามที่ถูกเพิ่มโดยผู้ดูแลระบบของคุณไปยังบัญชีย่อยของคุณและแถวคำถามที่คุณทำบุ๊กมาร์กไว้ในบทเรียนอื่น ๆ หากผลลัพธ์สอดรับกับแถวคำถาม การอ้างอิงแถวคำถามในแบบทดสอบจะเป็นการนำเข้าผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงไว้กับบทเรียนดังกล่าวด้วย

Canvas จะอ้างอิงคำถามที่คุณเลือกขณะที่ผู้เรียนแต่ละรายทำแบบทดสอบ คำถามเหล่านี้จะเรียงตามลำดับและอยู่ในลำดับที่กำหนดทุกครั้งที่ทำหรือแสดงตัวอย่างแบบทดสอบ หากคุณต้องการสุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบ คุณสามารถเพิ่มรายการไปยังกลุ่มคำถาม

หมายเหตุ:

  • ขณะค้นหาคำถามในแถวคำถาม การเปลี่ยนแปลงกับคำถามในแถวคำถามจะไม่ทำการอัพเดตในแบบทดสอบ ส่วนการแก้ไขจะทำการอัพเดตในแบบทดสอบก็ต่อเมื่อคำถามเชื่อมโยงกับแถวคำถาม
  • หากเปิดใช้งานตัวเลือก ปรับค่าเริ่มต้นเป็นแบบทดสอบใหม่ (Default to New Quizzes) คุณจะไม่สามารถจัดทำแบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ใหม่ได้ ทั้งนี้ แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ยังสามารถแก้ไข นำเข้าและโอนย้ายไปแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เพิ่มแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz)

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

หากบทเรียนของคุณมีแบบทดสอบใหม่ที่เปิดใช้งานไว้ คุณจะต้องเลือกเอนจินแบบทดสอบ

แถวคำถามสามารถใช้ได้ในแบบทดสอบแบบคลาสสิคเท่านั้น จัดทำแบบทดสอบคลาสสิคโดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) [1]

บันทึกการเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณสำหรับบทเรียนนี้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จดจำตัวเลือกของฉันสำหรับบทเรียนนี้ (Remember my choice for this course) [2]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [3]

หมายเหตุ: 

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

จากแท็บ รายละเอียด ให้กรอกชื่อแบบทดสอบของคุณ [1] จาก Rich Content Editor [2] ให้นำเสนอแบบทดสอบของคุณที่มีข้อความกำหนดรูปแบบแล้ว หรือภาพ วิดีโอและตัวอย่างสมการทางคณิตศาสตร์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแสดงความเห็นในสื่อเพื่อบันทึกข้อมูลแนะนำแบบทดสอบของคุณ

กรอกรายละเอียดที่เหลือของแบบทดสอบ [3]

ค้นหาคำถาม

ค้นหาคำถาม

คลิกที่แท็บ คำถาม (Questions) [1] คลิกที่ปุ่ม ค้นหาคำถาม [2]

ค้นหาคำถามแบบทดสอบ

ค้นหาคำถามแบบทดสอบ

เลือกแถวคำถามที่คุณต้องการเลือกคำถาม

หมายเหตุ: ขณะค้นหาคำถามในแถวคำถาม การเปลี่ยนแปลงกับคำถามในแถวคำถามจะไม่ทำการอัพเดตในแบบทดสอบ

เพิ่มคำถาม

เพิ่มคำถาม

ทำเครื่องหมายในช่องติดกับคำถามที่คุณต้องการเพิ่มไปยังแบบทดสอบของคุณ [1] หากต้องการเลือกคำถามทั้งหมด ให้คลิกที่ลิงค์ เลือกทั้งหมด [2]

หากต้องการเพิ่มคำถามที่เลือกไปยังกลุ่มคำถาม ให้เลือกส่วนแสดงรายการกลุ่มคำถาม [3] คุณสามารถจัดทำกลุ่มใหม่หรือเพิ่มไปยังกลุ่มในปัจจุบัน

เมื่อเลือกคำถามทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มคำถาม [4]

ไม่ว่าชื่อคำถามจะเป็นอะไร ผู้เรียนจะเห็นคำถามสำหรับแบบทดสอบตามลำดับตัวเลข (เช่น คำถามที่ 1 คำถามที่ 2)

หมายเหตุ:

  • เมื่อคลิกที่ลิงค์ เลือกทั้งหมด Canvas จะเลือกเฉพาะคำถามที่ปรากฏในหน้าต่างดังกล่าว ณ ปัจจุบัน หากคุณมีคำถามมากกว่า 50 ข้อในแถวคำถามของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม คำถามเพิ่มเติม จนกว่าคำถามทั้งหมดที่คุณต้องการเลือกจะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง
  • หากคุณกำหนดกลุ่มคำถามเพื่อเลือกคำถามแบบสุ่มจากแถวคำถาม คำถามจะไม่ถูกรวมอยู่ในส่วนการส่งออกแบบทดสอบ ไฟล์ QTI จะดาวน์โหลดรายละเอียดแบบทดสอบ แต่จะไม่รวมคำถามเข้ามาด้วย

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกผลงานของคุณและแสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเผยแพร่แบบทดสอบของคุณจนกว่าจะเป็นผลงานขั้นสุดท้ายแล้ว หากคุณพร้อมเผยแพร่แบบทดสอบของคุณและนำเสนอกับผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) [1] เพื่อดูว่าผู้เรียนใดที่จะเห็นเมื่อทำแบบทดสอบ หากการแสดงตัวอย่างแสดงแบบทดสอบในรูปแบบที่คุณต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [2]

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแบบทดสอบได้หลังการเผยแพร่ แต่ผู้เรียนที่เปิดหรือทำแบบทดสอบไปแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของผู้เรียน